3 lutego 2017

Były Komendant MO w Skierniewicach został skazany za internowanie opozycjonistów w stanie wojennym Powrót do listy

Wyrokiem z 01 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Skierniewicach uznał byłego Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Skierniewicach winnym bezprawnego pozbawienia wolności 36 działaczy ówczesnej legalnej opozycji. 
Były komendant MO 12 grudnia 1981 roku wydał decyzję  o internowaniu tych opozycjonistów na podstawie dekretu ,,o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”. W rzeczywistości ten akt prawny nie został opublikowany i według powszechnie przyjętych zasad prawnych nigdy nie obowiązywał.
Sąd w pełni podzielił argumenty prokuratora i uznał, że oskarżony swoim działaniem wyczerpał znamiona zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości.
Sąd wymierzył oskarżonemu karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonanie na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto Sąd wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 6 tysięcy złotych. Sąd zobowiązał również oskarżonego  do pisemnego przeproszenia pokrzywdzonych na łamach ,,Dziennika Łódzkiego”.
Wyrok nie jest prawomocny.
Akt oskarżenia w tej sprawie został wniesiony 4 listopada 2015 roku przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.

Dział Prasowy - Prokuratura Krajowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz