9 lipca 2017

Burmistrz gminy Błonie odbiera działkę na której odbywały się spotkania integracyjne na rzecz niepełnosprawnych?

Cała sprawa zaczęła się … 20 maja 1983 r. Pani Ewa Wysocka Mazurkiewicz wystąpiła do urzędu miasta Błonie o wydzierżawienie terenu przylegające do działki budowlanej będącej własnością jej rodziców.

4 kwietnia 2003 r. gmina Błonie zawarła z panią Ewą umowę na dzierżawę gruntu – 293 m2. Kilka lat później (4.01.2008) burmistrz Zenon Reszta wypowiedział umowę pod pretekstem konieczności rozpoczęcia robót przy utwardzaniu i udrażnianiu ulicy Legionów.  Nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt że według informacji urzędowych o planach zagospodarowaniu i budżetu miasta nie było przewidywane utwardzenie ulicy. Jak wskazała pani Ewa jesienią roku poprzedniego został w tym miejsce ułożony chodnik z kostki brukowej gdyż ma to być trakt spacerowy, co nie przeszkadza w dzierżawie. Dodajmy, iż rzeczony teren by ogrodzony nową siatką, uporządkowany i zadbany, w efekcie czego zanikły odbywające się tam schadki pijaków,  spotkań dealerów i porachunków chuligańskich. Ponadto na gruncie będący przedmiotem umowy odbywają  się spotkania i zajęcia integracyjne, profilaktyczne i terapeutyczne z młodzieżą błońską czy na rzecz osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Po kilku miesiącach władze gminne się zreflektowały i pozwoliły na dalsze korzystanie z dzierżawy gruntu przylegające do działki pani Ewy. Stosowną umowę zawarto 1 lipca 2008 r.

Wydawało się, iż na tym sprawa się zakończy. Wydawało się… A jednak we wrześniu 2016 roku, 23 września burmistrz Zenon Reszka ponownie wypowiedział umowę na dzierżawę gruntu i zażądał zniesienie ogrodzenia i innych budowli. Pani Ewa ponownie wystąpiła do burmistrza wsparta przez sąsiadów, uczestników grupy integracyjnej i innych osób. Ponadto o zmianę decyzji do władz gminnych wystąpiło Koło w Błoniu Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, a świadectwa na rzecz pani Ewy w związku z działaniem jako rodzina zastępcza udzieliły Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie warszawskim zachodnim, Kurator przy Sądzie Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim.

W odpowiedzi Burmistrz Zenon Reszka oczywiście zapewnia o poparciu dla działalności integracyjnych itd., ale z wypowiedzenia umowy nie rezygnuje. Gorzej podjął czynności zmierzające do przygotowania inwestycji poprzez wystąpienie o usunięcie wysokich, zdrowych drzew ze spornej działki. Korespondencja pomiędzy stronami staje się to coraz bardziej obszerna, mijają kolejne miesiące, i nic pozytywnego nie wynika. Burmistrz z uporem godny lepszej sprawy próbuje wyrzucić pani Ewę z dzierżawionej nieruchomości, mimo że korzyści społecznych z takiej decyzji nie ma. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz