18 lipca 2017

Dezinformacje ws. uprawnień działaczy opozycji antykomunistycznej

Cały czas spotykamy się z dezinformacją dot. uprawnień działaczy opozycji antykomunistycznej czy nielegalnych organizacji z okresu PRL. O błędzie warszawskiego ZTM powtórzonym przez media jako działaczom nielegalnych organizacji przyznano bezpłatną komunikację miejską już pisaliśmy. Teraz kolejne dezinformacje podaje Gazeta Wyborcza w artykule z 17.07.2017 - Nowa ustawa. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane dostaną 400 zł miesięcznie dodatku. 
http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,22106239,nowa-ustawa-dzialacze-opozycji-antykomunistycznej-i-osoby-represjonowane.html

I tak w artykule stwierdza się m.in. Działacze antykomunistyczni zgodnie z nową ustawą podobnie jak kombatanci będą też mieli prawo do 51-procentowej ulgi na „na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”.... szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie mógł wystąpić z wnioskiem do premiera o przyznanie takiej osobie specjalnej emerytury lub renty. Nic bardziej błędnego zapisy te zostały wyeliminowane w trakcie prac sejmowych, a działacze ustawowo nie mają nic w tej sprawie zagwarantowane.

Że dziennikarze wprowadzają w błąd, zdążyliśmy się już przyzwyczaić, gorzej gdy robią to wysocy urzędnicy samorządowi. UdsKiOR wystąpił do prezydentów miast o informację nt. przyznanych świadczeń działaczom opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych przez samorządy. Okazuje się, że nie zawsze te informacje pokrywają się ze stanem faktycznym. Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała poinformował Urząd, że uchwała Rada Miasta Sieradza zawiera uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez osoby represjonowane. Sprawdziliśmy nie chodzi o osoby represjonowane z powodów politycznych z lat 1956-89, ale osoby represjonowane objętych ustawą o kombatantach, a to inna kategoria. Najwyraźniej pan prezydent nie rozróżnia obu kategorii

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz