30 grudnia 2016

Działania Ordo Iuris w grudniu


Ostatnie działania Instytutu Ordo Iuris

Szanowny Panie, Pani,
przeżywamy tajemnicę uniżenia się Wszechmocnego, która ukazuje nam również wielkość ludzkiego powołania. Niech ten pełen rodzinnego ciepła czas zanurzenia w misterium bliskości Boga, umacnia w nas wszystkich determinację do stawania w obronie tych, których nikt nie chce bronić.
Z wyrazami szacunku,
podpis

AKADEMIA EUROPEJSKA ORDO IURIS

W dniach 8-10 grudnia w Warszawie, odbyła się Akademia Europejska Ordo Iuris, która w tym roku zorganizowana została we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW, w ramach programu Santander Universidades. Ten coroczny cykl elitarnych seminariów i warsztatów ze specjalistami prawa międzynarodowego oraz praktykami zaangażowanymi w działalność na forum organizacji międzynarodowych, uzupełniony jest praktyką w instytucjach międzynarodowych: Parlamencie Europejskim, Radzie Europy, ONZ. Spośród uczestników poprzedniej edycji Akademii, wyłonionych zostało kilku naszych pracowników, a wielu innych podjęło pracy w dyplomacji. Jest to program, który w dłuższej perspektywie ma ogromne znaczenie dla polskiej kultury prawnej. W tym roku, obok specjalistów z UW i UKSW, zajęcia prowadzili nasi goście z Nowego Yorku, Genewy, Strasbourga i Londynu.

Biblioteka Ordo Iuris

W ramach serii wydawniczej „Biblioteka Ordo Iuris” wydana została nowa publikacja pod tytułem „Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym”, która jest zbiorem artykułów przygotowanych w oparciu o wykłady wygłoszone podczas konferencji „Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków. Weryfikacja metodologii opiniowania przez organy postępowań karnych i cywilnych”. Konferencja zorganizowana była przez Instytut Ordo Iuris we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW 24 lutego 2016 r.

INTERWENCJA PROCESOWA

Ruszył proces drukarza z Łodzi, który nie przyjął zlecenia na wykonanie materiałów promujących polityczne postulaty radykalnej grupy homoseksualistów. Pracownik drukarni stwierdził, że nie chce przyczyniać się swą pracą do promocji postulatów ruchu LGBT. Obwinionego reprezentują prawnicy z Instytutu Ordo Iuris. Sprawa stała się tematemdoniesień medialnych.
logo
Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił czworo wolontariuszy Fundacji Pro – Prawo do Życia, oskarżonych przez działaczy radykalnie lewicowej Partii Razem. Oskarżonych reprezentowali prawnicy z Instytutu Ordo Iuris. O wyroku informowała prasa.
logo
Sąd Rejonowy w Warszawie postanowił o powrocie do domu Klaudii, Andrzeja, Teresy, Marii, Patrycji i Kacpra. W trwającym kilka miesięcy postępowaniu, rodziców sześciorga dzieci z warszawskiej Pragi, wspierali prawnicy z Programu Interwencji Procesowej Ordo Iuris.
logo
Prawnicy z Instytutu Ordo Iuris reprezentowali posła Witolda Tomczaka, oskarżonego o uszkodzenie rzeźby „La nonna hora”. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, stwierdzając winę oskarżonego. Oznacza to, że postępowanie w sprawie zostało warunkowo umorzone na okres jednego roku. Wydarzenie komentowały media.
logo
Sporządziliśmy dwa prywatne akty oskarżenia skierowane przeciwko internautom znieważającymi Kaję Godek – Prezes Fundacji „Życie i Rodzina”.

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA I MIĘDZYNARODOWA

Bronimy życia w Europie

Eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali dwie opinie w języku angielskim, na temat konieczności ochrony prawnej dziecka na prenatalnym etapie rozwoju. Pierwszą opinię przesłaliśmy do Sądu Konstytucyjnego Chorwacji, który po 25 latach bezczynności, podjął rozpoznanie sprawy o stwierdzenie niekonstytucyjności uregulowań prawnych, dopuszczających aborcję na życzenie przez pierwszych 10 tygodni rozwoju prenatalnego dziecka.
Drugą opinię skierowaliśmy do Zgromadzenia Obywatelskiego w Irlandii, powołanego w związku z planami rządu irlandzkiego, by znieść ochronę prawną dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju.
O obu sprawach będziemy szerzej informować w naszych komunikatach.

W obronie chrześcijan

Nasza ekspert – Karina Walinowicz, wzięła udział w międzynarodowej konferencji na temat dyskryminacji i prześladowania chrześcijan. Została ona zorganizowana przez Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie z siedzibą w Wiedniu.
logo
Również w Wiedniu, miesiąc później, odbyła się konferencja „Przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan”, na której reprezentowała nas Marta Gan – na stałe pracująca w naszym biurze w Brukseli. Ta konferencja była organizowana przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
logo
Raport o przestępstwach motywowanych nienawiścią wobec chrześcijan w Polsce, który przygotowali nasi analitycy, stał się częścią corocznej publikacji OBWE poświęconej tzw. przestępstwom z nienawiści.
logo
Karina Walinowicz – analityk Instytutu Ordo Iuris, uczestniczyła w dużym międzynarodowym wydarzeniu poświęconym prawom człowieka, jakim była V edycja Warszawskiego Dialogu na Rzecz Demokracji. Karina Walinowicz wygłosiła tam referat nt. „Współczesnych wyzwań w obszarze prawa do wolności religijnej”.

PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU WYKROCZEŃ

Petycja Instytutu Ordo Iuris i organizacji zrzeszających przedsiębiorców, została poparta przez ponad 15 tysięcy osób. Wraz z projektem nowelizacji kodeksu wykroczeń została ona przedstawiona w Ministerstwie Sprawiedliwości i przekazana na ręce Ministra Łukasza Piebiaka. Proponowane zmiany usuwają relikty komunistycznych regulacji, które dziś wykorzystywane są do szykanowania przedsiębiorców, jak uczyniono to względem drukarza w Łodzi.

PONADTO

Dr Tymoteusz Zych i Olaf Szczypiński, eksperci naszego Centrum Analiz Legislacyjnych, zostali członkami Zespołu ds. przepisów i praktyk społecznych dyskryminujących rodziny przy Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. W dniu 7 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu.
logo
Ekspert Instytutu – Olaf Szczypiński, wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej, poświęconemu rozpatrzeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r., dotyczącego ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty odnośnie klauzuli sumienia.
logo
Nasi eksperci – Karina Walinowicz i Olaf Szczypiński, wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym w ramach prac Ministerstwa Spraw Zagranicznych nad raportem krajowym przygotowywanym z okazji 3. Powszechnego Przeglądu Praw Człowieka.
logo
Członkowie zarządu Instytutu Ordo Iuris, obok członków rządu i szefów centralnych organów administracji, uczestniczyli w Chrześcijańskim Forum Przedsiębiorczości. Prof. Aleksander Stępkowski, Prezes Instytutu Ordo Iuris, wygłosił wykład nt. wkładu katolickich przedsiębiorców w formowanie się nauczania społecznego Kościoła, natomiast mec. Jerzy Kwaśniewski i dr Tymoteusz Zych, poprowadzili panel ekspercki zatytułowany „Konsekwencje ekonomiczne dyrektyw unijnych dla polskich przedsiębiorców”.
logo
Dr Joanna Banasiuk, Wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, była gościem konferencji Organizacji Harcerek ZHR, gdzie prowadziła warsztaty dla harcmistrzyń.

ORDO IURIS W MEDIACH

Prof. Aleksander Stępkowski był gościem TV Republika, gdzie wypowiadał się na temat Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Mama, Tata i Dzieci”.
logo
Dr Błażej Kmieciak, Koordynator Centrum Bioetyki Ordo Iuris, jest autorem artykułu na temat praktyki duszpasterskiej wobec eutanazji. Tekst został zamieszczony na portalu „gość.pl”.
logo
„Polonia Christiana” opublikowała artykuł Olafa Szczypińskiego, eksperta Ordo Iuris, na temat badań wskazujących na rzekomą dyskryminację środowisk LGBTI.
logo
Dr Błażej Kmieciak opublikował artykuł pt. „Prawa pacjenta z rzecznikiem w tle” na portalu „Gosc.pl”.
logo
Olaf Szczypiński, analityk Ordo Iuris, wystąpił w programie „Republika na żywo” w TV Republika, gdzie wypowiedział się na temat petycji przedsiębiorców w sprawie likwidacji tzw. reliktów komunistycznych w polskim prawie.
logo
Kacper Chołody, prawnik z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris, udzielił wywiadu w TV Republika, na temat skargi do REM w sprawie prowokacji dziennikarza „Gazety Wyborczej”, wymierzonej w dr. Bawera Aondo-Akaa.
logo
Dr Błażej Kmieciak skomentował na antenie Radia Maryja doniesienia na temat metody sztucznego zapłodnienia in vivo.
logo
Dr Tymoteusz Zych wystąpił w programie „Tak jest” w TVN24, gdzie komentował projekt ustawy zmieniający przepisów dotyczące zgromadzeń publicznych.
logo
Na portalu „rp.pl” można przeczytać komentarz dr. Błażeja Kmieciaka na temat zastrzeżeń wobec zwrotu: „siostro”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz