21 kwietnia 2016

Senat odrzucił obniżkę stawek wieczystego

19 kwietnia senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji zajmowała się projektem ustawy Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stowarzyszenie postulowało zmniejszenie stawki opłat wieczystego do 0,3% (mieszkaniówka) i 1% (komercyjne) z równoczesną likwidacją bonifikat, likwidacją procedury w SKO i przymus dla sądu łączenia postępowań dot. tej samej nieruchomości oraz unieważnienie podwyżek opłat wieczystego po 2008 r. dotkniętych określonymi wadami formalnymi (np. brak wskazania osoby właściciela, zidentyfikowanych pełnomocnictw, itd). W trakcie referowania wskazano, że ustawa ingeruje w sposób znaczący w dochodach samorządów. Ten argument przeważył, senatorowie (PIS i PO do spółki) praktycznie bez dyskusji odrzucili propozycję inicjatywy ustawodawczej. Użytkownicy wieczyści nadal mają płacić horrendalne podwyżki, a skandaliczne orzeczenia sądowe  zatwierdzające te podwyżki (często podjętych z naruszeniem zasady zupełności) nadal będą obowiązywały.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz