18 kwietnia 2017

Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu

Członek Trybunału Stanu sędzia Robert Majka upomniał się o realizację misji przez media publiczna, a konkretnie art.10 prawa prasowego "zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwa". W mediach komercyjnych wiadomo że dziennikarz jest na służbie, ale nie społeczeństwu czy państwu, tylko właścicieli oraz reprezentowanych przez nich interesów politycznych czy gospodarczych. Natomiast media publiczne mają realizować art.10 prawa prasowego, a te zdaniem Roberta Majki nie jest nadal realizowane. Upatruję przyczynę tego oprócz złej woli w postaci czynnika ludzkiego, także w komunistycznej agenturze w środkach masowego przekazu. Czekamy na reakcję prezesa TVP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz