24 września 2015

Wezwij MSZ do obrony Polski przed aborcyjnym lobby w ONZWezwij MSZ do obrony Polski
przed aborcyjnym lobby w ONZ!

Szanowny Panie,
W najbliżych dniach odbędzie się szczyt ONZ, podczas którego przyjęte zostaną tzw. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Wytyczą one kierunki działań członków ONZ do roku 2030. Obok wielu niekontrowersyjnych celów, pojawia się w tym dokumencie szereg sformułowań, którym zamierza się nadać ideologiczne znaczenie pozwalające zmuszać Polskę do upowszechnienia aborcji, seksualizacji dzieci w szkołach oraz promomowania subkultur LGBT.

Możemy jeszcze temu zapobiec!

Instytut Ordo Iuris przesłał swoją ekspertyzę na temat SDG do Kancelarii Prezydenta. Otrzymaliśmy od ministra Krzysztofa Szczerskiego zapewnienie, że zostanie ona wzięta pod uwagę podczas przygotowywania stanowiska Prezydenta RP na szczyt ONZ.
Jednak ważne jest to, aby działania Prezydenta nie spotkały się z oporem ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska delegacja w ONZ nie zawsze zajmowała klarowne stanowisko podczas negocjacji SDG. Dlatego niezwykle ważny jest nacisk na MSZ ze strony społeczeństwa obywatelskiego.
Z nami może mieć Pan wpływ na decyzje MSZ. Uruchomiliśmy nową stronę mamwplyw.plaby zaangażowanie obywateli wesprzeć profesjonalną akcją prawniczą. Chcemy je uczynić w ten sposób maksymalnie skutecznym. Możemy zapewnić wsparcie Prezydentowi w jego ustaleniach z MSZ. Dzięki niemu, do dokumentu ONZ mogą zostać wprowadzone zastrzeżenia chroniące Polskę przed naciskami lewicowych środowisk w strukturach ONZ.

Proszę o podpisanie petycji skierowanej do Ministra Spraw Zagranicznych, by we współpracy z Prezydentem RP podjął działania na rzecz ochrony polskiego ładu konstytucyjnego poprzez wprowadzenie zastrzeżeń wyłączających ideologiczne sposoby interpretowania celów zawartych w SDG. Naprawdę, możemy to osiągnąć!
Z wyrazami szacunku,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz