6 października 2014

Kongres z okazji 35 lecia Konfederacji Polski Niepodległej

Poniżej nadesłana relacja z Kongresu z okazji 35-lecia Konfederacji Polski Niepodległej.


   28 września 2014 r. w samo południe pięknej niedzieli, w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” odbył się w Krakowie Kongres z okazji 35-lecia KPN-u. Nieprzypadkowo organizatorzy wybrali dzień 28 września na zorganizowanie tego jubileuszu. W tym właśnie dniu 75. lat temu powstało Polskie Państwo Podziemne, a obecnie IPN ogłosił nazwiska zidentyfikowanych  na Łączce w Warszawie ofiar krwawych represji komunistów. Jest to więc data symboliczna dla orędowników Polski Niepodległej.

Uroczysty Kongres KPN-u rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru KPN. Licznie zebrani działacze Konfederacji odśpiewali Pierwszą Brygadę – hymn żołnierzy I Kompanii Kadrowej i wszystkich niepodległościowców. W tym miejscu pragnę dodać, że o oprawę muzyczną zadbał nasz wybitny specjalista od dźwięku i działacz KPN-u Stanisław Zamojski. Po odśpiewaniu hymnu piłsudczyków  przewodniczący Konfederacji Adam Słomka wspomniał pomordowanych i zmarłych działaczy KPN-u. Zebrani odmówili wspólnie modlitwę oraz  uczcili ich pamięć minutą ciszy.


Nastąpiło przywitania gości, a właściwie naszych wypróbowanych przyjaciół ze szczególnym uwzględnieniem Jacka Smagowicza, członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, mecenasa Konrada Firleja, prezesa „Sokoła”, naszego gospodarza oraz dzielnego obrońcę Konfederatów w procesach politycznych PRL i III RP. Adama Kalitę, reprezentującego dyrektora  IPN-u, dr. Marka Lasotę oraz dr. Mirosława Borutę z Małopolskiego Klubu Gazety Polskiej i Adama Wędrychowicza, wieloletniego przewodniczącego Rady Politycznej Ruchu Odbudowy Polski z którym utowrzyliśmy koalicję „Ojczyzna” w wyborach 1995 roku.

Szczególnie ciepło przewodniczący A. Słomka przywitał  współzałożyciela KPN z września 1979 r. Adama Macedońskiego, szefa Komitetu Katyńskiego i  Honorowego Obywatela m. Krakowa oraz Janusza Fatygę łódzkiego działacza z ROPCiO i Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji (1956-1989).  Za pomoc  podziękował też Krzysztofowi Bzdylowi  (również współzałożycielowi KPN z września 1979 r.). Wspomniano o wszystkich żyjących twórców Konfederacji z Warszawy, Gdańska, Lublina, Krakowa czy Siedlec.
    Na prowadzących obrady wybrano: dr Monikę Bieniek (Kraków), Przemysława Sytka (Poznań) i Ryszarda Bociana.

Delegacja z Obszaru V (Śląskiego) Konfederacji ofiarowała Kongresowi wyhaftowany przez naszą działaczkę z Tychów sztandar jako dar dla struktur KPN.

 Była to wspaniała niespodzianka, którą przygotowywano pieczołowicie od miesięcy. Praca ręczna przedstawia na rewersie kontur twarzy marszałka J. Piłsudskiego, a na awersie napis POW-AK-WIN-KPN.

Następnie prowadząca obrady dr. Monika Bieniek przeczytała uroczysty list Kornela Morawieckiego, założyciela Solidarności Walczącej.
List jest krótki, więc przytoczę go w całości:

                                                 P O K Ł O N
         Druga wojna światowa mimo straszliwych strat ludzkich, kulturowych i materialnych nie odebrała Polsce istnienia. Odebrała niepodległość, której bohaterska konspiracja po wojenna nie zdołała ocalić. Wyzwoleni z morderczej okupacji niemieckiej dostaliśmy się pod panowanie Sowietów i ich mocodawców.
         35 lat temu grupka szaleńców powoła Konfederacje Polski Niepodległej. Podniosła sztandar i ducha polskiej wolności.
         Dla wielu z nas, którzy rozpowszechnialiśmy niezależne słowo powstanie KPN było jak łyk czystego powietrza. W  tekście założyciela Leszka Moczulskiego „rewolucja bez rewolucji” odnajdowaliśmy nadzieje.
         Waszych zasług, przyjaciele, w przywracaniu naszej polskiej wielkości nikt i nic Wam nie odbierze.  Chylę przed Wami głowę.
Kornel Morawiecki
z Solidarności Walczącej


Następnie głos zabrał legendarny działacz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Jacek Smagowicz. W swoim wystąpieniu podkreślił konieczność wspólnej walki z symbolami władzy komunistycznej, z bezprawiem w sądach oraz z zastraszaniem przedstawicieli środowisk patriotycznych i niepodległościowych w kraju. Zadeklarował gotowość współpracy w celu rozliczenia zbrodniarzy komunistycznych (Druga Norymberga)

Adam Kalita z IPN-u przekazał pozdrowienia od  dyrektora małopolskiego IPN-u dr. Marka Lasoty. Po nim wystąpił dr. Mirosław Boruta  przypominając znaczenie Konfederackiej wizji Międzymorza w kontekście obecnej ekspansji Moskwy.

Zasadniczy referat programowy dotyczący zadań stojących przed Konfederacją wygłosił  A. Słomka, przewodniczący KPN-Niezłomni.
Mówił o narastających zagrożeniach dla Niepodległej, o ograniczaniu suwerenności przez Niemcy i Rosję oraz własne pseudo-elity. Wskazał na potrzebę i konieczności kontynuowania przez Konfederację walki o Polskę naszych marzeń. Wizję wzbogacił wspaniałym rysem sytuacji historyczno-politycznej Polski. W związku z koniecznością uzdrowienia państwa polskiego i jego gospodarki, tak by Polacy nie musieli żyć poza Polską albo borykać się ze skrajną nędzą, przewodniczący proponuje trzy kręgi dalszej działalności KPN-Niezłomnych.
I. tworzenie struktur w terenie, docieranie do ludzi, pomoc w ich problemach. Utrwalenie i opisanie historii KPN. Wydanie encyklopedii niepodległości.
II.  usuwanie reliktów komunistycznego bezprawia, pomników „chwały” Armii Czerwonej, które uwłaczają pamięci ofiar komunistów rodem ze Związku Sowieckiego. Otwarta walka z układem „okrągłego stołu” z szajką komunistyczną w sądach i administracji.
III. Samodzielny udział w wyborach prezydenckich a następnie parlamentarnych w formule antykomunistycznej i antyliberalnej.

  Wystąpienie Przewodniczącego A. Słomki spotkało się z aplauzem zgromadzonych.

Głos zabrał p. Adam Macedoński. Także podkreślił konieczność walki o wolną Polskę. Proponował, by w walce tej angażować wszelkie siły, także kibiców, bo Polsce potrzeba teraz ludzi, którzy potrafią się o nią bić. Pewnie kierował się swoimi lwowskimi doświadczeniami, pamiętając o „lwowskich batiarach” walczących o uwolnienie miasta w 1918 r. Wtedy to dało dobre rezultaty, więc czemu nie zastosować się do tych propozycji i dzisiaj? Wojska nie mamy, więc strzelcy, kibice, kosy – cel uświęca środki.
Po tym wystąpieniu zarządzono przerwę.

Ryszard Bocian mówił o konieczności utrwalenia dorobku Nurtu Niepodległościowego w postaci wydania Encyklopedii KPN-u, której został koordynatorem. Rozdano wstępną ankietę dla naszych działaczy do wypełnienia na sali oraz w terenie. Wiadome jest, powiedział R.Bocian: jak my nie napiszemy swojej historii to inni  napiszą ją karykaturalnie , że jej nie poznamy…. (parafraza słów Marszałka Józefa Piłsudskiego).  Oczekujemy na wolontariuszy z obszarów celem wykonania biogramów z terenu do encyklopedii Niepodległości.

Przemysław Sytek podkreślił wagę spraw gospodarczych i konieczności budzenia narodu poprzez dawanie mu przykładu poświęcenia w walce o suwerenność (rozliczenie zbrodniarzy komunistycznych, restytucja  niepodległości, wystawianie własnych i koalicyjnych  list wyborczych).

Pan doktor medycyny Adam Wędrychowicz na kanwie  koalicji KPN z ROP Jana Olszewskiego pn. „Ojczyzna” mówił o kwestiach świadomości elit i zagrożenia substancji narodowej na przykładzie służby zdrowia.

Następnie głos zabrał dr Herbert Kopiec z wykładem na temat zawłaszczania pojęć i wartości przez trzy rewolucje: francuską, bolszewicką i współczesną - postmodernistyczną. Tej ostatniej(podstępnej, bezkrwawej rewolucji)  poświęcił stosunkowo najwięcej czasu, podkreślając, że jej zasięg się rozszerza a skutki trwają i przynoszą spustoszenie w ludzkich umysłach. Jej celem jest stworzenie przez libertynów i byłych marksistów tzw. społeczeństwa "tolerancyjnego"€“ czyli pseudo raju na ziemi. Na gruncie tej rewolucji mamy do czynienia z zakwestionowaniem rozumu ludzkiego jako mocy odczytywania  prawdy. Chodzi  o zacieranie różnicy między dobrem i złem poprzez  niszczenie pojęć i wartości, takich jak  tolerancja, prawda czy wolność. Zarysowane manipulacje językowe  należą do  niebezpiecznej, destrukcyjnej  ideologii poprawności politycznej.

Piotr Radowski przewodniczący KPN w Wiedniu omówił sytuację świadomej części emigracji  na reprezentatywnym przykładzie  Austrii.

Pani Stanisława Korolkiewicz, działaczka z Białegostoku, wspominając swego zmarłego męża Jerzego (1948-1995), wybitnego działacza KPN-u apelowała o przygotowanie stanowiska w przedmiocie kwestii lustracyjnej pierwszego przewodniczącego Konfederacji Leszka Moczulskiego
Najbardziej zasłużeni Konfederaci otrzymali od niej przepiękny album, wydany przez IPN Białystok  na temat Jerzego Korolkiewicza i KPN. Taki album winien być pokazywany wszędzie by zmobilizować Instytut do publikacji analogicznych wydawnictw na temat zamordowanych Konfederatów: Jacka Jeża (Radom),  Zbyszka Tokraczuka (Stalowa Wola), Darka Stolarskiego (Płock), Joasi Kempńskiej (Bytom) czy Andrzeja Izdebskiego, Stanisława Palczewskiego, braci Melaków oraz żyjących:  Antoniego Lenkiewicza we Wrocławiu, Krzysztofa Bzdyla z Krakowa, Niny Milewskiej z Gdańska czy rodziny Goławskich z Siedlec. Doczekali się książek – monografii na swój temat: Stefan Kucharzewski (Lublin), Sławomir Skrzypek (Katowice) Andrzej Ostoja-Owsiany i Andrzej Terlecki z Łodzi.
Było krótkie podsumowanie, wymiany emaili i telefonów. Okolicznościowa narada i spotkanie Niezłomnych działaczy KPN miało ładną oprawę plastyczną. Zachęcam do obejrzenia relacji filmowej – już niebawem pojawi się na portalu Konfederacji.

Na kongres przybyli przedstawiciele z terenu wszystkich obszarów Konfederacji a także Konfederaci z Austrii - Piotr Radowski oraz Arkadiusz Wach. Warto wspomnieć Wincentego Pycaka z Wrocławia (wybitnego posła KPN), Janinę Żołyniak z Przemyśla czy Tadeusza Turka ze Szczecina i wielu innych.  Zebrała się również władza statutowa KPN-Niezlomni w związku z koniecznością wyboru Przewodniczącego Rady Politycznej.
Z przykrością muszę stwierdzić, że nie wszyscy mieli tyle szczęścia, żeby brać udział w tegorocznym Kongresie KPN-u. Miał wystąpić Kazimierz Świtoń, założyciel Pierwszego Komitetu Wolnych Związków Zawodowych w PRL i nestor obszaru V KPN, ale niestety rozchorował się.

Przede wszystkim wspominano wielokrotnie podczas Kongresu  nieobecność Zygmunta Miernika, wsławionego protestem „tortowym” na procesie Kiszczaka.  Niestety dzień wcześniej, 27 września w sobotę podczas wiecu środowisk patriotycznych przed pomnikiem „chwały Armii Czerwonej” został zatrzymany przez policję. Dodam, że Krzysztof Bzdyl był pomysłodawcą tej manifestacji, zorganizował autokar dla patriotów z Krakowa i Sląska. Natomiast  post-sowiecki obelisk drażnił działaczy KPN-u już od długiego czasu (patrz wypowiedzi Henryka Opilo i Włodzimierza Olszewskiego).
A najbardziej irytujący jest fakt, że „władze państwowe na czele z prezydentem Bronisławem Komorowskim i wojewodą małopolskim Jerzym Millerem działając w interesie  Moskwy chronią przy użyciu policji pomniki sowieckiej  okupacji i inne relikty komunistyczne, […] lekceważąc  apele Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych domagające się ich usunięcia” – powiedział  K. Bzdyl.
Usuwanie sovieckich reliktów powinno być imperatywem ludzi wolnych. Tego samego zdania jest również Zygmunt Miernik, działacz Niezłomny, który zamalował biało-czerwoną farbą obelisk rwących się do boju krasnoarmiejców. Został za to pobity przez funkcjonariuszy Policji i w złym stanie z Komendy Policji przewieziony do szpitala w Nowym Sączu. Kolega Miernik pozostał pod opieką lekarzy. Absurdalne jest zatem oskarżenie go przez funkcjonariuszy o ich pobicie w czasie manifestacji. Przypomina mi to dwie fraszki Jana Sztaudyngera, która brzmi wzniośle: „Rozbierz się, blago, prawda jest nagą”.
Jak zwykle w „naszych publicznych” mediach – (mimo obecności dziennikarzy i fotoreportera) czyżby ci państwo mieszkali już na księżycu? - próżno oczekiwać na choćby strzęp informacji o 35-leciu i Kongresie KPN oraz akcji zniszczenia pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu…

Dlatego zachęcam do obejrzenia naszej relacji filmowej. Treści obfitych wypowiedzi i postawy niezłomnych działaczy nie odda żadna pisemna relacja.

Monika Bieniek

Zapraszamy Państwa także do obejrzenia fotoreportażu, zdjęć z Kongresu pani  Elżbiety Serafin:Opis Kongresu na portalu PiS Małopolska i Klubów Gazety Polskiej

Pełna relacja filmowa z akcji KPN w Nowym Sączu:-=======----------------------------------------------------

35-ta rocznica Konfederacji Polski Niepodległej
Informacja własna
W niedzielę, 28 września w Sali Łuczniczej gościnnych progów krakowskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (Macierz Lwów) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 odbył się uroczysty Kongres z okazji 35. rocznicy ujawnienia działalności Konfederacji Polski Niepodległej – najstarszej i największej, jawnej organizacji antykomunistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomnym przewodzi więzień polityczny III RP, p. Adam Słomka.
Podczas obrad prowadzący i zebrani wspominali Tych, Którzy Odeszli, wypowiadali się także Goście Honorowi, jak pp. Adam Macedoński (fot. p. Mirosław Boruta) i Jacek Smagowicz, Goście z zaprzyjaźnionych środowisk, choćby Prawa i Sprawiedliwości: pp. Mirosław Boruta, kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz krakowscy radni (a jednocześnie także kandydaci): Krzysztof Durek i Adama Kalita (ten ostatni również w imieniu kandydata na Prezydenta Krakowa p. Marka Lasoty) oraz – przede wszystkim – Gospodarz Konferencji, p. Adam Słomka.
Jego przemówienie programowe o trzech kręgach aktywności uznać należy za wzorcowy model działania organizacji opozycji politycznej w warunkach ideologicznego totalizmu władzy i wspierających ją mediów oraz ciągłego braku odcięcia się od poprzedniego, „komunistycznego” ustroju, choćby w kwestiach personalnych w wymiarze sprawiedliwości, środowisk dziennikarskich czy uczelnianych. W tym kontekście Konfederacja Polski Niepodległej – Niezłomni może już wkrótce pojawić się jako ciekawa alternatywa na polskiej sceny politycznej (fot. p. Mirosław Boruta).
Zapraszamy Państwa także do obejrzenia fotoreportażu, zdjęć p. Elżbiety Serafin:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz