Aż 56,5 proc. respondentów uważa, że Polska nie powinna przyjąć uchodźców nawet wtedy, gdy Unia Europejska ograniczyłaby przez to wypłatę funduszy unijnych (jedynie 40% deklaruje, że należy wówczas ustąpić). Ponadto,  aż 51,2% respondentów opowiada się za opuszczeniem Unii Europejskiej niż zgodzić się na przyjęcie uchodźców z krajów muzułmańskich. Innego zdania jest zaledwie 37,6%.