20 grudnia 2016

Przywrócony wiek emerytalny 60/65

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy emerytalnej, która obniża z powrotem wiek emerytalny do poziomu sprzed 1 stycznia 2013 tj.  60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie będzie przy tym obowiązku przejścia na emeryturę w tym wieku. Równocześnie z obniżonym wiekiem emerytalnym likwidacji ulega tzw. emerytura częściowa. Ustawa wejdzie w życie w październiku 2017 roku. 

Ekonomista dr Daniel Alain Korona - prezes Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE a zarazem członek komitetu założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Wyzwolenie" (wciąż nie zarejestrowanego przez Sąd) stwierdza, iż korzystniej byłoby wprowadzenie możliwości wcześniejszych emerytur jednakowych dla wszystkich przy posiadaniu określonej liczby lat okresów składkowych i nieskładkowych, przy równoczesnym zlikwidowaniu tzw. świadczeń przedemerytalnych. Będziemy postulować takie rozwiązania. Dobrze, że odchodzimy od podwyższenia wieku ufundowanego nam w 2012 roku.

Przypomnijmy, iż przeciw podwyższeniu wieku emerytalnego protestowały w 2012 roku związki zawodowe, które zebrały 2 mln podpisów pod wnioskiem o referendum. Z kolei Stowarzyszenie NSZZ "Wyzwolenie"/Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE zorganizowało akcje wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, by zmusić Trybunał do rozpatrzenia skargi związków o niekonstytucyjność ustawy. Ostatecznie pro-platformerski TK odrzucił skargi, a obywatelom zafundowano podwyższony wiek emerytalny. W trakcie kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda oraz Prawo i Sprawiedliwość obiecywało powrót do wcześniejszego wieku emerytalnego, co w końcu nastąpiło.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz