3 czerwca 2017

Rosną koszty wychowania dzieci

Bankier.pl podał, że: Od 176 tys. do 200 tys. zł kosztuje w Polsce wychowanie jednego dziecka w Polsce (do 18. roku życia), koszt wychowania dwójki potomków to od 317 tys. do 368 tys. zł... Z szacunków Centrum im. Adama Smitha koszt wychowania trójki dzieci w 2017 r. wynosi od 422 tys. zł do 484, a dla rodziny z czwórką dzieci – od ok. 528 tys. do 582 tys. zł. Zdaniem szefa Centrum Andrzeja Sadowskiego, koszty wychowania dzieci w Polsce rosną, ponieważ rosną koszty życia. „Rosną ceny urzędowe, m.in. energii, innych składników, które mają wpływ na wzrost kosztów utrzymania dzieci. Różne sektory: (…) służba zdrowia czy edukacja, okazują się na niewystarczającym poziomie. Coraz więcej płacimy za edukację pozaszkolną i ochronę zdrowia, bo kolejki w publicznej służbie zdrowia są zbyt długie” – powiedział.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz