26 września 2015

Opublikowano na odrębnej nieznanej stronie zamiast w wykazie ogłoszeń, a WSA nie widzi problemu

Czy organ samorządy może nie opublikować w wykazie ogłoszeń decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko? Najwyraźniej tak, skoro Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (w składzie : Przewodniczący: Sędzia WSA Władysław Kulon, Sędziowie: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski) w dniu 10 września 2015 r oddalił skargę  Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 9 marca 2015 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie marketu budowlanego (sygn. akt II SA/Wr 259/15).

Przypomnijmy 3 lutego 2015 r. w mediach pojawiła się informacja o wydaniu dla Echo Investment decyzji środowiskowej ostatecznej dla I części parku rozrywki (market Leroy Merlin) obok Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze (źródłem tej informacji był sam inwestor). W ślad za tym Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE złożyło wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od tej decyzji stwierdzającej brak potrzeby oceny oddziaływania na środowisko.
SKO dla uzasadnienia swej odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania powołała się na fakt, iż decyzja nr 15/14 z 14.11.2014 miała być opublikowana w biuletynie informacji publicznej. Informację rzeczywiście zamieszczono na stronie, tyle że bez znajomości odpowiedniego rekordu (24836) lub słów kluczowych w wyszukiwarce nie można tej decyzji było znaleźć. Zresztą fakt zapisania określonego pliku nie jest także równoznaczne z datą publikacji. Jak udowodniło stowarzyszenia  Jedynie co można ustalić to, że pliki/rekordy z numerami końcowymi 24835 oraz 24844 są plikami zawierającymi dokumenty z datą 14 listopada, ale jeszcze nie świadczy to o fakcie publikacji pliku 24836 w dniu 14 listopada. Warto odnotować iż w przedziale pomiędzy 24837 do 24843 pliki są albo brakujące (np. 24838) albo nieoznaczone co do daty, a z kolei plik 24850 dot. zarządzenia Prezydenta Jeleniej Góry z 5 listopada, co świadczy iż nawet zapis plików nie odpowiada jakiejś usystematyzowanej chronologii dat dokumentów.

Tymczasem zgodnie z art.21 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnych wykazach (zgodnie z art.23 prowadzonych w trybie elektronicznym, których organ umieszcza w biuletynie informacji publicznej) zamieszcza się dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach (pkt.9) oraz o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (pkt.10), o raportach oddziaływaniu na środowisko (pkt.16). Tymczasem na stronie internetowej Urzędu Miasta - Ogłoszenia Prezydenta brak jakichkolwiek wzmianki o wydaniu decyzji. Nie ma także wzmianki o możliwości wypowiedzenia się ws. zebranego materiału dowodowego, a także o wniosku inwestora i wszczęcia postępowania środowiskowego.

Okazało się jednak, że dla Sądu fakt naruszenia prawa (nie opublikowania w wykazie ogłoszeń) i fakt, że złożono odwołania o przywrócenie terminu odwoławczego w terminie ustawowym tj. w ciągu tygodnia od momentu publicznego ujawnienia faktu wydania decyzji nie miał żadnego znaczenia i skargę oddalił.

Jak widać łamanie prawa przez organ samorządowy dla WSA we Wrocławiu nie stanowi żadnego problemu. Stowarzyszenie nie wyklucza dalszych działań w celu uchylenia decyzji ws. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz