23 października 2015

OSOBY REPRESJONOWANE W STANIE WOJENNYM ZA PIS-em

APEL STOWARZYSZENIA OSÓB REPRESJONOWANYCH w STANIE WOJENNYM – ODDZIAŁ KOSZALIN


SZANOWNI  PRZYJACIELE , KOLEŻANKI  I  KOLEDZY
Działacze  opozycji antykomunistycznej  i osoby represjonowane z powodów  politycznych

     Nadchodzące wybory parlamentarne to czas decyzji. To czas, w którym musimy zadać sobie pytanie dotyczące tego w jakiej rzeczywistości chcemy żyć i jakiej przyszłości chcemy dla siebie i swoich najbliższych. W okresie PRL  prześladowano i represjonowano  nas  za swoje poglądy i walkę o godność ludzką, starano się nas  zastraszyć , zniewolić i  wszelkimi sposobami spacyfikować . Dzisiaj zdawało by się że żyjemy w wolnej, sprawiedliwej i demokratycznej Polsce - nic bardziej  złudnego  bo  ponownie musimy walczyć o to, aby godnie żyć ! . I tym razem  nasza walka odbywa się w sposób podobny jak to miało miejsce w minionej epoce . Przemijające 8 lat rządów  rządzącej  koalicji PO-PSL  to czas w którym każdy z nas był wyszydzany i poniżany każdy musiał walczyć o przetrwanie  o  godne życie  i o nasze  zdeptane prawa  obywatelskie . Ostatnie miesiące najlepiej pokazały to, jakie jest prawdziwe podejście do  zwykłych obywateli partii dotychczas rządzącej.  Nie ma miejsca dla osób takich jak my, które w walce o demokrację , niepodległość Ojczyzny  i sprawiedliwość społeczną  oddali  to co  najcenniejsze – swoją wolność  , zdrowie a także często daninę  krwi  lub życia. Dla obecnej rządzącej  ekipy PO-PSL zapis art. 19 Konstytucji RP stał się pustosłowiem , drwiną z prawa a w szczególności  z  weteranów  walki o niepodległość !   Pospiesznie  wprowadzona  przez ekipę rządzącą  upokarzająca ustawa  ”o działaczach opozycji  antykomunistycznej  oraz osobach  represjonowanych  z powodów politycznych „  jest kolejnym przykładem  antyspołecznej i antynarodowej  postawy obecnego rządu gloryfikującej i dbającej o godne i dostatnie życie dla „ utrwalaczy  władzy  ludowej „ - zbrodniarzy komunistycznych  tylko  nie dla  najszlachetniejszych  synów  i prawdziwych patriotów naszej Ojczyzny !   Dzisiaj  za bezcen oddawana jest nasza suwerenność, wyśmiewana i  kompromitowana jest  wywalczona  z wielkim poświęceniem i trudem demokracja  o którą tak zacięcie walczyliśmy w latach 80-tych.. Niezliczone afery  i skandale  odzwierciedlają stosunek obecnych "elit" rządzących do obywateli, do nas i naszych rodzin. Na naszych oczach  jesteśmy  okradani, okłamywani  . Dlatego tym bardziej warto oddać swój głos na partię, która szanuje obywatela i pielęgnuje patriotyczne zachowania i  tradycję Polskości . W naszym  przekonaniu taką partią jest Prawo i Sprawiedliwość. Z wielką satysfakcją  podkreślamy  że niedawno wybrany Prezydent Andrzej Duda wywodzący  się też  z tej partii, został wybrany  na urząd Prezydenta RP również  za  poparcie naszych środowisk  i  już od pierwszych dni jego urzędowania odczuliśmy zmianę na lepsze w kilku dziedzinach życia społecznego.  Teraz nikt nie musi się wstydzić za głowę państwa -  wierzymy  że jego wybór spowoduje definitywny  upadek  „ imperium zła „ i postkomunistycznej „polski  kolesiów” – dziś mieniących się  jako liberałowie  uwłaszczeni i chronieni  układem  Magdalenki  i  „okrągłego stołu „ zawartym  w 1989 roku. 
Wierzymy  gorąco  ze zarówno Prezydent RP Andrzej Duda jak i nowo powstały również  za naszym  poparciem  po 25 października rząd  Prawa i Sprawiedliwości  będzie  też spełnieniem i  naszych wieloletnich , bezskutecznych  oczekiwań  na  sprawiedliwą regulację  prawną  dotyczącą  środowisk  represjonowanych  i prześladowanych z powodów politycznych  w  PRL.                                                  


Koszalin 21 .10 2015 r.

Tadeusz Wołyniec- Przewodniczący  / Koszalin
Jerzy Skuła           -  Wice Przewodniczący / Sławno
Czesław Dębiec    -  Członek Zarządu / Koszalin
Jerzy  Leoniak      -  Członek Zarządu  / Szczecinek

Waldemar  Reginiewicz – Członek  Zarządu  / Wałcz 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz