24 lutego 2017

Od 1 marca - waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych

Możliwość ujemnej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych została prawnie wyeliminowana. Z projektem ustawy w tej sprawie wystąpiło w ubr. Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE. Sejmowa Komisja Petycji nie przyjęła wówczas projektu ustawy, ale skierowała dezyderat do rządu.

Ostatecznie jednak w ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2) znalazł się zapis, iż W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu. Postulat Stowarzyszenia zatem zrealizowano, choć oficjalnie nikt tego nie przyznał.

Tymczasem od 1 marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,44%, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:

  • 10 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych (nie dotyczy emerytur, które w dniu 28 lutego 2017 r. przysługiwały w kwocie niższej niż 882,56 zł., do których nie stosuje się gwarancji podwyższenia do świadczenia najniższego),
  • 7,50 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 5 zł - w przypadku emerytur częściowych (nie dotyczy emerytur częściowych, które w dniu 28 lutego 2017 r. przysługiwały w kwocie niższej niż 882,56 zł).

Od 1 marca 2017 r. kwoty najniższych świadczeń od dnia 1 marca 2017 r. wynoszą:
  • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 1000 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 750 zł;
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1200 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 900 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz