25 marca 2016

Kolej Wielkopolska bez konduktorów?

Jak informuje Polska bez wyzysku na facebook'u Bez uprzedzenia, bez podania przyczyny, w środku dnia pracy. W taki sposób zwolniono kilkunastu konduktorów. Pracownicy obawiają się kolejnych zwolnień. Koleje Wielkopolskie skorzystają bowiem z usług... zewnętrznej firmy kontrolerskiej. Outsourcing to sposób na czysty wyzysk. Dobrze to wiedzą prywatne korporacje, które od lat obniżają standardy zatrudnienia, zmniejszają i tak już bardzo niskie pensje i zastępują umowy o pracę cywilnoprawnymi umowami śmieciowymi. To skandal, że spółka w 100 % należąca do samorządu województwa wielkopolskiego, a więc de facto do mieszkańców, decyduje się na wprowadzanie outsourcingu. Powinna przecież świecić przykładem i pokazywać innym pracodawcom, jak należy traktować pracowników.
Brak konduktorów to przede wszystkim również mniejsze bezpieczeństwo pasażerów. Kto pomoże osobom niepełnosprawnym wejść do pociągu? Kogo pasażerowie zapytają o informację, czy poproszą o pomoc? Co się stanie, gdy w czasie podróży zasłabnie matka z dzieckiem lub starsza osoba? Czy władze spółki i samorządu województwa o tym pomyślały? Kto weźmie odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo osób podróżujących?
Wyrywkowe kontrole to także narażenie spółki na straty. Teoretycznie pasażerowie mogliby się cieszyć, że mogą podróżować bez biletów, ale nikt poza władzami spółki nie jest przecież tak krótkowzroczny. Brak wpływów z biletów może doprowadzić do cięć w rozkładach jazdy i ograniczenia dostępu do transportu publicznego.
Natychmiastowej poprawy wymaga sytuacja pracownic utrzymania czystości taboru. Nie można poniżać i pozbawiać ludzi godności w pracy. Dochodzą do nas sygnały, że osoby sprzątające mogą doświadczać takich zachowań na własnego skórze.
Domagamy się zaprzestania zwolnień, przywrócenia konduktorów do pracy i zwiększenia zatrudnienia na tych stanowiskach w przedsiębiorstwie Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o, usprawnienia procedur mających skutecznie przeciwdziałać mobbingowi, a także niekorzystania z outsourcingu przy realizowaniu zadań, do których realizacji spółka została powołana i w jej bieżącej działalności. Chcemy, by warunki panujące w Kolejach Wielkopolskich stanowiły wzór tego, jak należy traktować pracowników, dbać o dobro pasażerów i prowadzić samorządową spółkę!
Tym samym rozpoczynamy wspólną akcję Związek Zawodowy Pracowników Spółki Koleje Wielkopolskie i Polska Społeczna w obronie pracowników, bezpieczeństwa pasażerów i jakości usług oferowanych przez Koleje Wielkopolskie. Gorąco zachęcamy do składania podpisów pod petycją:

NIE DLA OUTSOURCINGU, ZWOLNIEŃ I MOBBINGU W KOLEJACH WIELKOPOLSKICH!

1 komentarz: