21 kwietnia 2017

Badania IPSOS. Według większości Polaków małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny

Przeprowadzone przez Ipsos badania, przygotowane na zlecenie Fundacji Mamy i Taty dotyczyły postaw wobec definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz akceptacji  legalizacji tzw. małżeństw osób żyjących w związkach jednopłciowych.
Wyniki badań wskazują, że 61,3% badanych Polaków zdecydowanie zgadza się z definicją małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Zdecydowanie nie zgadza się z taką definicją 2,5% ankietowanych.
Co ważne, powszechna akceptacja naturalnej definicji małżeństwa jest niezależna od poglądów politycznych badanych i w zależności od preferencji politycznych odpowiedź zgadzam się lub raczej się zgadzam wybiera pomiędzy 80,6% a 100% Polaków (średnia 86,5% za versus 9% przeciw).
Polacy nie zgadzają się na przyznanie związkom jednopłciowym prawa do zawierania małżeństw i adopcji dzieci. Przewaga osób o zdecydowanych poglądach przeciwko legalizacji tego typu związków, w porównaniu z zadeklarowanymi zwolennikami jest ponad siedmiokrotna (44,6% vs 6,2%), średnio nie zgadza się lub raczej się nie zgadza 71% ankietowanych. Przyglądając się deklaracjom wyborczym również w tym przypadku większość wyborców każdej z partii jest przeciwna legalizacji związków jednopłciowych (dotyczy to również partii liberalnych oraz lewicowych) – od PO: 54,6% do PiS: 86,2%.

Marek Grabowski
Prezes Fundacji Mamy i Taty

Fundacja Mamy i Taty, ul. Patriotów 110 p. 316, 04-844 Warszawa
1% podatku: KRS 0000 356 995

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz