8 grudnia 2015

Różne opłaty wieczystego użytkowania na tej samej nieruchomości

Zasada równości wobec prawa w sprawach opłat wieczystego użytkowania pozostawia wiele do życzenia. Mieszkańcy tej sami nieruchomości dziś płacą różne opłaty wieczystego w przeliczeniu na taki sam udział. Dlaczego? Otóż procedura odwoławcza przewidziana w ustawie o gospodarce nieruchomościami powoduje różne określanie opłat w zależności od stanu prawnego w którym zakończy się procedura. I tak jedni płacą opłaty zgodnie z wyceną miasta, inni zgodnie z orzeczeniem SKO (średnią z wyceny nieruchomości), inni zgodnie z wyceny biegłego sądowego, a jeszcze inni płacą stare stawki (bo sąd uchylił całkowicie podwyżkę).

Np. jak wynika z informacji zastępcy burmistrza dzielnicy Żoliborz (CRWIP/4027/13) z dnia 21 września 2015 r. uzyskaną przez Stowarzyszenie po blisko 2 latach sporów, w nieruchomości objętej księgą wieczystą WA1M/00043333/0), liczba wypowiedzeń opłat w 2009 roku wynosiła 105, liczba wypowiedzeń, która nie została zakwestionowana lub została podtrzymana w dalszej procedurze 59 (czyli 46 zostało skutecznie zakwestionowane lub uchylone), liczba wypowiedzeń co do których nie ma prawomocnych rozstrzygnięć - 0 (informacja ta może być nieprawdziwa, albowiem dzielnica nie brała pod uwagę faktu, iż orzeczenia SKO doręczano na wspólne adresy, a nie obu współmałżonkom), liczba części nieruchomości co których nie została dokonana aktualizacja - 0. Różnice wartości nieruchomości pomiędzy operatem zleconym przez miasta, a wycenami biegłych sądowych - ok. 6% niższa w przypadku operatów zleconych przez sąd.

Ale być może powyższa sytuacja ulegnie zmianie, w projekcie nowelizacji ustawy złożonej przez Stowarzyszenie w sejmie, zaproponowano zmniejszenie opłat wieczystego do 0,3% w przypadku nieruchomości mieszkaniowych, likwidację procedury w SKO i łączenie postępowań sądowych gdy dotyczą tej samej nieruchomości.

5 komentarzy:

 1. Dzien dobry.
  Skoro sąd moze całkowicie uchylić "proponowaną" przez Miasto na podstawie operatu szacunkowego podwyżkę za użytkowanie wieczyste , a SKO przyznać "tylko"średnią z wyceny nieruchomości pomiędzy operator Miasta, a kontroperatem zleconym przez Spółdzielnię, to może i lepiej bo właśnie otrzymałam pismo z SKO w Warszawie z orzeczeniem z którego wynika że skład orzekajacy kolegium uznał złożony przeze mnie wniosek za nieuzasadniony, gdyż nie przedstawiam do dnia rozprawy kontroperatu, na skutek czego kolegium nie miało możliwości porównać dwóch operatów i dokonać ewentualnego wyboru lub też usrednienia wartości.
  Oczywiście w piśmie zamieszczono informację, że od orzeczenia przysługuje mi wniesienie sprzeciwu, co jest równoznaczne z wniesieniem sprawy do sądu powszechnego.
  ...sęk w tym, że kontroperat złożyłam i przed terminem rozprawy, w dodatku osobiście w siedzibie SKO ,oczywiście mam kopię z potwierdzeniem złożenia.
  ...podobno nawet taki oczywisty błąd w ustaleniach faktycznych kolegium- który miał przecież bezpośredni wpływ na wynik orzeczenia oddalajacy mój wniosek- nie pozwala SKOw ramach autokontroli go zmienić...
  Czy naprawdę sąd jest jedynym wyjściem z sytuacji?
  Czy muszę "przechodzić" przez tę całą procedurę sądową mimo że błąd, zaniedbanie leży po stronie składu orzekającego kolegium?
  Beata

  OdpowiedzUsuń
 2. SERWIS21/SIS WIECZYSTE12 grudnia 2015 14:46

  Niestety, takie są przepisy, ale może cała procedura będzie uproszczona, jeżeli przyjmie się projekt nowelizacji złożonej przez Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE

  OdpowiedzUsuń
 3. Jeśli jednak zdecyduję się na kontynuowanie sprawy przed sądem, to co wogole w sprzeciwie napisać (?), bo domniemuję że Sądu nie będzie obchodzić fakt że skład orzekajacy kolegium- co zarzucam- naruszył przepisy postępowania, art. 7 i 77 § 1 k.p.a  poprzez to że formułując treść orzeczenia, nie dopełnił poprzedzającego moment orzekania, obowiązku zapoznania się z aktami sprawy w których znajdowały się złożone przeze mnie wnioski i kontroperat - i orzekł dowolnie? 
  Beata


  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. SERWIS21/SIS WIECZYSTE15 grudnia 2015 12:41

   W sprzeciwie nie trzeba nic specjalnego wpisać, jedynie że sprzeciwia się pani do orzeczenia SKO z dn.... numer .... Nic nie potrzeba więcej. Procedura opisana jest w artykule http://serwis21.blogspot.com/2015/02/podwyzszaja-ci-opaty-wieczystego-odwoaj.html . W razie potrzeby proszę kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo ze stowarzyszeniem (zob. http://wieczyste.blogspot.com)

   Usuń
 4. Dziękuję,
  czytałam też ten artykuł i stanęłam przed murem.
  Okazuje się że w moim przypadku dalsze kontynuowanie sprawy przed Sądem powszechnym nie ma sensu...chyba że dla zasady, ale ewentualna "wygrana" przed Sądem nie zrekompensuje trudu jej zdobycia (koszty, czas, stres)
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń