17 marca 2017

Polska za aborcją i z LGBT w ONZ? Petycja dot. prac Komisji ds. Statusu Kobiet w ONZ

Rozpoczęły się obrady Komisji ds. Statusu Kobiet w ONZ i kolejny raz próbuje się w tym gremium przeforsować ideologiczne i groźne postulaty: aborcję, permisywną (wulgarną) edukację seksualną, interesy lobby LGBT. Tego typu postulaty zostały również - i niestety - poparte przez Polskę! Proszę, aby podpisali Państwo tę ważną petycję, którą w przyszłym tygodniu zaprezentujemy w siedzibie ONZ w Nowym Jorku (o czym za moment):

W sprawie samej Komisji, warto dodać, że przedstawiciele 193 Państw członkowskich, instytucji ONZ oraz akredytowanych przy ONZ organizacji pozarządowych (w tym CitizenGO) dyskutują o tym, jak rozdystrybuować miliardy dolarów przeznaczonych na pomoc kobietom i dziewczętom w ramach tzw. pomocy rozwojowej. Wydaje się czymś oczywistym, że fundusze pomocowe powinny być skierowane przede wszystkim na walkę z ubóstwem i głodem, dostarczanie czystej wody oraz ułatwianie dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji. Takie są najbardziej aktualne potrzeby kobiet i dziewcząt w krajach trzeciego świata. 

Tymczasem... koalicja państw członkowskich przewodzona przez Unię Europejską, pragnie wykorzystać to ważne wydarzenie do przepchnięcia zupełnie innych, radykalnych ideologicznie postulatów. Polska milcząc dokłada swoją cegiełkę do forsowania radykalnych postulatów, które stoją w jaskrawej sprzeczności z polskim prawem i rzeczywistymi potrzebami kobiet na świecie. Dlatego domagamy się od polskiego Rządu wycofania się z poparcia dla ideologicznego działania Unii Europejskiej.

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, Dyrektor CitizenGO Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz