28 października 2015

Obecny poziom kwoty wolnej od podatku - niezgodny z konstytucją

Kwota wolna od podatku od dochodów osobistych, wynosząca 3091 zł, jest sprzeczna z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przypomnijmy, iż z wnioskiem ws. niezgodności z Konstytucją złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Z kolei 13/10 Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE złożyło do Sejmu petycję - projekt ustawy ws. podwyższenia kwoty wolnej do podatku do 8 tys. zł w 2016 r. i 10 tys. zł w 2017 roku. W minionej kadencji rząd PO-PSL systematycznie odrzucał propozycje podwyższenia kwoty wolnej od podatku, jak się teraz okazuje niezgodnie z konstytucją. Projekt ustawy ws. podwyższenia kwoty wolnej zapowiedział także w kampanii prezydenckiej Andrzej Duda.


Teraz Stowarzyszenie zyskało dodatkową argumentację. Jak stwierdza bowiem Trybunał  w komunikacie prasowym - Kwestionowana norma w skarżonym zakresie jest ponadto sprzeczna z zasadą sprawiedliwości społecznej oraz zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Brak jest powiązania zdolności podatkowej z przepisami odnoszącymi się do minimum egzystencji lub innymi określonymi wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi. Brak tego związku powoduje, że choć przepisy są poprawne pod względem formalnym, stają się niesprawiedliwe...  brak korygowania kwoty zmniejszającej podatek przez prawodawcę, w sytuacji gdy pozostaje niezmieniona od szeregu lat, przy ubytku także wartości pieniądza, oznacza jej pomniejszanie lub w istocie odbieranie jej znaczenia w systemie podatkowym. W konsekwencji, następuje przesuwanie ludzi o niskiej zdolności podatkowej w kierunku uzależniania ich od korzystania z form pomocy społeczne... nie jest racjonalna regulacja prawa podatkowego, która zakłada stałą kwotę zmniejszającą podatek, przez co kwotę wolną od podatku ustala się na poziomie 3091 zł, podczas gdy ustawa o pomocy społecznej określa, że osobą żyjącą w ubóstwie jest ta, której dochód roczny ustalony z zastosowaniem reguł określonych w jej art. 8 ust. 3 i 4 nie przekracza 7608 zł - w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 6168 zł, w przypadku osoby w rodzinie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz