29 czerwca 2017

Oddolna akcja na rzecz zrównania praw kombatantów i weteranów walk o niepodległość 1956-89

Przy okazji nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych, parlament nie skorzystał z okazji, by zrównać w prawach kombatantów i weteranów walk o niepodległość z lat 1956-89. W efekcie poszczególne kategorie weteranów (kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej, świadczący pracę na rzecz nielegalnych organizacji z lat 1956-89) mają różne uprawnienia.

Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 postanowiło temu zaradzić i rozpoczęło oddolną akcję zmierzającą do zrównania praw. Do kolejnych instytucji trafiają petycje i wnioski Stowarzyszenia ws. zrównania praw kombatantów i działaczy nielegalnych organizacji z lat 1956-89. I tak Stowarzyszenie złożyło:
- projekt zmiany ustawy o paszportach do MSWIA (kombatanci mają 50% ulgę), 
- projekt zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego do Ministerstwa Infrastruktury (kombatanci mają 51% ulgę) i wnioski o przyznanie 51% ulgi kolejowej do Kolei Mazowieckich, Przewozów Regionalnych i PKP Intercity, 
- projekt zmiany ustawy emerytalnej do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (kombatanci mają podwójne okresy składkowe przy ustalaniu prawa do emerytury za cały okres działalności), 
- projekty zmian uchwał dot. komunikacji miejskiej (kombatanci mają 50%) do Rad Miast m.in. Gdańska, Łodzi, Torunia, Bydgoszczy, Kołobrzegu.

Jak zauważa Stowarzyszenie - art.19 konstytucji nie dokonuje rozróżnienia weteranów walki o niepodległość pod kątem charakteru walki (z bronią lub bez) czy okresu (sprzed czy po 1956 roku). 

Działania Stowarzyszenia przyniosły już skutek w Warszawie, Rada Miasta zrównała w uprawnieniach do ulgowej komunikacji miejskiej kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i działaczy nielegalnych organizacji z lat 1956-89.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz