Piątek 20 października o godz. 15.00 w Warszawie przed Ministerstwem Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6
protest Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE
przeciw przewlekłości rządu ws. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i przestępczej patologii przy aktualizacjach opłat użytkowania wieczystego

22 marca 2016

Dane osobowe krwiodawców przekazywane do PCK bez zgody zainteresowanego?

22 marca Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE wystąpiło do Sejmowej Komisji Zdrowia o ponowne rozważenie zapisu art.17 ust.2 ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi (druk 294). Zgodnie z zapisem dane osobowe (m.in. nazwisko i imię, PESEL, płeć) przechowywane są  system e-krew przez okres 60 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu i udostępniane Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (oficjalnie na realizację zadań ustawowych i aktualizowania danych dotyczących osób odznaczonych). 
Wątpliwość Stowarzyszenia wzbudził fakt, iż dane będą przekazywane automatycznie, nawet w przypadku gdy osoba nie życzy przetwarzania danych przez PCK (np. nie jest zainteresowana żadnym odznaczeniem), a zgodnie z prawem i konstytucją każdy ma prawo do ochrony swoich danych osobowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz