4 maja 2016

Niepotrzebna rada ds. przeciwdziałania dyskryminacji rasowej - zlikwidowana

Jak informuje wpolityce.pl - premier Beata Szydło zarządzeniem nr 53 Prezesa Rady Ministrów z 27 kwietnia 2016 r. zniosła Radę do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Rada została powołana w 2011 roku przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. Do jej zadań jak podaje dokument powołujący ją do istnienia należało m.in. „zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji”. 
O jedno biurokratyczne ciało mniej, i trochę pieniędzy zaoszczędzonych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz