9 lutego 2017

Kancelaria Sejmu nie wie dokąd latali za publiczne pieniądze poseł Petru i posłanka Szmidt

Kancelaria Sejmu nie ma wiedzy dokąd posłowie latają za publiczne pieniądze - wynika z odpowiedzi Kancelarii Sejmu na zapytanie Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE. W związku z artykułami m.in. Super Expresu ze stycznia br. dot. przelotów Ryszarda Petru i Joanny Szmidt oraz pozwem tego pierwszego przeciw tej redakcji, Stowarzyszenie zwróciło się do Kancelarii Sejmu o wykaz przelotów posła Ryszarda Petru i posłanki Joanny Schmidt za okres od początku kadencji. Okazuje się, że Kancelaria ma jedynie informacje o ogólnej liczbie przelotów, należności, natomiast nie wie dokąd, w jakich datach i w jakim celu posłowie sobie latają za publiczne pieniądze. Poniżej odpowiedź kancelarii (BKSP-144-4392/17) z dnia 8 lutego br.


W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 7 lutego 2017 r., Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu informuje, co następuje.

Zgodnie z art. 43 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora poseł ma prawo do bezpłatnych przelotów w krajowym przewozie lotniczym. Powyższe uprawnienie realizowane jest zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz. U. z 2002 r., Nr 1 poz. 13, z późn. zm.). 

Uprawnienie posłów do bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju nie jest ograniczone limitem. Posłowie sami podejmują decyzje, kiedy i w jaki sposób korzystają z tego uprawnienia, sami też dokonują odpowiednich rezerwacji zgodnie z ww. rozporządzeniem. 
Jak wyjaśnialiśmy Panu w piśmie z dnia 1 lutego 2017 r., zadaniem Kancelarii Sejmu jest zaś stworzenie posłom warunków umożliwiających realizację uprawnienia do bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju. Kancelaria zawiera zatem umowy z przewoźnikami i rozlicza należności za usługi przewozowe świadczone na rzecz posłów. Dane na temat przejazdów i przelotów posłów, jakimi dysponuje Kancelaria Sejmu ograniczają się przede wszystkim do tych danych (liczba przejazdów/przelotów, należność), które są niezbędne do rozliczania usług przewozowych. Podkreślenia wymaga fakt, że rzeczywiste dane dotyczące tras oraz terminów przejazdów i przelotów krajowych realizowanych przez posłów, w przypadku, gdy były dokonywane zmiany w rezerwacji, mogą różnić się od tych w posiadaniu których jest Kancelaria Sejmu. 
W związku z powyższym Kancelaria Sejmu nie posiada zweryfikowanych danych dotyczących tras i dat przelotów posłów, w tym Ryszarda Petru i Joanny Schmidt. Informacje o ilości i kosztach przelotów tych posłów znajdzie Pan w zestawieniu załączonym do naszej odpowiedzi z dnia 1 lutego 2017 r.

wykaz w: http://serwis21.blogspot.com/2017/02/posowie-na-polskim-niebie-za-budzetowe.html

Przypomnijmy według zestawienia liczby przelotów krajowych do 30 listopada 2016 poseł Ryszard Petru miał 50 przelotów na kwotę 28620 złotych, a posłanka Joanna Szmidt - 117 na sumę 66970,80 zł, a Kancelaria Sejmu nie wie dokąd latali, w jakich dniach i w jakim celu. Słowem, nie ma kontroli wydatku publicznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz