27 lipca 2017

Ulgi kolejowe dla działaczy nielegalnych organizacji - opinia pozytywna, ale przyznanie byłoby przedwczesne

W ramach akcji zrównania praw weteranów walk o niepodległość z okresu sprzed i po 1956 roku, Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 wystąpił o przyznanie ulgi 51% także dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL do firm kolejowych (poprzez przyznanie ulgi handlowej) i do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Stowarzyszenie złożyło projekt zmiany ustawy).
Jak już wcześniej informowaliśmy PKP Intercity wskazało, iż sprawę powinien uregulować ustawodawca. 
http://serwis21.blogspot.com/2017/07/pkp-intercity-odmawia-ulgi-dla-dziaaczy.html
Także Przewozy Regionalne odmówiło udzielenia ulgi, stwierdzając że mogą przyznane wyłącznie ulgi i zniżki o charakterze komercyjnym, oraz w świetle ustawy nie mogą wynieść 51%.
Odpowiedź Przewozów Regionalnych z 20 lipca 2017

Propozycję Stowarzyszenia (dot. przyznania ulg działaczom nielegalnych organizacji) - jak stwierdza podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwo Justyna Skrzydło - ze społecznego punktu widzenia należałoby ocenić pozytywnie. Jednakże, aby objąć osoby wskazane w petycji uprawnieniami do ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, należałoby dokonać nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego poprzez dodanie nowej grupy uprawnionych do ulg, bądź ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zgodnie ze stanowiskiem Rządu wyrażonym przy okazji kolejnej propozycji rozszerzenia zakresu uprawnień do ulg dla nowej grupy, wprowadzanie jakichkolwiek zmian do ustawy o ulgach, do czasu wypracowania kompleksowej polityki państwa w zakresie ulg na przejazdy, uszczelnienia systemu refundacji oraz nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest na chwilą obecną przedwczesne.
Odpowiedź MIB z 19 lipca 2017 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz