21 sierpnia 2014

Podwyżkami wieczystego w parafię Dobrego Pasterza

Jak informuje "Nasz Dziennik", Burmistrz warszawskiej Woli aż trzykrotnie podniósł parafii Dobrego Pasterza opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego. To pierwszy taki przypadek w stolicy. Dotychczasowa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 0,3 proc. gruntu wynosiła 12 tys. zł, od 1 stycznia 2015 r. ma wzrosnąć do ponad 37 tys. złotych. Zdaniem ks. prałata dr. Zdzisława Struzika, proboszcza parafii Dobrego Pasterza na Woli i dyrektora Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie, podwyżka jest nieuzasadniona. W tej sprawie kapłan skierował wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. „W ocenie wnioskodawcy w omawianym przypadku nie nastąpiły przesłanki do przeprowadzenia aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Warszawie na Woli przy ul. Szczecińskiego 5, oznaczonej numerem 105 w ewidencji gruntów i budynków. Wbrew stanowisku organu nie nastąpił realny wzrost ww. działki” – wytyka proboszcz. Ksiądz Struzik zaznacza, że na działce znajduje się kościół i budynki parafialne, oraz przypomina, że parafia nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej, ale utrzymuje się z ofiar wiernych. W ostatnim czasie nie nastąpiło też wyposażenie nieruchomości w dodatkowe urządzenia infrastruktury, np. wodociągi, kanalizację, drogi (wciąż brak bezpośredniego dojazdu i parkingu dla parafian), linie energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe, które podniosłyby rzeczywistą wartość tej nieruchomości. „Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, na której usytuowany jest Kościół, stanowi działanie skierowane na zubożenie społeczeństwa.
W budynkach kościelnych nikt nie prowadzi działalności gospodarczej, wytwórczej, rolniczej, która przynosiłaby zysk” – dodaje kapłan. Proboszcz przypomina, że działka została oddana w użytkowanie wieczyste parafii, która pełni funkcje społeczne: sprawuje opiekę nad biednymi rodzinami (w parafii 150 osób korzysta z opieki materialnej i duchowej), prowadzi działania społeczne i wychowawcze z harcerzami, zuchami, studentami i chórzystami, konferencje i spotkania o charakterze kulturalnym i religijnym, pomoc w przypadku klęsk żywiołowych na terenie kraju i świata (w ostatnich latach parafia udzielała pomocy w związku z powodzią w południowej Polsce, sytuacją na Bałkanach i Filipinach) oraz organizuje wypoczynek i wakacje dla dzieci z 20 rodzin. Ksiądz Struzik tłumaczy, że działania te nastawione są na współpracę z organami samorządowymi i państwowymi, gdyż obsługa wszystkich wymienionych działań wymaga nakładów w wysokości około 80 tys. zł rocznie. Złożenie przez księdza odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie spowodowało, że na razie aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste jest zawieszona i do momentu zakończenia postępowania w Kolegium i wydania orzeczenia w tej sprawie parafia może płacić starą stawkę.
Decyzje tego typu mogą być podejmowane w przyszłości, tzn. może to dotyczyć również pozostałych wolskich parafii – To jest pierwszy przypadek, aby coś takiego zostało zastosowane dla parafii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz