29 grudnia 2016

Prezydent zaskarża Prawo o Zgromadzeniach do Trybunału Konstytucyjnego

Jak informuje kancelaria prezydenta, Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Prezydent ma zastrzeżenia wobec faktu, że ustawa różnicuje status zgromadzeń publicznych przy zastosowaniu elementu konstrukcyjnego. Wątpliwości Prezydenta budzi również wyłączenie możliwości zaskarżenia przez organizatora zgromadzenia zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzeń. Prezydent Andrzej Duda kwestionuje także artykuł ustawy o zakazie odbycia zgromadzeń nakazując stosowanie nowoustanowionych przepisów do zdarzeń, które miały miejsce przed ich wejściem w życie.

Innymi słowy Prezydent kwestionuje prawo do zgromadzeń cyklicznych i wynikające z tego zapisy. Tymczasem prawo do zgromadzeń cyklicznych jest zasadne, bowiem ma usunąć sytuację w której próbuje się uniemożliwić demonstrację w tradycyjnym miejscu poprzez zgłoszenie wcześniej w tym samym miejscu innej manifestacji (jak to było 10 grudnia). Pierwszeństwo miały mieć zgromadzenia cykliczne. Jest to tym istotniejsze, iż zgodnie z nowym prawem manifestacje o cechach konfrontacyjnych mają odbywać się w odległości nie mniejszej niż 100 metrów. Teraz sprawę rozstrzygnie Trybunał.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz