31 maja 2017

Socjotechnika czy przypadek? O planowanym walnym zgromadzeniu członków WSM na warszawskim Żoliborzu

Co bardziej aktywni mieszkańcy WSM na warszawskim Żoliborzu protestują? Przeciw terminowi i porządkowi obrad mającego się odbyć Walnym Zebraniu Członków WSM na osiedlu Żoliborz III i fikcji demokratycznej spółdzielczości. Informowaliśmy już o naruszeniu terminu zwołania WZ. I część WZCz na osiedlu Żoliborz III przewidziano na 06.06.2017 r. Tymczasem zawiadomienia o WZCz zostały wywieszone na drzwiach wejściowych do budynków w dniu 19 mają br., czyli bez zachowania terminu przewidzianego prawem (przypominamy - 21 dni).

Przewrotnie, Zawiadomienia o WZCz WSM wywieszono tuż obok Zawiadomienia o ... POWTÓRNYM Zebraniu Mieszkańców z powtórzeniem wyborów kandydatów do Rady Osiedla Żoliborz III. Dwa różne zawiadomienia obok siebie. Mieszkańcy Osiedla Żoliborz III są zdezorientowani i prawdopodobnie o to właśnie chodzi. Sytuacja ta jednak stanowi podstawę wniesienia skargi do zarządu Spółdzielni, wywodząc, że doszło do uchybień formalnych w zakresie terminu podania do wiadomości o WZCz, które pozostają w sprzeczności z przepisami ustawy, a w przypadku nieuwzględnienia skargi można skierować sprawę do sądu.

O innej nieprawidłowości informują mieszkańcy Koloni XVI Żoliborz II, a konkretnie chodzi o punkt 12 WZ WSM - głosowanie nad udzieleniem/nieudzieleniem absolutorium zarządowi w osobach prezesa Macieja Stasiełowicza i członków Adama Walczaka i Urszuli Grzybowieckiej. Problem w tym, że już w 2016 roku Walne Zgromadzenie WSM, nie udzieliło absolutorium pani Grzybowieckiej, która winna być odwołana przez RN WSM z zajmowanego stanowiska.

Czemu zatem służy głosowanie nad absolutorium, skoro i tak jest ono ignorowane? Jak stwierdzają mieszkańcy - Brak zaufania dla tej pani, jaki zasygnalizowali Spółdzielcy, wykazuje arogancję władzy WSM, która nie uwzględniła naszego spółdzielczego głosu. (Czym jest zatem WZ WSM? To jest pytanie nad którym warto się pochylić) Czemu służy pozór demokracji i próba uprzedmiotowienia nas członków WSM? 

Otóż mimo braku absolutorium, pani wiceprezes nie tylko nie utraciła funkcji, ale pobiera comiesięczne (całkiem spore jak na polskie warunki honorarium). Pecunia non olet. Wskazane byłoby, aby Spółdzielcom udostępniono wiedzę, ile kosztowała nas osoba, której Członkowie WSM nie udzielili swojego poparcia już w 2016 roku - pytają mieszkańcy.

Zarządowi należy złożyć "gratulacje" za dobór godziny i terminu zebrania - ironicznie zauważają mieszkańcy. WZy zwołano we wtorki i czwartki (4 części) zawsze o godz. 17. Zawsze tak, aby jak największa liczba Spółdzielców nie mogła uczestniczyć w tym ważnym zgromadzeniu. Większość z nas pracuje w tygodniu do 17-18, a dojazd to kolejna godzina - zauważają mieszkańcy. Jeżeli dodatkowo uwzględnić, że następny dzień jest roboczy, a że zebranie potrwa wiele, ale to wiele godzin - to wiemy, że przyjdą sami swoi i bez trudu zostaną "wybrani"! Socjotechnika, czy przypadek?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz