3 czerwca 2017

I kto tu manipuluje ws. listy publikacji dot. możliwość prawa łaski przed uprawomocnieniem wyroku

Zgodnie z zapowiedzią Sekretarza Stanu, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Muchy Kancelaria Prezydenta opublikowała listę 13 publikacji prawników, w których wskazywano na możliwość stosowania przez Prezydenta RP prawa łaski w postaci indywidualnej abolicji (czyli przed prawomocnym wyrokiem).

Publikacja zdenerwowała opozycyjne media, które od razu zarzuciły manipulację, bo niektórzy z tych profesorów nie popierają działania Prezydenta ws. zastosowania prawa łaski (np. prof Gardocki). Tymczasem Kancelaria Prezydenta wcale nie informowała o poparciu działań prezydenta ws. Mariusza Kamińskiego przez wymienionych autorów, ale że w 13 publikacjach ww. prawnicy wskazywali na możliwość stosowania prawa łaski przed uprawomocnieniem się wyroku. Tylko tyle i aż tyle.

Okazało się ponadto, że Kancelaria jedynie powtórzyła listę publikacji z wyciągu z protokołu Sądu Najwyższego z 7 lutego 2017 r. sygn. II KK 313/16 (str. 4), w którym wymieniono publikacje, które dopuszczają możliwość skorzystania przez Prezydenta RP z prawa łaski obejmującego również abolicję indywidualną. Lista zamieszczona przez KPRP zawiera głównie publikacje wymienione przez Sąd Najwyższy cyt.

Trudno byłoby przecież nie dostrzec, iż przyjęte przez Sąd Okręgowy założenia znajdują oparcie w poglądach prezentowanych w licznych publikacjach zarówno z zakresu prawa konstytucyjnego, jak i prawa karnego, które dopuszczają możliwość skorzystania przez Prezydenta RP z prawa łaski obejmującego również abolicję indywidualną [min.: S. Stachowiak, Ułaskawienie w przepisach k.p.k. z 1997 r., WPP 2000, nr 2, s.1; B. Banaszak, Prezydenckie prawo łaski w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji 2002, nr 34, s. 34; A. Murzynowski, Refleksje na temat instytucji ułaskawienia w świetle aktualnego stanu prawnego (w:) Prawo. Społeczeństwo. Jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003, s. 490; S. Waltoś, P. Hofmański, Proces Karny, Zarys Systemu, Warszawa 2013, s. 559; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2013, s. 212; A. Bulsiewicz, M. Jeż – Ludwichowska, D. Kala, D. Osowska, A. Lach, Przebieg procesu karnego, Toruń 2003, s. 263; T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie Postępowanie Karne, Warszawa 2014, s. 1008; A. Bałaban, Prawo łaski jako abolicja indywidualna, Rzeczpospolita 2015, nr 275; L. Wilk, Prawo łaski działa, ale nie wiadomo w jaki sposób, Rzeczpospolita 2016, nr 69; B. Wojnicz, Łaska prezydencka, Rzeczpospolita 2015, nr 275]. Mimo wielości głosów, argumentacja autorów, opowiadających się za dopuszczalnością abolicji indywidualnej, jest zasadniczo zbieżna i odwołuje się do bardzo ogólnego uregulowania prezydenckiej prerogatywy prawa łaski, które pozostawiając głowie państwa dużą swobodę w jego wykonywaniu, nie przewiduje zakazu korzystania z prawa łaski przed prawomocnym zakończeniem postępowania. Bez wątpienia jest to bardzo istotny i wyrazisty argument dla procesu wykładni przepisu art. 139 Konstytucji RP.

A zatem kto tu manipuluje? Czy aby nie Gazeta Wyborcza i inni którzy zarzucają Kancelarii Prezydenta - manipulację?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz