12 października 2015

NOTATKI KOPACZ-MERKEL WS. IMIGRANTÓW UTAJNIONE

Prezes Rady Ministrów odmawia ujawnienia notatek służbowych z rozmów z panią kanclerz Angela Merkel. Dlaczego? Bo najwyraźniej stanowisko polskiego rządu od początku było inne, niż to które prezentowano publicznie.

9 września Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE wystąpiło mailem do Prezesa Rady Ministrów o udostępnienie m.in. kopii notatek służbowych z rozmów Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz z Kanclerz Niemiec Angelą Merkel dotyczących przyjmowania uchodźców w Polsce. 7 października minister Jacek Cichocki (z up. Prezesa Rady Ministrów) podpisał pismo DP.5503.25.01.2015.RG skierowane do Stowarzyszenia, w którym informuje, iż w zakresie tychże notatek "zebrany w sprawie materiał uzasadnia wydania decyzji odmawiającej udostępnienia ww. dokumentów z uwagi na ochronę informacji niejawnych". Formalnie decyzji jeszcze nie wydano, gdyż dla jej wydania konieczne okazuje się złożenie pisma przez Stowarzyszenie w formie własnoręcznie podpisanej lub z elektronicznym podpisem (przypominamy wniosek o informację publiczną nie wymaga własnoręcznego podpisu, z tym że dla wydania decyzji odmownej - już tak).

Rząd Ewy Kopacz ukrywa prawdę ws. imigrantów, na co się zgodził i kiedy. Jak informuje Tygodnik Wsieci - zapadła już decyzja, nawet 100 tys. imigrantów może trafić do Polski. Faktem jest iż ws. imigrantów ukrywa się prawdę, albowiem gdyby wyszła na jaw przed wyborami, Platforma mogłaby stracić kolejne punkty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz