6 listopada 2015

Zamiast pomocy rodzinie, próba odebrania dzieci

Wiele rodzin potrzebuje pomocy m.in. finansowej. Naturalnym jest że zwracają się wówczas do ośrodków do tego powołanych jakimi są Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Jednak okazuje się, że takie działanie jest niebezpieczne, gdyż pracownicy tych ostatnich zamiast pomóc, nierzadko występują wówczas o odebranie dzieci tym rodzinom.


Państwo Monika i Czesław z Tarnowa zwrócili się do ośrodka pomocy społecznej o wsparcie finansowe na zakup podręczników dla swoich dzieci. Zamiast pomocy opieka społeczna wysłała do ich domu niezapowiedzianą kontrolę, zaś prowadząca ją urzędniczka doprowadziła do wszczęcia postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej Moniki i Czesława nad sześciorgiem ich dzieci. Twierdziła, że w opinii nauczycieli dzieci często opuszczają szkołę, są niechlujne i nieprzygotowane do lekcji.
W toku sprawy okazało się, że urzędniczka nie kontaktowała się z wychowawcami dzieci, nie wiadomo więc skąd pochodziły negatywne opinie, na których się opierała. Argumenty Ordo Iuris sprawiły, że sąd uznał wniosek pracownika socjalnego za całkowicie bezzasadny, oddalając groźbę odebrania dzieci rodzicom.

Tym razem sprawa zakończyła się pomyślnie, ale w ilu przypadkach sądy orzekły odmiennie w sposób całkowicie nieuprawniony, działając na szkodę dzieci i ich rodziców, często rozdzielając rodzeństwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz