25 września 2014

Sąd Okręgowy legalizuje obejście prawa przez Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście

Czy nielegalne działanie Sądu podlega wogóle uchyleniu? Takie pytanie nasuswa się w świetle postanowienia Sądu Okręgowegp w Warszawie w sprawie V Cz 195/14.

Sprawa dotyczy aktualizacji opłat wieczystego użytkowania. Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" wstąpiło do postępowania ws. aktualizacji opłat wieczystego użytkowania dot. nieruchomości przy ul. Solidarności.

1 lipca Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście po opozycji pozwanego (Miasta Stołecznego Warszawy) odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia do postępowania i wyprosił przedstawiciela Stowarzyszenia z udziału w rozprawie, mimo że zgpodnie z art.78§3 kpc organizacja społeczna bierze udział w sprawie, dopóki orzeczenie uwzględniające opozycję nie stanie się prawomocne. W tej sytuacji Stowarzyszenie zaskarzyło odmowę dopuszczenia oraz wystąpiło o wyłączenie sędziego.

8 lipca Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście postanowił odrzucić zażalenie i wniosek o wyłączenie sędziego, twierdząc że nie przysługije środek odwoławczy, mimo że zgodnie z kpc w przypadku odmowy dopuszczenia interwenienta ubocznego wskutek opozycji przysługuje zażalenie na odmowę dopuszczenia do postępowania.

29 lipca Stowarzyszenie składa do Sądu Okręgowego zażalenie na postanowienie Sądu rejonowego ws. odrzucenia zażalenia i wniosku o wyłączenie sędziego, wskazując na fakt nieprawomocności orzeczenia uwzględniającego opozycję, a co zatem idzie uprawnienie Stowarzyszenia do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego i zażalenia na odmowę dopuszczenia, a tym samym oczywistej bezzasadności postanowienia z 8 lipca 2013 r.

27 sierpnia Sąd Rejonowy odrzuca zażalenie w zakresie odrzucenia wniosku o wyłączenie sędziego, uznając że skoro skarżone postanowienie dotyczyło odrzucenia a nie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, zatem nie przysługiwało prawo zażalenia.

11.09 Stowarzyszenie zaskarżyło do sądu okręgowego postanowienie z dn. 27 sierpnia, wskazując że Sąd Rejonowy zastosował obejście prawa poprzez odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego, gdy w sprawie mógł co najwyżej oddalić wniosek i powinien był to uczynić w składzie 3-osobowym, a nie jednoosobowym.

24.09 br. Sąd Okręgowy Wydział V cywilno-odowławczy (w składzie sędzia SO Piotr Wojtysiak, Oskar Rudziński i sędzia SR del. Joanna Machoń) odrzucił zażalenie Stowarzyszenia dotyczące postanowienia z dn. 27 sierpnia o odrzuceniu zażalenia ws. wyłączenia sędziego. Zdaniem Sądu nie jest dopuszczalne zaskarżenie do sądu II instancji rozstrzygnięcia o odrzucenie wniosku o wyłaczenie sędziego, hdy sąd I instaqncji uznał, iż skarżące Stowarzyszenie, po odmowie dopuyszczenia do udziału w sprawie przez Sąd nie jest uprawnione do skutecznego złożenia wniosku o wyłączenie sędziego i wniosek taki odrzucił.

Słowem jeżeli, Sąd Rejonowy naruszy prawo poprzez odrzucenie a nie oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego, wówczas nie przysługuje prawo zaskarżenia, a tym samym niezgodne z prawem postanowienie staje się faktem. Jednak sprawa nie zakończyła się, wszak Sąd Okręgowy musi rozstrzygnąć zażalenie Stowarzyszenia na odmowę dopuszczenia do postępowania, a w zależności od tego rozstrzygnięcia, sprawa wyłączenia sędziego może ponownie wrócić

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz