30 listopada 2016

Podsumowanie ostatnich działań Ordo Iuris

Ordo Iuris
Instytut na rzecz kultury prawnej


Działamy dalej w obronie życia

Jak wszyscy wiemy, mimo początkowego entuzjazmu zamanifestowanego przez polityków w pierwszym sejmowym głosowaniu, projekt „Stop Aborcji” został ostatecznie odrzucony. Rozgoryczenie jedynie nieznacznie zmniejsza fakt, że opracowanemu przez Ordo Iuris pakietowi regulacji towarzyszących projektowi, nadano postać ustawy „Za życiem”, którą uzupełnią wkrótce stosowne rozporządzenia. Pamiętać musimy, że przepisy te zostały opracowane jako uzupełnienie projektu „Stop Aborcji” i nie wiemy, czy bez tej zasadniczej regulacji, samoistnie zahamują wzrost ilości aborcji w Polsce.
Skutkiem ubocznym naszego zaangażowania są politycznie motywowane trudności, na jakie natrafiamy w mediach. Jesteśmy gotowi płacić tę cenę za zachowanie politycznej niezależności. Wiemy, że naszej aktywności nie da się na dłuższą metę przemilczać. Wciąż będziemy się również angażować w obronie życia najsłabszych.
Zachęcam do lektury przemówień dr Joanny Banasiuk wygłoszonych w Sejmie 22 wrześniaoraz 6 października.

Obywatele proszą Prezydenta o zgłoszenie projektu ustawy gwarantującej prawo do życia każdemu dziecku od chwili poczęcia.

Po odrzuceniu przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy Stop Aborcji, obywatele proszą Prezydenta RP Andrzeja Dudę aby, z racji przysługującego mu konstytucyjnego prawa inicjatywy ustawodawczej, zgłosił projekt gwarantującej prawo do życia każdemu dziecku. Petycję można podpisać na stronie ratujdzieci.pl.

Petycja w obronie prof. Bogdana Chazana

W związku z bezprecedensową kampanią pomówień pod adresem prof. Bogdana Chazana ze strony skrajnych środowisk politycznych, które poprzez atak na jego dobre imię i dorobek chcą zastraszyć polskich lekarzy i personel medyczny, wierny zawodowym zasadom etycznym i swemu sumieniu, powstała petycja w obronie prof. Chazana. Zachęcamy do jej podpisywania na stronie wobroniesumienia.pl.

Zagwarantujmy wolność polskim przedsiębiorcom

W polskim prawie ciągle obowiązują przepisy, które stanowią spadek po poprzednim ustroju. Te relikty komunizmu są dzisiaj wykorzystywane do wywierania ideologicznej presji na przedsiębiorców i pracowników oraz do ograniczania wolności gospodarczej. Aby chronić polskich przedsiębiorców i ich pracowników, wspólnie z nimi przygotowaliśmy petycję do władz o podjęcie zdecydowanych kroków w celu trwałego usunięcia z polskiego prawa przepisów, które są wykorzystywane do naruszania konstytucyjne chronionych wolności obywatelskich. Zapraszamy do jej podpisania.

Zapraszamy na Chrześcijańskie Forum Przedsiębiorczości

W dniach 9-10 grudnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się Chrześcijańskie Forum Przedsiębiorczości. Będzie ono miejscem spotkania praktyków z teoretykami, prawników, społeczników, biznesmenów, a także ludzi ze świata polityki, nauki oraz Kościoła. Podczas trwania Forum w sobotę wykłady i seminaria poprowadzą również eksperci Ordo Iuris. Dla Odbiorców naszego newslettera, organizatorzy przewidzieli rabat w opłacie rejestracyjnej wynoszący 100 zł. Wystarczy, po wybraniu typu biletu, kliknąć link przy pytaniu „Masz kupon?” i podać kod: ordoiuris. Do zobaczenia!

Międzynarodowa konferencja naukowa na temat tożsamości małżeństwa

W dniach 29-30 września odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja”. Podczas dwudniowych obrad, wybitni teoretycy i praktycy debatowali nad współczesnymi wyzwaniami dla prawa małżeńskiego. Już wkrótce opublikujemy relację z tego wydarzenia oraz udostępnimy zapis video wszystkich wystąpień.

Raport o demokracji i prawach człowieka w Polsce

Eksperci Ordo Iuris zaprezentowali w USA raport o demokracji i prawach człowieka w Polsce. Niezależnie od sympatii i antypatii politycznych, nieścisłe, niekiedy nieprawdziwe ale niemal zawsze krzywdzące dla Polski informacje zalewają zagraniczne media szkodząc naszej Ojczyźnie. Dlatego Ordo Iuris przygotowało anglojęzyczny raport, pozwalający zagranicznym dziennikarzom i ekspertom weryfikować informacje, które do nich docierają. Otwarta dla publiczności prezentacja raportu odbyła się w waszyngtońskim Institute of World Politics. Wśród uczestników obecni byli pracownicy amerykańskich instytucji państwowych, w tym Departamentu Stanu. Odrębnie raport został przedstawiony w dwóch prestiżowych amerykańskich think tankach: Heritage Foundation i Federalist Society oraz na spotkaniach z prawnikami pracującymi dla kongresmenów.

Stop naruszaniu wolności obywatelskich przez RPO

Aż trzykrotnie w przeciągu minionych dwóch miesięcy interweniowaliśmy w sprawach, w których interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara naruszały podstawowe prawa Polaków.
To jego urzędnicy, bez właściwej podstawy prawnej wystąpili o ukaranie drukarza z Łodzi, który odważył się wyrazić niechęć do promowania politycznych postulatów subkultur LGBT. Nasi eksperci dokonali szczegółowej analizy stanowiska RPO w tej sprawie. Zwracaliśm y również uwagę na presję ze strony RPO na Ministerstwo Zdrowia, by umożliwiło małoletnim dostęp do świadczeń ginekologicznych i środków antykoncepcyjnych bez zgody i wiedzy rodziców, naruszając ich konstytucyjnie gwarantowane prawa. Sygnalizowaliśmy również upowszechnianie przez RPO, sprzecznych z konstytucją poglądów ograniczających możliwość noszenia symboli religijnych. Dokonaliśmy też analizy tego, jak nieobiektywne informacje przekazane przez RPO wpłynęły niekorzystnie na raport Komitetu Praw Człowieka ONZ.
W związku z tym, przygotowaliśmy petycję z apelem do Marszałka Sejmu o obronę obywateli przed podobnymi działaniami ze strony RPO Adama Bodnara. Podpisało się pod nią już ponad 34 000 osób. Prostowaliśmy również nieprawdziwe informacje dotyczące naszej akcji, które pojawiały się w przestrzeni publicznej.

Działalność ekspercka i międzynarodowa

Dwuletnie działania Ordo Iuris przyniosły oczekiwane rezultaty i przyczyniły się do zmiany stanowiska Rzeczypospolitej w sprawie kontrowersyjnego projektu piątej dyrektywy równościowej. Pod hasłem równego traktowania forsuje on polityczne postulaty ruchu LGBT ograniczające wolność gospodarczą i swobodę umów oraz ograniczające zasadę domniemania niewinności.
logo
Eksperci Ordo Iuris przygotowali analizę obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę ukazującą kontekst podobnych rozwiązań funkcjonujących w innych państwach Europy.
logo
Eksperci „Ordo Iuris” przygotowali wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie działań portalu Facebook, który w ostatnich tygodniach blokował wiele stron publikujących treści o charakterze patriotycznym. Podjęte działania mają na celu zobowiązanie przedsiębiorcy zarządzającego portalem Facebook do przestrzegania polskiego prawa, w szczególności poprzez wprowadzenie jasnych zasad weryfikacji umieszczonych na nim treści.

Interwencja procesowa

Prawnicy Instytutu reprezentują przedsiębiorcę, którego z inicjatywy RPO usiłowano ukarać grzywną za odmowę wykonania roll-up’u promującego ruch LGBT. Sprawę drukarza, która trafiła do ponownego rozpatrzenia, szeroko komentowały media. Będziemy wkrótce informować Państwa o kolejnych odsłonach tej sprawy.
logo
Postawiliśmy przed sądem urzędników, którzy formułowali krzywdzące i nieprawdziwe zarzuty wobec rodziców sześciorga dzieci z Tarnowa. Sąd wszczął postępowanie o odseparowanie sześciorga dzieci od rodziców na podstawie donosu pracownika ośrodka pomocy społecznej. Wcześniej, prawnicy Instytutu Ordo Iuris udaremnili próbę ograniczenia władzy rodzicielskiej.
logo
Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego o skazaniu Piotra Ikonowicza za nazwanie prof. Bogdana Chazana mianem „zwyrodnialca” i „pomyleńca”. Z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko lewicowemu publicyście wystąpili prawnicy Ordo Iuris. Od wyroku apelację wniósł obrońca oskarżonego, domagając się jego uniewinnienia. Profesora B. Chazana reprezentowali mec. Bartosz Lewandowski i mec. Jerzy Kwaśniewski.
logo
Mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Maciej Kryczka zainicjowali wszczęcie postępowania karnego z oskarżenia prywatnego przeciwko użytkownikowi Internetu, który zamieścił zniesławiające i nieprawdziwe informacje na temat prof. Bogdana Chazana.
logo
Prawnicy Ordo Iuris podjęli interwencję w sprawie Pani Marleny z Ostrowi Mazowieckiej wobec której Sąd Okręgowy w Danii w sposób niezasadny orzekł o pozbawieniu jej władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.
logo
Prawnicy Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris złożyli w imieniu czarnoskórego uczestnika Marszu Niepodległości, dr Bawera Aondo-Akaa, skargę do Rady Etyki Mediów na publikację Jacka Hugo-Badera, która ukazała się w „Dużym Formacie” (dodatku do „Gazety Wyborczej”). Dziennikarz w swym artyku le posłużył się, w jednoznacznie ksenofobicznym i rasistowskim kontekście, określeniami „bambus”, „Makumba”, „brudas”, „czarnuch”, „asfalt”. Artykuł odbił się szerokim echem w mediach. Pogłębiło to jedynie skalę naruszenia dóbr osobistych dr. Bawera Aondo-Akaa.
logo
W odpowiedzi na presję radykalnych aktywistów LGBT na polskie szkoły, Instytut Ordo Iuris przygotował „Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze”. Składając je, rodzic jednoznacznie odmawia udziału swego dziecka we wszelkich wykraczających poza program szkolny działaniach propagandowych, opartych na ideologii gender, ideologicznych koncepcjach płci „kulturowej” lub „społecznej”, oraz tożsamości płciowej i seksualnej. Zaoferowaliśmy również wsparcie prawne i procesowe dla rodziców, których oświadczenie zostanie zignorowane przez szkołę.
logo
Prawnicy Ordo Iuris reprezentują Huberta porzuconego w Centrum Zdrowia Dziecka. 23. miesięczny chłopiec przebył liczne operację ratujące zdrowie i życie związane z wadami wrodzonymi oraz problemami typowymi dla dzieci wcześniaków. Hubert został porzucony przez biologicznych rodziców. Zarówno opiekun prawny jak i osoby, które pomagają dziecku poszukują osób, które zaopiekowałyby się małoletnim dzieckiem. Instytut jest gotów wesprzeć procedury związane z adopcją dziecka.

Ordo Iuris w mediach

Wiadomościach TVP Karolina Pawłowska mówiła o społecznym poparciu dla obrony życia dzieci przed urodzeniem.
logo
Mec. Paweł Jabłoński skomentował w Wiadomościach TVP działania Trybunału Konstytucyjnego wobec nowej ustawy, mającej regulować jego ustrój.
logo
Red. Maciej Pieczyński w tygodniku „Do Rzeczy” opublikował artykuł pt. „Bronią wykluczonych katolików”, gdzie opisał naszą działalność i ostatnie interwencje.
logo
Kacper Chołody, skomentował dla Wiadomości TVP postępowanie niemieckiej i szwedzkiej opieki społecznej odbierającej polskim rodzicom ich dzieci.
logo
Na łamach „Rzeczpospolitej” dr Błażej Kmieciak, Koordynator Centrum Bioetyki Ordo Iuris krytykował postulat RPO by konsultacje ginekologiczne dla dzieci powyżej 15 r. życia były dostępne bez wiedzy i zgody rodziców, podkreślając, że „Rodzic nie jest wrogiem dziecka”.
logo
Karina Walinowicz wystąpiła w irlandzkim radiu EWTN mówiąc o inicjatywie Stop Aborcji.
logo
Mec. Rafał Dorosiński omówił umiejscowienie małżeństwa i rodziny w polskim systemie prawnym podczas konferencji poświęconej wychowaniu, która odbyła się w Bolesławcu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz