21 października 2015

Przekazanie podmiotowi prywatnemu szkoły w Gdańsku Kokoszkach niezgodne z prawem

Komunikat
- Wyrok Sądu ws. szkoły: Gdańsk-Kokoszki

W dniu 21. października 2015 r. na posiedzeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws. szkoły w Gdańsku- Kokoszkach Sąd wydał wyrok mówiący, że  szkoła została powołana z naruszeniem prawa.
W krótkim słownym uzasadnieniu Pani Sędzia sprawozdawca zwróciła uwagę na naruszenie przepisów dotyczących  wynajmu lokalu, ponieważ budynek szkolny wraz z obiektami sportowymi nie jest lokalem lecz nieruchomością, co podnosiła Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku jako strona skarżąca.
Naruszono również ustawę o związkach zawodowych , bowiem projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska o przekazaniu do wynajmu nowo wybudowanego budynku szkolnego nie został przesłany związkom zawodowym do zaopiniowania.
NSZZ ”Solidarność” uważa, że  wyrok WSA spowoduje, iż ani Samorząd Gdańska , ani inne organy prowadzące szkoły nie będą już w taki sposób próbowały prywatyzować-komercjalizować oświaty.

Bożena Brauer
( Przewodnicząca KMPOiW NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku)

----------------------------------------------- 

Sprawa dotyczy przekazania podmiotowi prywatnemu- spółce z o.o. prowadzenie szkoły w Gdańsku- Kokoszkach wybudowanej za ok. 36 mln zł z budżetu Miasta w sierpniu 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał ,że związek zawodowy nie jest stroną w tej sprawie i nie rozpatrzył merytorycznych argumentów przedstawionych przez NSZZ ”Solidarność”. Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który 19 maja 2015 r. orzekł, że związek ma tzw. interes prawny i uchylił wyrok WSA oraz przekazał do ponownego rozpoznania. Stąd posiedzenie Sądu odbędzie się w WSA w Gdańsku 21 października br.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz