12 kwietnia 2016

Antykatastralne przepisy odrzucone przez Sejmową Komisję Petycji

12 kwietnia Sejmowa Komisja Petycji zajęła się projektem ustawy Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (BKSP-145-40/15). Stowarzyszenie postulowało zwolnienie z podatku od nieruchomości nieruchomości mieszkaniowych do 110 m2, likwidacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości dotyczącej powszechnej taksacji nieruchomości (katastru) i wprowadzenie obowiązku wymogu referendum w przypadku próby wprowadzenia podatku katastralnego. Referował poseł Grzegorz Wojciechowski (PIS), który podniósł zastrzeżenie że ustawa znacznie ograniczy dochody gmin (i że należałoby zrekompensować), opowiedział się przeciwko referendum antykatastralnego (jako niekonstytucyjne, bo jego wynik byłby wiążący dla parlamentu i prezydenta!).

Poseł Piechota (PO) zdecydowanie wystąpił przeciwko referendum antykatastralnego. Także przedstawicielka Ministerstwa Finansów negatywnie odnosiła się do zwolnienia z podatku. Odnośnie katastru stwierdzono, że żadne prace nad podatkiem katastralnym się nie toczą (a zatem dlaczego nie wprowadzić przepisy uniemożliwiające taki podatek w przyszłości?) Dyskutanci najwyraźniej mylili wątki, projekt bowiem głównie dotyczył zablokowania podatku katastralnego, a nie zmniejszenia opłat wieczystego ("wieczystym" wskazywano na horror jakim będzie podatek katastralny). Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury powołał się na poranną zapowiedź zmian w wieczystym, a co do zniesienia przepisów powszechnej taksacji nieruchomości, wskazywał że przepisy odwołują się i tak do konieczności uchwalenia odrębnej ustawy. Dyskutanci nie zrozumieli że propozycja zwolnienia z podatku od nieruchomości mieszkaniowych była jedynie pobocznym zapisem, główną istotą projektu jest bowiem uniemożliwienie podatku katastru. Oczywiste omyłki i przeinaczenia nie można było sprostować, wszak Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE nie zaproszono.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz