23 stycznia 2017

Stop atakowi na Profesora SmyczyńskiegoJesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku na prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego.
Jego klasyczny podręcznik „Prawo rodzinne i opiekuńcze” zawiera oczywiste stwierdzenie, że „fundamentem rodziny jest para składająca się z mężczyzny i kobiety, a nie para płciowo jednorodna” oraz wyraża przekonanie, że żądanie zrównania praw związków homoseksualnych z prawami małżonków można zaliczyć do „przejawów nadużywania idei ochrony praw człowieka, godzących w porządek prawny i społeczny”.
Mające mocne podstawy w art. 18 Konstytucji RP poświadczenie tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny spotkało się ze zmasowaną kampanią, zainicjowaną przez lobby LGBT, szkalującą dobre imię i renomę naukową wybitnego naukowca – nauczyciela kilku pokoleń polskich prawników.

Brońmy dobrego imienia prof. Smyczyńskiego

Wydawca podręcznika Prof. Smyczyńskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, zamiast zignorować ataki na swego autora, wsparło je, dając do zrozumienia, jakoby prof. Smyczyński naruszył standardy akademickie.
Nie możemy pozostać bierni wobec przykładu ideologicznej cenzury działalności akademickiej i zawstydzającej postawy koncernu wydawniczego, wspierającej polityczno-obyczajowe postulaty środowisk podważających polski ład ustrojowy
Dlatego zwracam się do Pana z prośbą o poparcie naszej petycji domagającej się, by Wydawnictwo C.H. Beck przeprosiło profesora Smyczyńskiego za sposób potraktowania go w swojej reakcji na wymierzone w niego ataki.
podpisz
Oczekuję, że Profesor Smyczyński zostanie przeproszony przez Wydawnictwo w stosownej formie. Pańskie zaangażowanie bardzo się do tego przyczyni.

Dr Joanna Banasiuk
Wiceprezes Instytutu na rzecz kultury prawnej ORDO IURIS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz