26 sierpnia 2014

Weteranowi opozycji antykomunistycznej - prokurator chciał zwrócić jedynie połowę zapłaconej grzywny

26 sierpnia w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVIII Wydział Karny odbyła się rozprawa z wniosku dra Daniela Alain Korony (ze Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89) o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z unieważnionym orzeczeniem Kolegium z dn. 12.11.1986 r. i 18.12.1986 r. skazującym na karę grzywny 50.000 starych złotych + koszty procesowe. Daniel wystąpił o odszkodowanie tj. o zwrot zasądzonej grzywny, kosztów procesowych, wartości skonfiskowanych książek podziemnych, zadośćuczynienie za areszt oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie za odmowy paszportowe (w których powoływano się na orzczenie kolegium). W trakcie rozprawy Sąd przesłuchał w charakterze świadka wnioskodawcę, zasadniczo pytając o informacje, które były przecież w aktach sprawy. Pani prokurator z kolei próbowała pomniejszyć możliwe odszkodowanie argumentacją, iż skoro Daniel w momencie zatrzymania był studentem, a nie wykazał iż zapłacił grzywnę wyłącznie z własnych środków finansowych (uczestniczyła bowiem w tym rodzina), to należy zwrócić tylko tę część opłaconą przez niego. Sprawa proporcji poniesionych kosztów grzywny oburzyła Daniela, który uznał pytanie w tym zakresie za niegodziwe (przecież rodzina jest wspólnotą, a zatem także dochody i koszty, skutki zatrzymania zresztą odczuła cała rodzina). Skoro Daniel nie wskazał w jakich proporcjach opłacił wówczas zasądzoną grzywnę (a w jakich rodzina), zatem prokurator wnioskował o zwrot jedynie w połowie (czyli w przeliczeniu ok.4800 zł). Przypomnijmy przy tym, iż obowiązek alimentacyjny rodziców za dzieci prawnie jest do 26 roku życia, a zasądzone kary grzywny może opłacić najbliższa rodzina. Za 1 dzień pobytu w więzieniu pani prokurator proponowała zaledwie 1500 zł grzywny (wnioskodawca domagał się 10000 zł z tego tytułu). Zaś szkody w wyniku odmowy paszportowej pani prokurator uznała za nieudowodnione. 
Sąd nie uwzględnił argumentacji prokuratora i zasądził zwrot całej grzywny i kosztów z tym związanych (ok. 9700 zł), a z tytułu zatrzymania zasądził 4000 zł zadośćuczynienia. Sąd nie uwzględnił jednak odszkodowania i zadośćuczynienia za odmowy paszportowe, uznając że one miały charakter polityczny, a przyczyny odmowy w decyzjach (tj. wyrok kolegium) nie byłe prawdziwe. Wyrok jest nieprawomocny (XVIII Ko 40/14).
Daniel nie wyklucza teraz postępowania administracyjnego o unieważnienie decyzji paszportowych i ewentualnego zadośćuczynienia za ten fakt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz