22 marca 2017

Rada Ministrów nie zajęła się nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

Niestety Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu nie zajęła się przyjęciem stanowiska do projektu ustawy o nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej. Na posiedzeniu 16 marca zapewniono działaczy opozycji, że prace nad nowelizacją idą we właściwym kierunku, że niebawem rząd przyjmie pozytywne stanowisko. To zapewnienie zostało przyjęte w dobrej wierze i podaliśmy ją w artykule - http://serwis21.blogspot.com/…/rzad-pozytywnie-odniesie-sie… Jednak rząd nie odniósł się do sprawy (nawet w wolnych wnioskach). Chcemy wierzyć, że to tylko zwykłe opóźnienie techniczne, a nie filozofia czekali tyle lat, to mogą jeszcze poczekać tydzień, dwa, 3 tygodnie, miesiące ... 

W tej sytuacji Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 postanowiło ubiegać się o prawa weteranów także w pracach nad innymi ustawami. Stowarzyszenie wystąpiło w ramach konsultacji społecznych o zmianę ustawy o opłatach abonamentowych polegające na zwolnieniu z opłat osób, które świadczyły pracę na rzecz nielegalnych organizacji w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku oraz które pozostawały bez pracy na skutek represji politycznych. Stowarzyszenie powołuje się przy tym na art.19 Konstytucji, które gwarantuje weteranom walk o niepodległość specjalną opiekę ze strony państwa. Skoro kombatanci zwolnieni są z opłat, to także weterani z lat 1956-89 powinni być objęci takim zwolnieniem. Ciekawe jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (i cały rząd) odniesie się do tego wniosku?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz