14 lipca 2017

Stop szkalowaniu Polaków – zaapeluj do Sejmu o odwołanie Adama Bodnara z funkcji RPO...

Rzecznika bardzo trudno jest odwołać przed upływem pięcioletniej kadencji, ale wspólnym wysiłkiem może nam się to udać!
Można to zrobić w przypadku sprzeniewierzenia się przez Rzecznika złożonemu ślubowaniu, na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów, dlatego tak ważny jest każdy protest wysłany w tej sprawie. Musimy wysłać posłom czytelną wiadomość – NIE DLA BODNARA!
Misją Rzecznika Praw Obywatelskich jest stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania.
A co zrobił Adam Bodnar podczas swojej kadencji? Wielokrotnie sprzeniewierzył się swojemu ślubowaniu.
Jego decyzje w wielu sprawach wskazują, że obrał sobie za cel reprezentowanie interesów tylko jednej grupy społecznej – lobby LGBT – dla której gotów jest całkowicie poświęcić wszystkich tych, którzy nie wyznają wartości nachalnie promowanych przez homolobby.
W poczet swoich „zasług” Rzecznik może wpisać m.in. interwencję przeciwko Urzędom Stanu Cywilnego, które nie chciały ułatwiać zawierania sprzecznych z porządkiem konstytucyjnym związków jednopłciowych. Ponadto, wbrew orzeczeniu sądu cywilnego, wsparł organizację LGBT podważającą naukową renomę i wolność prowadzenia badań naukowych przez amerykańskiego psychologa dr. Paula Camerona, który odważył się zbadać i opisać konsekwencje praktykowania zachowań homoseksualnych.
Łódzki drukarz, który odmówił produkcji materiałów promujących działania radykalnych, homoseksualnych aktywistów, spotkał się ze zmasowaną nagonką, którą – z całą mocą swojego urzędu – wsparł Adam Bodnar. RPO przyczynił się w ten sposób do wydania przez sąd wyroku kary grzywny, naruszającego konstytucyjne prawa i wolności drukarza.
Drogi Przyjacielu, jak widzisz, obecny RPO zupełnie nie nadaje się do sprawowania tak zaszczytnego urzędu. Nie tylko sprzeniewierzył się swojej przysiędze jaskrawą stronniczością na korzyść homolobby, ale również swoim działaniem pokazał kompletną nieznajomość polskiego prawa.
Dlatego gorąco namawiamy Cię, weź sprawy w swoje ręce i daj posłom wyraźny znak, że Polacy nie chcą, aby Adam Bodnar był ich obrońcą. Kliknij w link poniżej i wyślij protest.
Niestety, Rzecznik Praw Obywatelskich „nie zwolnił tempa”. Według Adama Bodnara, Polacy uczestniczyli w realizowaniu Holocaustu – największej zbrodni XX wieku. To nie żart, Rzecznik Praw Obywatelskich naprawdę to powiedział - i to do kamery - w programie „Minęła Dwudziesta” w TVP Info.
To ohydne kłamstwo nie tylko działa na szkodę naszego państwa. To również obrzydliwa potwarz, która uderza we wszystkich Polaków, także tych, którzy walczyli i polegli w walce z niemieckim okupantem.
Według prawników z Fundacji Ordo Iuris, Adam Bodnar zrelatywizował w ten sposób odpowiedzialność narodu niemieckiego za Holokaust, przypisując częściową winę Polakom. Podkreślając współudział różnych grup narodowościowych, umniejszył główną odpowiedzialność Niemców za popełnienie zbrodni, a więc pośrednio zakwestionował jej stricte nazistowski charakter. Takie działanie mieści się w ramach tzw. kłamstwa oświęcimskiego.

Podpisz się pod protestem umieszczonym na stronie www, który zostanie wysłany do szefów wszystkich klubów parlamentarnych. Oto link do protestu:
Domagamy się natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań mających na celu pozbawienie Adama Bodnara funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z zapisami ustawowymi, odwołanie RPO jest możliwe decyzją Sejmu, jeśli Rzecznik sprzeniewierzy się złożonemu ślubowaniu. Decyzje i wypowiedzi medialne Adama Bodnara w pełni wyczerpują tę przesłankę.
Nie możemy dłużej udawać, ze nic się nie stało. Adam Bodnar musi ustąpić ze swojego stanowiska. Tylko w ten sposób unikniemy kolejnych skandali. Jego miejsce powinna zająć osoba godna tego urzędu, która respektuje prawo i dba o dobro wszystkich obywateli.

Zespół Protestuj.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz