2 sierpnia 2017

Ochrona zabytków w Warszawie wraca pod nadzór wojewody Mazowieckiego

Jak informuje Urząd Mazowiecki - Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera rozwiązał porozumienie w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia spraw z zakresu ochrony zabytków. Celem jest poprawa ochrony zabytków w stolicy. Dołożę wszelkich starań, aby dbać o ochronę zabytków w Warszawie i  na Mazowszu. Uważam te sprawy za priorytet - obowiązkiem państwa jest dbać o dziedzictwo historyczne. Ochrona zabytków znajduje się w kompetencjach rządu, a Stołeczny Konserwator wykonuje te zadania w imieniu Wojewody. Istnieje potrzeba jasnej odpowiedzialności w tym zakresie, stąd konieczność zmiany. Liczę na dobrą współpracę z miastem stołecznym, które przecież w dalszym ciągu jest zobowiązane dbać o zabytki – ... Efektywność porozumień o przekazaniu opieki nad zabytkami miejskim konserwatorom negatywnie oceniła w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli. W poprzednich latach doszło do wielu nieprawidłowości. W przypadku strategicznej roli Warszawy nieodpowiednie jest połączenie na jednym poziomie decyzyjnym – spraw budowlanych i oceny konserwatorskiej. Musi być jasność, że konserwator stoi na straży zabytków  – podkreśla Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki. Wypowiedzenie zostało złożone 31 lipca br., tak więc trzymiesięczny okres mija 31 października.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz