19 lutego 2017

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W WARSZAWIE NA PRADZE


NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W WARSZAWIE  NA PRADZE

1 marca 2017

Patronat nad obchodami objął Instytut Pamięci Narodowej
Patronat honorowy:
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek
Organizatorzy:
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
Grupa Historyczna „Niepodległość”
Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”
Myśl Praska
Patroni medialni:
Radio Warszawa
Tygodnik „Idziemy”
Nasz Dziennik
Projekt finansowany jest ze środków Fundacją PZU

HARMONOGRAM  UROCZYSTOŚCI


I. Godzina 10.30 - 11.00 - Inscenizacja historyczna. ul. 11 Listopada 68
(Wojskowy Trybunał Wojenny)

II. Przejście szlakiem miejsc kaźni Żołnierzy Wyklętych / Niezłomnych.

1. Godzina 11.00 – 11.10,  ul. 11 Listopada 68
(Wojskowy Trybunał Wojenny)

2. Godzina 11.25 – 11.35,  ul. Strzelecka 8
      (dawna Kwatera Główna NKWD w Polsce,  następnie WUBP )
  
3. Godzina 11.45 – 11.55,  ul. Namysłowska (Pomnik ku Czci Pomordowanych w
      Praskich Więzieniach w latach 1944-1956)

4. Godzina 12.15 – 12.25,  ul. Cyryla i Metodego 4 (dawniej Miejski Urząd
      Bezpieczeństwa Publicznego Warszawa-Praga, ostatecznie Urząd
      Bezpieczeństwa Publicznego na m.st. Warszawa). Tabliczka na budynku ul.
      Cyryla i Metodego 1 (tabliczka ufundowana przez mieszkańców)

5. Godzina 12.30 – 12.40,  ul. Jagiellońska 38
      (Siedziba Trybunału Wojennego Armii Czerwonej)

6. Godzina 12.50 – 13.00,  ul. Sierakowskiego 7 (dawna siedziba NKWD  1944 –
      1946 , a następnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego  1946 –
      1954)

III. Godzina 13.30 – 15.30, Kino Praha.
Spotkania z historykami i kombatantami oraz Grupami Historycznymi poświęconemu Żołnierzom Wyklętym.
Ogłoszenia wyników konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży dedykowanemu  Żołnierzom Wyklętym i wręczenie nagród dla najlepszych prac. Fundatorem głównych nagród w konkursie jest  poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Prawicy Rzeczypospolitej   Marek Jurek.
Występ Studia Wokalnego Praga pod dyrekcja artystyczną Doroty Czajkowskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz