16 lutego 2017

Oszczercy donoszą na rodziny

zdjecie
Szanowny Panie, Pani
liczba dzieci odbieranych rodzicom wciąż rośnie, a tragedia ta każdego dnia dotyka kilku rodzin! Tylko w 2016 r. Instytut Ordo Iuris zapobiegł odebraniu lub pomógł powrócić do rodzinnych domów blisko pięćdziesięciorgu dzieciom. Pomówione rodziny często muszą dochodzić swoich praw w długotrwałym postępowaniu, w trakcie którego dzieci – „na wszelki wypadek” – umieszczane są nawet na kilka miesięcy w pogotowiu opiekuńczym lub w innych formach pieczy zastępczej.

Złośliwy donos

Sprawy te często zaczynają się od wątpliwych oskarżeń, niekiedy anonimowych. Złośliwy donos (pochodzący od skonfliktowanego członka rodziny, dyrekcji przedszkola czy sąsiada), rozpoczyna długotrwałe postępowanie przed sądem. Życie rodziny zamienia się w prawdziwy koszmar, podczas gdy donosiciel często nie musi nawet składać formalnych zeznań.

Czas zmienić antyrodzinne przepisy

Aby uniknąć wielu postępowań sądowych i ułatwić rodzinom dochodzenie sprawiedliwości, konieczna jest zmiana przepisów. Dlatego eksperci Ordo Iuris przygotowali projekt nowelizacji, pozwalający sądowi eliminować niewiarygodne zawiadomienia tak, aby postępowania prowadzone były tylko w rzeczywiście uzasadnionych przypadkach. Propozycja zakłada też, by w sprawach wszczętych bezzasadnie, zwracano rodzicom poniesione przez nich koszty. Obecnie nie ma takiej możliwości, a wymaga tego elementarna sprawiedliwość!
Dlatego proszę o poparcie i udostępnienie znajomym petycji, w której domagamy się, by nasz projekt ustawy został podjęty przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przedstawiony Sejmowi.
podpisz
Każdego dnia w Polsce kolejne dzieci odbierane są rodzicom, a niewinne rodziny stają przed sądem na podstawie oszczerczych zawiadomień. Od Pana zależy przyszłość wielu z nich!
Joanna Banasiuk - wiceprezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej ORDO IURIS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz