2 czerwca 2017

Stop deprawacji w polskich szkołach!

Czy słyszał Pan, Pani o „kodeksie równego traktowania” i „edukacji antydyskryminacyjnej” w polskich szkołach? Pod tymi niewinnymi sformułowaniami kryje się często intencjonalna deprawacja dzieci i młodzieży promująca obyczaje subkultur LGBTQ.
Jak informuje Ordo Iuris - jedną z wielu organizacji, której aktywiści „opanowali” warszawskie szkoły, jest Fundacja Wolontariat Równości. Jej fundator to pomysłodawca parad równości i były rzecznik prasowy Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”. Członek rady fundacji to szef wydawnictwa pornograficznego i przed laty organizator „bicia rekordu seksualnego Polski”. Do niedawna członkiem jej zarządu był człowiek nie kryjący swojej fascynacji „ostrą” pornografią, którego wypowiedzi o tzw. „pozytywnej pedofilii” wzbudziły szerokie oburzenie społeczne. 
Rodzice najczęściej nie wiedzą o tym, na jakie treści wystawione są ich dzieci. Tymczasem w ramach obowiązkowych warsztatów uczniowie dowiadują się, że mają prawo do swobodnego wyboru „orientacji seksualnej” i zachęcani są do odważnego eksperymentowania na tym polu. Gdy Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza skierowało list do dyrektorów szkół, w którym wskazywało na zagrożenia i prawdziwe intencje „edukatorów”, zostało oskarżone o homofobię i straszone procesami sądowymi.
Prawnicy OrdoIuris udaremnili tę próbę zastraszenia rodziców, którzy upomnieli się o swoje prawa do wychowywania dzieci. Jednak jest to zaledwie jedna sprawa, gdy tymczasem deprawatorzy są aktywni w całym kraju, wykorzystując ustawę o systemie oświaty i rozporządzenie MEN. Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował ogólnopolską akcję, dzięki której rodzice będą mogli dowiedzieć się, z jakimi organizacjami stykają się w szkole ich dzieci. Każdy może wypełnić formularz na stronie www.chronmydzieci.info, zaś Instytut dostarczy rodzicom rzeczową informację, zapewniając im anonimowość i biorąc na siebie cały trud tej kampanii.
W ten sposób, razem możemy ochronić nasze dzieci przed niebezpieczeństwami grożącymi ich integralnemu rozwojowi! - stwierdza OrdoIuris

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz