30 listopada 2015

Prezydenckie projekty ws. wieku emerytalnego i kwoty wolnej - złożone w Sejmie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował w poniedziałek do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Projekty te stanowią realizację zobowiązań Prezydenta RP podjętych podczas kampanii wyborczej.
Zasadniczą propozycją zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest przywrócenie wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce do końca 2012 r. Wiek przechodzenia na emeryturę będzie więc zróżnicowany ze względu na płeć i będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany te obejmą osoby objęte powszechnym systemem emerytalnym (ZUS)  oraz rolników (KRUS).
Z kolei podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3 091 zł do 8 002 zł . Realizacja tego celu nastąpi poprzez zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 556 zł 02 gr do 1 440 zł.
W obowiązującym stanie prawnym kwota wolna od podatku jest niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14). Podwyższenie kwoty wolnej do 8 002 zł  w sposób istotny poprawi sytuację ekonomiczną osób uzyskujących dochody na poziomie uznawanym za minimum socjalne. Podatkiem nie będą bowiem obciążone dochody niezbędne do biologicznego i psychofizycznego rozwoju człowieka, a także część dochodów koniecznych dla wychowania potomstwa oraz utrzymania więzi społecznych. (prezydent.pl)

W Sejmowej Komisji Petycji leżą projekty ustaw w powyższych sprawach przygotowane przez Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste". Stowarzyszenie proponuje możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat przy 35 latach okresów składkowych i nieskładkowych lub bez względu na wiek  przy 40 latach okresów składkowych i nieskładkowych. Z kolei w zakresie kwoty wolnej Stowarzyszenie postuluje jej podwyższenie w kolejnych latach do 8, 10 i 13 tys. zł i równoczesnym obniżeniem progu od którego naliczony jest 32% podatek, w ten sposób by osoby które dziś zarabiają powyżej 85 tys. zł rocznie nie korzystały na tej zmianie.

Znalezione w Sieci - TVP CENZURA


Jak Donald Tusk witał się z premier Beata Szydło?

Kuriozalne oraz skandaliczne zachowanie Tuska na trwającym własnie szczycie w Brukseli, przywitał się z każdym przywódcą kraju, tylko nie z Beata Szydło, nie wspomnę, że także nie zamienił z panią premier żadnego słowa! Po brukselskim szczycie premier Beata Szydło poinformowała, że zapadła decyzja, aby kryzys imigracyjny spróbować rozwiązać poza granicami Unii Europejskiej. Przy równoczesnym wzmocnieniu granic zewnętrznych. Podczas spotkania przywódców państw doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem polskiej premier, niemieckiej kanclerz i Donalda Tuska. Gdy premier Beata Szydło przybyła w niedzielę na szczyt Unia Europejska-Turcja w Brukseli, najważniejsze osoby w Europie Angela Merkel i David Cameron witały ją polskim zwrotem "dzień dobry". Całkiem inaczej zachował się Donald Tusk. Podszedł akurat w momencie, gdy Beata Szydło rozmawiała z kanclerz Niemiec. Przywitał się z Konradem Szymańskim i po angielsku powiedział do obu pań... "nie będę wam przeszkadzał". Natychmiast odszedł. Takie zachowanie Tuska Beata Szydło zbyła uśmiechem (Mieczysław Celejewski, facebook).

Nie chcesz mieć podwyżki wieczystego, złóż wniosek o obniżkę opłaty

Opłata użytkowania wieczystego, zmora niszczy rynek nieruchomości, zmora która uderza mieszkańców Warszawy i innych miast. Z roku na rok, opłata może wzrosnąć o 100, 200 a nawet 3000%. Mieszkańcy są przerażeni widmem tych podwyżek. Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE znalazło sposób, by udaremnić możliwość dokonywania wypowiedzeń przez burmistrza czy starostę. Wystarczy uprzedzić organ i wystąpić z wnioskiem o obniżenie stawki i opłaty wieczystego użytkowania. Otóż zgodnie z aktualnymi przepisami nie można dokonać wypowiedzenia opłaty, jeżeli nie została ustalona poprzednia opłata, gdyż zgodnie z ustawą - w pierwszym roku podwyżki nie może ona być wyższa niż dwukrotność poprzedniej ustalonej opłaty. W ubiegłym roku taką akcję prowadzono w Warszawie, efektem jest, iż część osób nie ma do tej pory podwyżek wieczystego. Teraz Stowarzyszenie postanowiło rozszerzyć akcję na cały kraj, ale z nowym uzasadnieniem. Poprzednio argumentowano tzw. czynszem symbolicznym jak dla dekretowców. Obecnie Stowarzyszenie podnosi, że stawka opłaty wieczystego określona jest w stosunku do ceny nieruchomości jako wartość prawa własności (a nie prawa użytkowania wieczystego), co zdaniem Stowarzyszenia jest niezgodne z art.2 Konstytucji RP. 
W załączonym wzorze wystarczy uzupełnić swoje dane, wpisać dane nieruchomości, organu właściwego (starosty, burmistrza, prezydenta miasta, w Warszawie - zarząd dzielnicy) i rok od którego żądamy obniżki (2016 r., a jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 stycznia to od 2017 roku)
wniosek o obniżenie opłaty o połowę

Organ właściwy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Jak zareagują władze miejskie? Albo odmówią - bo nie ma operatu szacunkowego i wówczas w ciągu 30 dni trzeba będzie złożyć wniosek do SKO, albo jeżeli organ właściwy nie rozpatrzył w terminie 30 dni i wówczas w terminie 90 dni od daty złożenia wniosku o obniżenie, należy także skierować sprawę do SKO. 
odwołanie do SKO

Oczywiście SKO odmówi, ale nastąpi to po wielu miesiącach, może nawet roku czy dwóch, a w tym czasie podwyżki nie ma. Jeżeli w międzyczasie nastąpi zmiana przepisów dot. wysokości stawek, będzie można wówczas wniosek wycofać.

2 grudnia o 11.00 w Warszawie - Sowiecki Sąd do Sowieckiego Sojuza

2 grudnia o godz. 11.00 w Warszawie, przed Sejmem ul. Wiejska 4/6/8 odbędzie się demonstracja pod hasłem "Sowiecki Sąd do Sowieckiego Sojuza" (żądamy dymisji sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy przygotowywali czerwcową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym). Organizatorami demonstracji są Solidarni2010 i Klub Gazety Polskiej.
Kolejna demonstracja odbędzie się tego samego dnia, 2 grudnia, przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego o godz. 18.00.
Natomiast dzień później, 3 grudnia odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku grupy posłów na Sejm, sygn. akt K 34/15; początek rozprawy – godz. 9:00. Organizatorzy protestu – który się tam odbędzie – również zapraszają wszystkich chętnych do przybycia

29 listopada 2015

Biuletyn Serwis21 - listopad 2015

Listopadowy biuletyn Serwis21 jest już dostępny. W numerze m.in. artykuły:
- Spór o Trybunał (Nie)Konstytucyjny
- Opór wobec islamskiej inwazji
- Kulturowe wzbogacenie
- Ofensywa legislacyjna Stowarzyszenia Interesu Społecznego "Wieczyste"
- Zanieczyszczone powietrze
- Wypowiedzenie opłat wieczystego w Warszawie Śródmieście bezskuteczne
- Orzeczone podwyżki przez SKO niewykonalne
- Wskaźnik wzrostu PKB czyli mylne wnioski i manipulacja
- Wojskowi emeryci równi i równiejsi
- wiadomości z kraju i ze świata

Islamiści - naziści XXI wieku


28 listopada 2015

Naruszenie prawa do nieograniczonego dostępu do żłobu

Trybunał Konstytucyjny ogranicza demokrację i broni przywilejów elit

Establishment oburzone jest na działanie PIS ws. Trybunału Konstytucyjnego. Przytoczmy zatem wypowiedź facebook'ową osoby dalekiej od PIS tj. Piotra Ikonowicza, b. lidera PPS a obecnie lewicowego Ruchu Sprawiedliwości Społecznej:
To w jaki PiS załatwia sobie „spokój” ze strony Trybunału Konstytucyjnego jest nieeleganckie. Ale czy nie jest tak, że pozostawienie TK w składzie pozostawionym przez PO, oznaczałoby zablokowanie: podatku bankowego, podatku obrotowego od supermarketów, przejścia na budżetowe finansowanie służby zdrowia, cofnięcia wydłużenia wieku emerytalnego czy 500 zł. na dziecko? ... Za każdym razem kiedy z ogniem w oczach bronimy demokracji przed PiS-em, musimy sobie zadawać pytanie czy nie bronimy przy okazji niesprawiedliwego neoliberalnego systemu, który krzywdzi ludzi. W moim przekonaniu Trybunał Konstytucyjny był instytucją ograniczającą demokrację i broniąca przywilejów elit przeciw werdyktowi wyborców.

Kierownictwo Nowoczesnej - same nazwiska niepolskie


27 listopada 2015

Kulturowe wzbogacenie Europy

Joanna Mucha (PO) dla polskiego radia 4 września:
jesteśmy w stanie przyjąć tych imigrantów w większej liczbie. Jeszcze raz powtórzę to, co mówiłam wcześniej. Ja jestem za różnorodnością. Polacy rzeczywiście boją się innego, boją się tej osoby, która jest kulturowo niezwiązana z nami. Ale ta różnorodność może nas ubogacić, nie tylko może być dla nas źródłem strachu, ale może nas naprawdę ubogacić.

Zobacz film, jak wygląda to "ubogacenie". https://www.youtube.com/watch?time_continue=826&v=44vzMNG2fZc

POPRZYJ PROJEKT USTAWY ANTYIMIGRACYJNEJ


Wypowiedzenia wieczystego w Warszawie Śródmieście bezskuteczne

Wypowiedzenia opłat wieczystego dokonane przez "członków zarządu dzielnicy Śródmieście w Warszawie" są bezskuteczne. Taki wniosek płynie już z drugiego wyroku apelacyjnego wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie z udziałem Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE.

27 listopada Sąd Okręgowy rozpoznawał apelację państwa Heleny i Aleksandra S. od wyroku Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście, który ustalał nową opłatę wieczystego na podstawie operatu szacunkowego zleconego przez Sąd  w wysokości 2977,75 zł. Urząd Miasta dokonał podwyżki opłaty wieczystego z nieco powyżej 609,81 zł do niecałych 3465,49 zł. SKO uznał bezzasadność wypowiedzenia, a sprzeciw od orzeczenia złożył Urząd Miasta.

Na rozprawie Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE wskazało na naruszenie przy dokonywaniu aktualizacji opłat wieczystego zasady zupełności, zasady wynikającej z orzecznictwa Sądu Najwyższego. W szczególności Stowarzyszenie zwróciło uwagę na fakt braku wskazania osoby prawnej, w imieniu której dokonywane było wypowiedzenie, a przecież prezydent Warszawy działa zarówno w imieniu M.St Warszawy jak i Skarbu Państwa. Ponadto nie zidentyfikowano pełnomocnictw ani też nie okazywano przy wypowiedzeniu. Nie wiadomo zatem na podstawie których pełnomocnictw dokonywano tych wypowiedzeń. Na koniec Daniel Alain Korona stwierdził, że ciąganiu przez urząd miasta po sądach - osób starszych, którzy przez dziesiątki lat mieszkali w swoich domach (które zainicjowało procedurę sądową sprzeciwem) i którzy chcą jedynie spokojnie doczekać się końca życia - tylko by ich złupić, jest niegodne.

Do akt postępowania wcześniej dołączono wyrok z 30 września, w którym Sąd uznał argumentację Stowarzyszenia. Czy ten wyrok czy mowa Daniela (która jak twierdziła publiczna była znakomita) poskutkowały, faktem że Sąd Okręgowy uznał apelację i przywrócił starą opłatę wieczystego (V Ca 467/14). 

Kolejna wygrana Stowarzyszenia świadczy, iż wypowiedzenia dokonywane w Warszawie Śródmieście były bezskuteczne, i można się spodziewać kolejnych podobnych orzeczeń. Państwo S. zaś dzięki korzystnemu wyrokowi zaoszczędziło ok. 11 tys. złotych, o tyle mniej urząd miasta wyda na nagrody urzędnicze i różne fanaberie.

Unia reguluje wysokość płomieni świec

Platforma Obywatelska deklaruje wiernopoddańcze przywiązanie do Unii Europejskiej, eksponowali niedawno flagi unijne w parlamencie. Tymczasem Unia zajmuje się wymyślaniem coraz to nowych absurdów mających nam utrudnić życie. Dzięki eurobiurokratom znajdziemy w Europie tylko jeden rodzaj banana, zakazano zwykłych żarówek świetlnych (trzeba było obejść zakaz żarówkami ogrzewczymi), ślimak stał się rybą, marchewka owocem itp. 
Jednak inwencja urzędnicza nie zna granic. Jak ujawnił Wprost wpadli na nowy pomysł: uregulowanie wysokości płomieni świec. Tak to nie żart, rozporządzenie UE zawiera definicję świecy (rzecz, która ulega częściowemu spaleniu a główną funkcją jest dawanie jasnego płomienia) a także określa maksymalną wysokość płomienia świecy.

26 listopada 2015

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Warszawie dla weteranów opozycji?

Zgodnie z art. 13 ustawy o działaczach opozycji i osób represjonowanych z powodów politycznych Samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym (czyli działaczom opozycji), w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych. Skoro tak, to Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 wystąpiło z petycją - projektem zmiany Uchwały Rady M. St. Warszawy nr LVI/1584/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie poprzez przyznanie prawa do bezpłatnej komunikacji miejskiej - działaczom opozycji antykomunistycznej bądź na podstawie legitymacji działacza opozycji bądź decyzji Urzędu Kombatantów ws. pracy na rzecz nielegalnych organizacji w latach 1956-89. 
Jak wskazuje SWN 1956-89 proponowana zmiana będzie niezauważalna w budżecie miasta, albowiem dotyczyć będzie ok. 1-2 tys. osób z czego znaczna część już ma prawo do ulgowych lub bezpłatnych świadczeń. 
Rada Warszawy ma 3-miesiące na rozstrzygnięcie petycji.
 

Sędziowie TK działają w porozumieniu z Platformą

Sejm przegłosował uchwałę dotyczącą stwierdzenia braku mocy prawnej wybory 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w październiku, na mocy czerwcowej ustawy, uchwalonej przez PO-PSL-Lewica. 

Przypominamy, iż nowa ustawa i wybór 5 sędziów miał doprowadzić do całkowitego zawłaszczenia Trybunału przez nominatów z PO, a następnie uchylać reformy i ustawy uchwalone przez Sejm. Politycy PO-PSL-Nowoczesna próbują nam wmówić, że Trybunał jest ciałem apolitycznym. Otóż sędziowie Trybunału są stroną sporu politycznego, o czym świadczy chociażby fakt iż Przed głosowaniem w sprawie projektu uchwał dotyczących stwierdzenia braku mocy prawnej wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński i wiceprezes Stanisław Biernat prowadzili konsultacje z posłami Platformy Obywatelskiej, PSL oraz Nowoczesnej. Nawet nie udają. Wspólnie ustalają plan działań. W tej sytuacji orzekanie 3 i 9 grudnia o zgodności z konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przez sędziów TK jest niedopuszczalne, gdyż sędziowie TK (przynajmniej prezes i wiceprezes) nie zachowują bezstronności w sprawie.

25 listopada 2015

Koniec gigantycznych odpraw i odszkodowań w spółkach państwowych i samorządowych?

Patologia olbrzymich odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji w spółkach skarbu państwa została ograniczona. Sejm przegłosował ustawę zgodnie z którą odprawy (ponad 3 miesięczne) i odszkodowania z tytułu  zakazu konkurencji (ponad 6 miesięczne) w spółkach skarbu państwa, jednostek samorządowych, państwowych i komunalnych osób prawnych, w których skarb państwa dysponują większością głosów byłaby opodatkowana stawką 70%. Za projektem przygotowanym przez PIS opowiedzieli się posłowie z klubu PIS, Kukiz'15 i PSL. Posłowie PO i Nowoczesnej wstrzymali się bądź byli przeciw.

Platforma, zawsze wiernopoddańcza wobec Unii Europejskiej

Usunięcie flag unijnych z tła, na którym organizowane są konferencje prasowe rządu, spowodował prawdziwą histerię medialno-polityczną. Dr Ścibora miał nawet uznać, iż w ten sposób narażono uczucia religijne Polaków. Z kolei politycy PO pojawili się na sali plenarnej Sejmu z flagami unijnymi (aż dziw że umieścili obok polskie).  Reakcja PO można by nazwać absurdalną (przecież konferencje prasowe rządu w innych krajach też są bez flag unijnych, co ujawniali internauci), gdyby nie fakt że odzwierciedla sposób myślenia PO i mainstreamu, czyli wiernopoddańczy polityczny stosunek do Brukseli (jak niegdyś PZPR - Moskwie). 

Ponad 100 mln litrów ścieków bez oczyszczenia wpuszczonych do Wisły w Warszawie?

Jak informuje portal pressmix.eu - Ponad 100 milionów litrów ścieków bez oczyszczenia wpuszczono do Wisły w samym centrum Warszawy! Dokładnie tyle mieści się w co najmniej 10  tankowcach! To skrzętnie ukrywana przez władze miasta tajemnica! –  informuje nas oburzony czytelnik pressmix.eu. – Od jakiegoś czasu woda w Warszawie w kranach śmierdzi tak, że nie da się jej pić! – mówi zbulwersowany – Teraz już wiem dlaczego! Władze miasta chcą nas utopić w gównie albo zatruć – nie przebiera w słowach mieszkaniec Warszawy!  O tej sprawie powinni dowiedzieć wszyscy posłowie, rząd i Premier Szydło na czele! Czas postawić Prezydent Miasta Hannę Gronkiewicz Waltz i podlegające jej służby pod sąd i odsunąć od trucia, i narażania na poważne choroby, utratę życia albo zdrowia. Bomba ekologiczna w Warszawie jest groźniejsza od tego, co mogliby zrobić w stolicy terroryści!!! Redakcja pressmix.eu próbowała skontaktować się z Prezydent Warszawy, jednak biuro Pani Prezydent odesłało nas do Wodociągów Miejskich, gdzie panuje zmowa milczenia, a na wszelkie pytania ma odpowiadać rzecznik, który nie odbiera telefonu. Co najciekawsze stolica ubiega się o tytuł ekologicznej stolicy Europy i zielonego miasta. Jak twierdzą nasi informatorzy na brzegach Wisły w miejscu, gdzie ścieki spuszczono kłębi się od trupów ryb, szczurów, pustych prezerwatyw, podpasek tamponów, ekskrementów oraz wszystkiego, co ludzie spuszczają w WC, dodajmy do tego ścieki z ulic Warszawy. Wszystkim tym poczęstowano i z biegiem Wisły wysłano do Legionowa, Nowego Dworu, Jabłonnej, Płocka, Torunia i Trójmiasta, a potem morzem do Szwecji.

Szef CBA wyrzucony? Nie, zwyczajnie złożył rezygnację

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik złożył rezygnację ze stanowiska a media ciągle oburzone nadają, ze PiS go wyrzucił! Szef CBA Paweł Wojtunik, za pośrednictwem ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, złożył na ręce premier Beaty Szydło rezygnację z zajmowanego stanowiska - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. "Wieczorem minister koordynator rekomendował premier Beacie Szydło przyjęcie dymisji" - podało CIR. Jak dodano, "w związku z przyjęciem rezygnacji wszczęto procedurę odwoławczą", czyli zaopiniowanie wniosku przez prezydenta, Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Premier przyjęła dymisje szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu: gen. bryg. Dariusza Łuczaka i gen. bryg. Macieja Huni. Pełnienie obowiązków szefa ABW powierzyła prof. Piotrowi Pogonowskiemu, a AW - płk. Grzegorzowi Małeckiemu. (Mieczysław Celejewski, facebook).

Umieścić polskie a nie unijne flagi w trakcie rządowych imprez i na naszych granicach

Jeśli Pani premier usunęła flagi UE z rządowych uroczystości, to może i spróbuje usunąć flagę UE z tabliczek postawionych na granicy Polski - umieszczając w nim flagę biało-czerwoną? Wracając z Danii do Polski taka tabliczka nieco mi uświadomiła o braku stu procentowej suwerenności w Polsce (BartekFilozof, facebook)

24 listopada 2015

Dopisywani do KOD - bez zgody

Gazeta Wyborcza nie ustaje w wysiłkach w celu wypromowania tzw. "Komitetu Obrony Demokracji", tworu facebook'owego. Niby 33 tys. uczestników, tylko okazuje się że znaczna część z nich nie wyrażała zgody na dopisanie do tzw. Komitetu np. Annę Godzwon - redaktor naczelny Polskiego Radia 24, Jacka Rakowieckiego - b. rzecznika TVP. Ot po prostu je dopisywano, na zasadzie że na pewno się zgodzą.


23 listopada 2015

"Obiektywizm" TVP Info: Redaktor Lewicka przerywała ministrowi Glińskiemu co 9,6 sek.

W porze najlepszej oglądalności red. Karolina Lewicka dała w niedzielny wieczór popis, jakiego jeszcze wolna Polska nie widziała. Wezwała do studia – bo trudno powiedzieć, że zaprosiła – wicepremiera nowego rządu, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego. Tak zwana rozmowa trwała 16 minut, w trakcie której redaktorka przemawiała 8 minut. Nie dość, że sama zawłaszczyła tyle czasu, to przerywała swemu rozmówcy niemal każde zdanie; odbierała mu głos 50 razy, średnio co 9,6 sek.! Czyniła to w sposób pryncypialny, z poczuciem niebywałej wyższości nad swoim rozmówcą, agresywny, a w końcu wprost histeryczny(Leszek Sosnowski, całość tekstu na http://www.bialykruk.pl/wydarzenie/red-lewicka-50-razy-odbierala-glos-ministrowi-piotrowi-glinskiemu-przerywala-mu-co-9-6-sek/565339a14d3f7b4b2036ed3a).

Czy dziwić może reakcja ministra, który stwierdził do pani redaktor, iż "uprawiacie manipulację i propagandę". Nie pierwszy raz dziennikarki TVP Info starają się dogonić Monikę Olejnik z konkurencyjnej TVN24 w poziomie chamstwa, ale redaktor Lewicka najwyraźniej swój cel osiągnęła. I znalazło to uznanie pozostałych dziennikarzy TVP Info, którzy wystosowali list protestacyjny przeciw prof. Glińskiemu. Władze TVP, a jakże zareagowały, niby zawiesiły panią redaktor za naruszenie standardów. Niby, bo mimo zawieszenia można było ją już nazajutrz zobaczyć na szklanym ekranie. Na czym polega zatem to zawieszenie? 

Jak widać obecni dziennikarze TVP Info, zwłaszcza ci najbardziej znani, nie są w stanie zdobyć się na odrobinę dobrych manier (przynajmniej wobec prawicy). Zatem czy nie powinni odejść z mediów opłacanych m.in. z pieniędzy podatników?

Normalny dialog MEN z oświatową Solidarnością

KOMUNIKAT prasowy
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania Rady KSOiW z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej 20 listopada 2015 r.

Minister Anna Zalewska do członków Rady: „Chcę dyskutować o wszystkim i na każdym etapie, Karta Nauczyciela to dowód szacunku społeczeństwa dla nauczycieli”. Urzędująca od trzech dni Minister Edukacji Narodowej spotkała się z członkami Rady KSOiW NSZZ „S” w Kaliszu.
Przywitana kwiatami, nowa minister edukacji przedstawiła program działań MEN na najbliższe miesiące i w dalszej perspektywie.
 - Przede wszystkim obecny Rząd RP i MEN chce odpowiadać za oświatę w Polsce.  Poprzedni Rząd zrzekł się tej odpowiedzialności a MEN oddało swoje kompetencje i środki finansowe innym instytucjom i agendom (np. ORE czy IBE) – mówiła minister Anna Zalewska.
Za  najpilniejszą ze spraw bieżących minister Zalewska uznała uratowanie do końca roku ponad 2 mld zł. z programów unijnych (z poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013).
Jeszcze w grudniu br.  w Sejmie RP pojawią się projekty poselskie zmian w Ustawie o systemie oświaty i w Karcie Nauczyciela. Będą one dotyczyły m.in.:
- przywrócenia obowiązku szkolnego od 7 lat, dzieci sześcioletnie, na życzenie rodziców, będą mogły być posłane do szkoły bez opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- wzmocnienia roli kuratora oświaty (będzie miał prawo weta przy ustalaniu sieci szkolnej, będzie podlegał bezpośrednio ministrowi edukacji),
- zniesienia obowiązku tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych (gmina będzie mogła, ale nie będzie musiała ich tworzyć),
- korzystnej zmiany wagi w subwencji oświatowej dla małych szkół,
- likwidacji tzw. „godzin karcianych” (być może jeszcze od następnego semestru lub od 1 września 2016 r., ponadto MEN zakłada kontrolę realizacji tych godzin w aspekcie zajęć świetlicowych).
Ponadto minister Zalewska już zajęła się sprawą zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zdrowej żywności w szkołach.
Pani Minister zostało przedstawione stanowisko Rady KSOiW w sprawie expose premier Beaty Szydło w odniesieniu do oświaty, w tym do planów wygaszania gimnazjów.
- W sprawie zmiany ustroju szkolnego na razie jest zapowiedź przywrócenia ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Eksperci pracują nad Podstawą Programową. Do końca grudnia br. powołany zostanie zespół, który będzie pracował nad projektami tej zmiany a do końca stycznia 2016 r. poznamy harmonogram prac. W sprawie zmiany struktury szkolnej będzie diagnoza, głęboka analiza i szerokie konsultacje – uspokajała minister edukacji.
Zdaniem minister Zalewskiej, nauka w liceum jest za krótka, jest ona „ dwu i pół letnim kursem przygotowującym do matury” i to trzeba zmienić. Wygaszanie gimnazjów, jej zdaniem, nie spowoduje zwolnień, gdyż nauczyciele będą przechodzili do innych szkół na podstawie art. 23ʹ Kodeksu Pracy, który mówi o przejęciu  pracowników przez nowych pracodawców.  Ponadto, jak twierdzi Pani Minister, zwiększy się ilość godzin nauki  z wielu przedmiotów i planuje się zmniejszenie liczebności uczniów w oddziałach.
Przewodniczący KSOiW R. Proksa przedstawił Pani Minister stanowisko Sekcji w sprawie podwyżek płac. Pytania do minister Anny Zalewskiej dotyczyły także szkolnictwa zawodowego.
Minister edukacji odpowiedziała, że projekt budżetu na 2016 r. przygotowany przez poprzedni rząd nie przewiduje waloryzacji płac nauczycieli i trudno to zmienić. Zadeklarowała, że będzie „walczyć” o wzrost płac w oświacie od 2017 r. W związku z fałszywym obrazem wysokości zarobków nauczycieli w Polsce MEN przedstawi opinii publicznej faktyczny ich poziom. Za szkolnictwo zawodowe w resorcie edukacji odpowiadać  będzie wiceminister Teresa Wargocka, praktyk w tej dziedzinie.

Pierwsze spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej rozpoczęło, jak się wydaje, normalny dialog z naszym Związkiem.


Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”
Wojciech Jaranowski

Wirtualna obrona demokracji czyli deprecjonowanie "Opornika"

Mainstreamowe media szeroko w ten weekend informowały o utworzeniu Tzw. Komitetu Obrony Demokracji (KOD) i o przyjęcie opornika jako symbol Komitetu. Wprawdzie jest to byt internetowy, wirtualny, a nie rzeczywisty, ale co tam. Co prawda od dawna wiadomo, iż liczba osób deklarujących poparcie na facebooku nie przekłada się na autentyczne poparcie, ale przecież liczba 25 tysięcy ma sprawiać wrażenie autentycznego masowego ruchu.
Ten wirtualny byt przyjął sobie jako symbol OPORNIK. Wprawdzie każdy może przyjąć sobie dowolny symbol, tym niemniej przyjęcie jako symbolu "opornika" to już próba zdeprecjonowania oporu po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Wówczas nosiło się oporniki i za jego noszenie można było oberwać. Noszenie opornika w klapie na widoku publicznym wymagało odwagi lub bezmyślności. Dziś za noszenie na klapie opornika nie będzie żadnych represji, nie będzie pałowania przez zomowców, matka nie będzie martwić się co z jej synem, który nosi taki symbol, a sam opornik będzie uważany za element mody anty-pisowskiej. Wirtualna walka, wirtualnego komitetu z wirtualnym zagrożeniem dla demokracji.

22 listopada 2015

Skandal. We wrocławskim Teatrze Polskim - pornografia za pieniądze podatników

W trakcie spektaklu "śmierć i dziewczyna", we wrocławskim Teatrze Polskim kierowanym przez posła z partii Ryszarda Petru, Krzysztofa Mieszkowskiego - jak zapowiedziała sama dyrekcja teatru i reżyserka - widzowie będą mieli do czynienia z aktem pornograficznym na scenie i ten akt będzie wykonywany przez aktorów porno, bo żaden z normalnych aktorów się na to nie zgodził. Nic dziwnego, że spotkało to się z protestami przed teatrem. Policja interweniowała i zatrzymała ok. 20 spokojnie protestujących osób. Do wstrzymania premiery wzywało  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pieniędzmi podatników współdotuje ten teatr, urząd marszałkowski jednak odmówił jakichkolwiek działań.
Jeżeli chcą takie "widowiska" promować, to należałoby im odebrać dotacje publiczną, niech finansują się ze sprzedaży biletów, a nie z kasy "podatników". Sprawa ta doskonale pokazuje również czym jest Nowoczesna Ryszarda Petru tj. frazesy o demokracji, o wolnym rynku, ale jak tylko chodzi o zagarnięcie kasy publicznej - i na dodatek - na demoralizację, to nie mają żadnych oporów. Taka druga Platforma Obywatelska.

Imam Choudary - "Pewnego dnia prawo szariatu zostanie wprowadzone w Polsce"

W lutym br. z mieszkającym w Wielkiej Brytanii imamem Anjem Choudary rozmawiał reporter TVN. Dziś, po wydarzeniach we Francji, warto przypomnieć jego słowa:
Dla muzułmanów świętość Koranu i świętość Bożego posłańca Mahometa jest kwestią życia i śmierci. W Islamie najwyższa kara jest za znieważenie proroka. Jeżeli znieważasz proroka, tracisz świętość własnego życia... w czasie świętej wojny muzułmanie nie dzielą przeciwników na cywilów i żołnierzy... Pewnego dnia prawo szariatu zostanie wprowadzone także w Polsce, bo wierzymy że należy usunąć wszystkie opresyjne reżimy. Jeśli rządzi wami ktoś inny niż Allah, to jest to forma ucisku. Dzięki takiej naszej polityce i wasz reżim zostanie usunięty i ludzie będą szczęśliwsi.


Powyższe słowa dedykujemy działaczom lewicy, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, którzy opowiadają się za przyjmowaniem tzw. "uchodźców" czyli de facto islamskich imigrantów.

Fałszywe zarzuty wobec Stanisława Piotrowicza?

Mainstream nie przebiera w środkach w ataku na nowy układ rządzący. Zarzucono m.in. nowo wybranemu przewodniczącemu Komisji Sprawiedliwości Stanisławowi Piotrowiczowi (PIS), że w listopadzie 2001 roku umorzył postępowanie wobec proboszcza Tylawy, podejrzanego o molestowanie seksualne dzieci oraz że miał tłumaczyć, iż zachowanie duchownego miało być wyrazem ojcowskiej czułości duchownego a nawet jego... zdolności bioenergoterapeutycznych. Jak się okazuje zarzuty są fałszywe, poniżej oświadczenie Stanisława Piotrowicza.


Oświadczenie

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na mój temat zmierzających do poniżenia mnie w opinii publicznej i narażenia na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania mandatu posła oświadczam:

1. Nigdy jako prokurator nie prowadziłem postępowania przygotowawczego w sprawie księdza pomówionego o molestowanie seksualne dzieci, a w szczególności nie wykonywałem w takim postępowaniu żadnych czynności procesowych, w tym również nie wydawałem postanowienia o umorzeniu postępowania (dowód: akta postępowania przygotowawczego).

Przypisywane mi w tym kontekście wypowiedzi są również nieprawdziwe, a dobór rzekomo wypowiadanych słów i ich kompilacja ma na celu ośmieszenie i zdyskredytowanie.

2. Nigdy nie oskarżałem przed sądem działaczy opozycyjnych. W szczególności nie oskarżałem przed sądem wymienianego w mediach działacza z Jasła (dowód: akta sądowe) Za odmowę prowadzenia takich śledztw po wprowadzeniu stanu wojennego zostałem przeniesiony z prokuratury wojewódzkiej do rejonowej.
Prawdą jest to, że jako prokurator wielu takim osobom pomogłem, o czym przez lata musiałem milczeć, by osobiście nie narazić się na karę surowszą od tej jaka groziła tym, którym wówczas pomagałem.

3. Nigdy nie prowadziłem żadnej kampanii wyborczej w aresztach śledczych lub zakładach karnych, w szczególności nie rozprowadzałem tam żadnych materiałów wyborczych i do nikogo o to nie zwracałem się. We wszystkich ulotkach wyborczych zawsze była informacja, że jestem byłym wieloletnim prokuratorem (dowód: akta śledztwa Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do mediów o opublikowanie mojego oświadczenia.

Natomiast autorów szkalujących mnie tekstów i tych, którzy je rozpowszechniają wzywam do ich usunięcia z przestrzeni publicznej. W przeciwnym wypadku podejmę zdecydowane kroki zmierzające do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji prawnych.

Stanisław Piotrowicz


21 listopada 2015

Jedynie czego chcemy, to gwałcić, wysadzać i przymuszać do naszej religii


Ofensywa legislacyjna Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE

Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE postanowiło się włączyć do prac parlamentarnych i przedłożyło (razem z SWN 1956-89) aż 14 petycji projektów ustaw (z czego 11 marszałek skierował do komisji petycji). Piętnasty projekt (ws. zmiany konstytucji) najpierw trafił do sejmu, ale jak się okazało komisja petycji nie ma uprawnień w zakresie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany konstytucji. Zatem projekt trafił do Senatu, który taką kompetencję posiada. Stowarzyszenie zapowiada dalsze projekty prawne zarówno ustawowe jak i akty prawa miejscowego. Poniżej wykaz petycji skierowanych do komisji do 20.11.2015 (tylko 3 są wniesione przez inne podmioty niż stowarzyszenie, z tym że nie wyraziły zgody na ujawnienie).

·  
Petycje jednostkowe
Lp.
Nr petycji
Data złożenia
Podmiot wnoszący petycję
Tematyka petycji
Stan aktualny
1.
BKSP-145-1/15
2015-09-14
Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE
skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
2.
BKSP-145-2/15
2015-09-24

skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
3.
BKSP-145-3/15
2015-09-24
Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE
skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
4.
BKSP-145-4/15
2015-09-24
Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89
skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
5.
BKSP-145-5/15
2015-10-09
Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE
skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
6.
BKSP-145-6/15
2015-10-09
Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE
skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
7.
BKSP-145-7/15
2015-09-29

skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
8.
BKSP-145-8/15
2015-10-06

skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
9.
BKSP-145-9/15
2015-10-09
Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE
skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
10.
BKSP-145-10/15
2015-10-09
Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE
skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
11.
BKSP-145-11/15
2015-10-09
Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE
skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
12.
BKSP-145-12/15
2015-10-14
Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE
skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
13.
BKSP-145-13/15
2015-10-14
Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE
skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
14.
BKSP-145-14/15
2015-10-19
Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89
skierowanie do Komisji do Spraw Petycji