15 kwietnia 2016

Unijna indoktrynacja dzieci w szkołach

Jak informuje parezja.pl - Parlament Europejski zaopiniował pozytywnie raport w sprawie zwiększania obecności Unii w życiu obywateli. Chodzi przede wszystkim o to, żeby o dobrych aspektach UE informować już dzieci w wieku szkolnym. Raport „Nauczanie o UE w szkole” został przyjęty stosunkiem głosów 482 “za” i 146 “przeciw”. Unia od najmłodszych lat chce uczyć dzieci o swoich wartościach. W raporcie zaproponowano, by w programach nauczania we wszystkich krajach Unii zawrzeć więcej informacji o tym, jaki jest cel Wspólnoty, jakie przyświecają jej wartości, czym zajmują się instytucje unijne i jak decyzje organów unijnych wpływają na codzienne życie obywateli. W raporcie czytamy m.in. o tym, że konieczne jest „zachęcanie obywateli do aktywnego interesowania się europejskim projektem zjednoczeniowym” oraz „zwiększanie wymiaru europejskiego w edukacji szkolnej, co może pomóc przezwyciężać eurosceptycyzm”.
Innymi słowy, za publiczne pieniądze, Parlament chce indoktrynacji dzieci. To początek, być może następnym krokiem będzie odbieranie dzieci rodzicom, którzy nie będą akceptować tej indoktrynacji?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz