20 grudnia 2016

Koniec sporu o Trybunał Konstytucyjny?

19 grudnia zakończyła się kadencja sędziego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, który doprowadził swoimi decyzjami i działaniami do całkowitego upadku autorytetu tego organu. Równocześnie prezydent Andrzej Duda podpisał nowe ustawy regulujące prace Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z tymi nowymi przepisami powołał na pełniącego obowiązki prezesa TK sędzinę Julię Przyłębską (na zdjęciu) - osoby o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa wśród sędziów TK. 

Czy zakończy to wreszcie telenowelę pod nazwą "spór o Trybunał Konstytucyjny"? Na stronie internetowej TK nadal figuruje jako prezes trybunału Andrzej Rzepliński. Najwyraźniej w TK jeszcze nie zauważono że kadencja Rzeplińskiego się skończyła.

Z kolei opozycja totalna znalazła sobie nowe pole sporu jakim jest okupowanie sali plenarnej Sejmu, pod absurdalnym twierdzeniem iż posiedzenie Sejmu nie zostało zamknięte, a uchwalone ustawy - nieuchwalone. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz