23 października 2015

Przedłużenie sporządzenia uzasadnienia wyroku ws. Mariusza Kamińskiego niezgodnie z prawem?

Jak dowiedział się Serwis21 termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku z dn. 30 marca ws. Mariusza Kamińskiego był przedłużany trzykrotnie. Jak informuje Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście (pismo z dn. 23.10.2015 nr Adm-4005-237/15) w sprawie II K 784/10 termin do sporządzenie uzasadnienia przedłużono:
- Zarządzeniem Przewodniczącego II wydziału Karnego z dnia 14 kwietnia 2015 do dnia 29 kwietnia 2015
- Zarządzeniem Wiceprezesa Sądu z dnia 30 kwietnia do dnia 31 lipca 2015
- Zarządzeniem Wiceprezesa Sądu z dnia 17 lipca 2015 do dnia 30 września 2015.
Fragmenty uzasadnienia wyroku ukazały się najpierw w mediach 13 października, kiedy osoby objęte aktem oskarżenia jeszcze nie otrzymały uzasadnienia.

Wątpliwości budzą jednak same zarządzenia ws. przedłużenia terminu. Art. 423. § 1. KPK stanowi, iż Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu - od daty ogłoszenia wyroku; w sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.
Przepis kpk nie wspomina, iż można kilkakrotnie dokonać przedłużenia sporządzenia uzasadnienia. Jednak co ważniejsze przedłużenie terminu może zarządzić jedynie prezes sądu, ale nie przewidziano takiej możliwości w przypadku przewodniczącego wydziału, który może jedynie dokonać wzmianki w aktach sprawy o niemożliwości sporządzenia uzasadnienia w terminie. Tymczasem pierwsze przedłużenie dokonał właśnie przewodniczący wydziału.


Innymi słowy przedłużenie terminu sporządzenia uzasadnienia w sprawie wyroku z dn. 30 marca 2015 r. dot. Mariusza Kamińskiego i innych oskarżonych nastąpiło niezgodnie z przepisami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz