30 marca 2017

Podatek za umorzenie mandatów za jazdę na gapę?

Wielu warszawiaków w ostatnich dniach znalazło w swoich skrzynkach PIT-8C z informacją, że muszą zapłacić podatek za umorzone kary za jazdę na gapę komunikację miejską. Stołeczny ZTM wyjaśnia, że Wystawienie i wysłanie druków PIT-8C jest prowadzone w związku ze zmianą interpretacji indywidualnej prawa podatkowego wydaną 20 października 2016 roku przez Ministra Rozwoju i Finansów.. Dłużnik zaoszczędził na wydatku, który musiałby zostać przez niego poniesiony, gdyby mu Wnioskodawca nie umorzył długu. W wyniku takiego świadczenia w majątku dłużnika Wnioskodawcy nie pojawił się wprawdzie realny dochód (w znaczeniu ekonomicznym), ale ponieważ znaczenie terminu „dochód” na gruncie ustawy PIT jest szersze, zaoszczędzenie wydatków musi być traktowane na równi z przyrostem majątku.

Brak wydatku jak przychód - to zasługuje na nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii. Jednak decyzja ministerstwa wynika m.in z orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Sprawa dotyczy nie tylko umorzenia długów za jazdę na gapę, ale wszelkich umorzonych długów (ok. 12 mln zł). Szacuje się, że w samej Warszawie dotknie to ok. 30 tys. osób, w tym najbiedniejszych. Jak informuje Gazeta Wyborcza - takie pisma są wysyłane nawet do osób, które dostały mandat kilkanaście lat temu. Ale jak zauważa dr Daniel Alain Korona ze Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE: Wprawdzie przysporzenie majątkowe następuje wraz z umorzeniem, jednak należy zważyć iż zazwyczaj po 3 lub 10 latach w zależności od sprawy następuje przedawnienie roszczeń, zatem dług w świetle prawa cywilnego przestaje być egzekwowalny (choć formalnie istnieje). Brak egzekwowalności stwarza brak konieczności zapłaty, a zatem umorzenie długu nie rodzi żadnego przysporzenia majątkowego. Tym samym nie powinien podlegać opodatkowaniu.

Czy podobnego zdanie będą urzędy i Sądy?

1 komentarz:

  1. Brak wydatku to przychód - to nie jedyny absurd - nawet przyjmując skrajnie niekorzystną dla podatnika interpretację to niezapłacone (umorzone) kwoty należy uznać jako darowiznę (3 grupa podatkowa) gdzie kwota wolna od podatku to 4902 zł w ciągu 5 lat (powyżej tej kwoty obowiązują stawki 12%,16% i 20%). Zgodnie z ustawą o darowiznach (art.6.1.4.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą spełnienia świadczenia a jego wartość określa nabywca (art.8.1 i 8.4.) Jest 14 dni na złożenie korekty zeznania (art.17a.3.).
    Ale jest jeszcze większy problem - PIT-8c. Każdy kto otrzymał ten pit musi złożyć zeznanie PIT-36 nawet jeśli nigdy nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, nie otrzymywał dywidend itp. Dotyczy to np. emerytów którzy dostają zapomogi od dawnego zakładu pracy. Te dochody (i umorzenia jw.) mimo ustawowych kwot wolnych od opodatkowania są w całości opodatkowane, bo część D (poz.24-30) pita 8c nie zawiera odpowiedniej rubryki. Po prostu dostałeś pita 8c to musisz płacić. Moje interwencje w US nic nie dały, a pytania do ministra finansów pozostały bez odpowiedzi. Dlatego apeluję do ADMINA i wszystkich INTERNAUTÓW aby zrobić jakąś akcję i wymusić na min. Morawieckim zmianę tej sytuacji.

    OdpowiedzUsuń