4 kwietnia 2017

Intensywny okres w Ordo Iuris [raport II/III 2017]

Przeżywamy okres Wielkiego Postu, w którym szczególnie intensywnie staramy się odkrywać sens trudności, cierpień i przeciwności. Najbardziej wpływowe media dają nam w ostatnich dniach szczególnie wiele powodów do pamiętania o tym. Zmasowane ataki „Gazety Wyborczej” i mediów koncernu Ringer Axel Springer jakich doświadczamy przekonują nas, jak ważne są nasze działania.
W tym szczególnie trudnym czasie, jeszcze ważniejsze niż zwykle, są dla nas dowody solidarności i wsparcia, jakich doświadczamy od naszych Przyjaciół. Mimo, że ilość wyzwań, którym musimy stawić czoła, zaczyna przerastać nasze obecne możliwości, głęboko wierzę, że dzięki Pana wsparciu, będziemy w stanie im sprostać.
Zapraszam do zapoznania się z działaniami, jakie podjęliśmy w lutym i marcu.
Z wyrazami szacunku,
podpis


OSTATECZNE ZWYCIĘSTWO NAD POŁĄCZONYMI SIŁAMI LGBTQ I RPO!

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ostatecznie nakazał aktywistom LGBTQ wspieranym przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, przeproszenie dra Paula Camerona za systematyczne ataki na jego dobre imię i renomę naukową. Dzięki profesjonalizmowi mec. Jerzego Kwaśniewskiego i jego współpracowników, sąd jasno wskazał aktywistom subkultur obyczajowych, że nie mogą bezkarnie atakować naukowców, których wyniki badań są dla nich niewygodne. To wielkie zwycięstwo wolności słowa i wolności badań naukowych!

ORDO IURIS NIE ZOSTAWI MATEUSZA Z PRZEMYŚLA

Kilka tygodni temu, w mediach głośno było o sprawie 21-letniego Mateusza z Przemyśla, który po śmierci matki opiekuje się czwórka młodszego rodzeństwa. Mimo wrażenia, jakie wykreowały media, chłopak nie uzyskał prawnej opieki nad rodzeństwem i jest dopiero na początku długiej i krętej drogi do jej uzyskania. Niestety, gdy media odtrąbiły sukces, wszyscy pozostawili go samemu sobie – wszyscy, z wyjątkiem Ordo Iuris. Nasi prawnicy, dzięki Państwa wsparciu, reprezentują obecnie Mateusza w jego zmaganiu o możliwość wypełnienia obietnicy danej umierającej matce.

BIULETYN „RATIO RECTA”

Instytut Ordo Iuris opublikował pierwszy numer biuletynu informacyjnego „Ratio Recta”. Tematem przewodnim jest walka o ochronę tożsamości małżeństwa w Europie i Europejska Inicjatywa Obywatelska „Mama, Tata i Dzieci”. Biuletyn adresujemy do wszystkich, którzy chcą lepiej rozumieć współczesne problemy społeczno-kulturowe. Zapraszamy do grona subskrybentów za pośrednictwem strony www.ratiorecta.pl.

POLACY WOBEC PEŁNEJ OCHRONY ŻYCIA

Na zlecenie Instytutu Ordo Iuris ośrodek badawczy IPSOS zrealizował badanie postaw Polaków wobec ochrony życia ludzkiego w okresie prenatalnym oraz stanu wiedzy społeczeństwa na temat inicjatywy obywatelskiej „Stop Aborcji”. Wbrew upowszechnianym tezom, poparcie dla pełnej ochrony życia w okresie maj 2016 r. – luty 2017 r. nie spadło, lecz utrzymuje się stale na wysokim poziomie. Obecnie postulat ten popiera ponad 60% respondentów IPSOS wobec 59%, którzy deklarowali takie poparcie w maju ubiegłego roku. Wyniki sondażu zostały zaprezentowane na konferencji prasowejktóra spotkała się z bardzodużym zainteresowaniem mediów.

WIZYTA MEC. REBEKI KIESSLING

W marcu na zaproszenie Instytutu Ordo Iuris, gościła w Polsce mec. Rebecca Kiessling, prezes organizacji „Save the 1”. Obrończyni życia spotkała się z polskimi parlamentarzystami, wygłosiła wykłady w Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Toruniu i Łomiankach oraz wzięła udział w licznych programach radiowych i telewizyjnychJej wizyta stała się jednym z głównych tematówdoniesień medialnych. Dziękujemy za zaangażowanie i ogromne wsparcie z Państwa strony!

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE NAUKOWE O TEMATYCE PRO-LIFE

Instytut Ordo Iuris zorganizował konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie na temat życia ludzkiego oraz jego ochrony w okresie prenatalny. Ma on charakter interdyscyplinarny, a skierowany jest do studentów i absolwentów nauk prawnych, filozofii, teologii, historii, historii sztuki, socjologii, nauk politycznych. Pierwsza edycja konkursu dotyczy prac już obronionych, a termin ich nadesłania upływa 30 kwietnia br. Na autorów zwycięskich prac czekają nagrody.

INTERWENCJA PROCESOWA

Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris podjęło kompleksowe działania prawne, w związku z wystawieniem w Teatrze Powszechnym w Warszawie bluźnierczego widowiska „Klątwa”. Opublikowaliśmy analizę tego zdarzenia, powiadomiliśmy Sekretarza Generalnego Rady Europy oraz ciągle udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej wszystkim pokrzywdzonym. Więcej informacji na temat naszych działań procesowych przekażemy Państwu w przyszłym tygodniu.
logo
Prawnicy Ordo Iuris skierowali do Sądu Rejonowego w Krakowie prywatny akt oskarżenia w imieniu pokrzywdzonego działacza Fundacji Pro – Prawo do życia, który podczas pikiety antyaborcyjnej został zaatakowany przez skandalistę Macieja Maleńczuka.
logo
Reprezentujemy matkę trójki dzieci, wobec której wszczęto postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Ordo Iuris kwestionuje działania Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, która występując przeciwko ojcu dziecka, postanowiła odebrać prawa rodzicielskie matce.
logo
Doprowadziliśmy do zasadniczego zwrotu w sprawie cywilnej obrońców życia z Fundacji Pro – Prawo do życia – Jacka Kotuli i Przemysława Sycza, których rzeszowski szpital Pro Familia nękał procesami za zorganizowanie pikiety w obronie położnej, zmuszanej do asystowania przy aborcjach. Sprawa była na początku źle prowadzona i dopiero po niekorzystnym wyroku zwrócono się o pomoc do Ordo Iuris. W kolejnej instancji sytuacja pozwanych polepszała się, aż wreszcie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który uchylił wyrok nakazujący działaczom pro-life przeproszenie szpitala. Do sukcesu przyczynił się mec. Jerzy Kwaśniewski.
logo
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia przychylił się do naszych argumentów, wskazujących, że najlepszym opiekunem 2-letniego Huberta porzuconego po urodzeniu w Centrum Zdrowia Dziecka, będzie opiekująca się nim od dawna pielęgniarka – pani Urszula. Interesy chłopca reprezentują mec. Maciej Hawliczek, mec. Jerzy Kwaśniewski oraz mec. Maciej Kryczka w ramach naszego Programu Interwencji Procesowej.

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

Opublikowaliśmy analizę przepisów regulujących zasady obecności symboli religijnych (w szczególności krucyfiksu) w budynkach publicznych wykazując, że obecność krzyża w polskich szkołach i innych miejscach publicznych, ma solidne podstawy w polskim porządku prawnym – art. 25 ust. 2 Konstytucji RP.
logo
Przygotowaliśmy analizę na temat Komentarza Komitetu Praw Dziecka ONZ odnoszącego się do przestrzegania Konwencji ONZ o prawach dziecka. Ujawniliśmy zawarte w nim nadużycia, zmierzające do drastycznego ograniczania praw rodziców celem prowadzenia seksualizacji dzieci i upowszechniania aborcji wśród dziewczynek w wieku od 10 do 18 lat.
logo
Udostępniliśmy materiał informacyjny na temat sprzeciwu 50 organizacji pozarządowych wobec obecnie funkcjonującego modelu wydatkowania środków pochodzących z funduszy norweskich, przeznaczonych na rozwój fundacji i stowarzyszeń.
logo
W odpowiedzi na zawiadomienie Instytutu Ordo Iuris o możliwości naruszania zbiorowych interesów konsumentów oraz o stosowaniu niedozwolonych postanowień umownych, Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec Facebooka. Nadal istnieje możliwość zgłaszania nam na adres konsumenci@ordoiuris.pl działań Facebooka mogących stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
logo
Centrum Bioetyki Ordo Iuris przygotowało materiał ukazujący bezzasadność, przeprowadzonego przez „Newsweek”, ataku na lekarza, który odmówił wystawienia recepty na preparat antykoncepcyjny NuvaRing.
logo
Nasi eksperci przygotowali analizę projektu uchwały Rady Miasta Wrocławia wprowadzającej program dofinansowania metody in vitro ze środków samorządowych. W opinii Ordo Iuris sama procedura, jak i zamiar jej finansowania ze środków samorządowych, budzą poważne wątpliwości natury konstytucyjnej.
logo
Opublikowaliśmy materiał informujący o proaborcyjnej kampanii „All of Us” i konferencji „My Body My Rights”, którą w Parlamencie Europejskim zorganizowała grupa działaczek feministycznych.
logo
Zaangażowaliśmy się w obronie uchwały miasta Nysy, która wprowadza bon wychowawczy. Instytut stoi na stanowisku, że przyznawanie bonu w pierwszej kolejności małżeństwom jest zgodne z Konstytucją.
logo
Przygotowaliśmy materiał informacyjny na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który podzielił argumentację Instytutu Ordo Iuris w sprawie konstytucyjności ustawy prawo o zgromadzeniach.
logo
Opiniowaliśmy projekt zmiany przepisów dotyczących ochrony praw lokatorów oraz mieszkaniowego zasobu gminy, który umożliwiał eksmisję kobiety w ciąży. Po fali krytyki, również ze strony Instytutu Ordo Iuris, ministerstwo przedstawiło nowy projekt.
logo
Informowaliśmy o rozwiązaniach prawnych dyskryminujących obrońców życia we Francji i drastycznie ograniczających im wolność wypowiedzi w internecie. Uruchomiliśmy również petycję, pod którą sprzeciw wobec przyjętych przepisów zakomunikowało Ambasadorowi Francji ponad 20 000 Polaków.
logo
materiale informacyjnym na temat nowych procedur dotyczących stwierdzenia tzw. śmierci mózgowej umożliwiającej pobieranie narządów do transplantacji, informowaliśmy komisję sejmową oraz opinię publiczną o tym, że nowe regulacje obniżają standardy ochrony życia ludzkiego.
logo
Informowaliśmy o nowych zasadach regulujących sprzedaż preparatu ellaOne. Po zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej środek ten jest znowu sprzedawany tylko na receptę.
logo
Opracowaliśmy materiał informacyjny na temat precedensowego wyroku Sądu Najwyższego, który w sprawie dotyczącej pracownika służby więziennej, potwierdził podmiotowość dziecka poczętego.
logo
Przygotowaliśmy materiał informacyjny na temat wyroku chorwackiego Sądu Konstytucyjnego, który badał konstytucyjność prawa aborcyjnego obowiązującego w tym kraju od 1978 r. Sąd nie uchylił przepisów dopuszczających aborcję, jednak nakazał parlamentowi uchwalenie w ciągu dwóch lat nowej ustawy, która będzie lepiej chroniła dzieci nienarodzone.

INNE

Nasi eksperci – Magdalena Olek i Olaf Szczypiński, uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu ds. promocji uczestnictwa rodzin w życiu publicznym i przeciwdziałania ich dyskryminacji przy KPRM.
logo
„Rzeczpospolita” opublikowała artykuł dr Joanny Banasiuk na temat dotkliwych dla aborterów decyzji Prezydenta Donalda Trumpa oraz o działaniach lobby proaborcyjnego.
logo
Dr Tymoteusz Zych jest autorem artykułu pt. „Neil Gorsuch, pierwszy sędzia Trumpa”zamieszczonego w „Rzeczpospolitej”.
logo
Karina Walinowicz wzięła udział w debacie TVN BiS na temat zjawiska przemocy domowej w kontekście nowych przepisów obowiązujących w Rosji.
logo
Dr Tymoteusz Zych był gościem programu TVN24 pt. „Tak jest”, gdzie komentował naruszenia prawa mające miejsce na spektaklu "Klątwa".
logo
Dr Joanna Banasiuk wystąpiła w TV Republika, gdzie skomentowała wyniki badań IPSOS na temat prawnej ochrony życia w kontekście postulatów feministek.
logo
Na temat wyroku Sądu Najwyższego potwierdzającego podmiotowość dziecka poczętego w TV Republika wypowiadała się Karina Walinowicz.
logo
Dr Tymoteusz Zych wystąpił w programie red. Jana Pospieszalskiego w radiowej Jedynce, gdzie odniósł się do kwestii obrony życia i nacisków organizacji międzynarodowych, które próbują ingerować w polskie prawo.
logo
Dr Błażej Kmieciak z Centrum Bioetyki Ordo Iuris jest autorem tekstu pt. „EllaOne za klauzulą”opublikowanego w „Rzeczpospolitej”.
logo
Dr Joanna Banasiuk wystąpiła w programie red. Ewy Pietrzak w „Salve TV”, gdzie wypowiadała się na temat naruszeń prawa w spektaklu „Klątwa” i samorządowych projektów o finansowaniu in vitro.
logo
Magdalena Olek była gościem TV Republika, gdzie komentowała nowe przepisy ograniczające wolność słowa we Francji.
logo
Karina Walinowicz wystąpiła w Radiu Plus, gdzie odniosła się do feministycznych manifestacji przeprowadzonych w Dniu Kobiet.
logo
Dr Tymoteusz Zych wziął udział w programie red. Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać”, w którym odniósł się do sposobu podziału funduszy norweskich przez Fundację Batorego.

wesprzyj-nas

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz