31 marca 2013

SERWIS21 - MARZEC 2013


SERWIS21 Marzec 2013

NIE DAJMY SIĘ OKRAŚĆ NA ŚMIECIACH
W całym kraju Rady Gmin przyjmują uchwały ws. opłat z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi. W ich wyniku, opłaty za wywóz śmieci wzrastają nawet kilkakrotnie. Podobna sytuacja miała miejsce w Warszawie. 7 marca  Rada Warszawy głosami PO przyjęła 3 uchwały ws. opłat z tytułu zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca za odpady segregowane gospodarstwo domowe w budynku jednorodzinnym ma zapłacić 89 zł miesięcznie, a w przypadku wielorodzinnego od 19 do 56 złotych, czyli kilkakrotnie drożej niż dotychczas.

NA POLITYKÓW LICZYĆ NIE MOŻNA
Niestety Warszawiacy nie mogą liczyć na polityków w celu powstrzymania podwyżek. Platforma Obywatelska przegłosowała podwyżki, wszak włodarze miasta potrzebują coraz więcej kasy na premier, nagrody, dla znajomych lub powiązanych organizacji itd. A opłaty za zagospodarowanie są dogodnym instrumentem do kolejnego łupienia obywateli. Na opozycję też nie ma co za bardzo liczyć. Palikotów nie wspominamy, bo zawsze wyskakują z jakimś tematem mającym odwrócić uwagę (a to geje, a to walka z kościołem). PIS co prawda zaproponował w radach dzielnic propozycje uchwał wyrażające sprzeciw wobec opłat, ale uchwały te będą miały moc jedynie opiniodawczą i nie zmuszają one władze do ponownego rozważenia sprawy (ale dobre i takie wsparcie). SLD zaś szumnie krzyczy, ale w radach dzielnicowych zgłasza poprawki do uchwał zgłoszonych przez PIS gdzie słowa sprzeciwu i uchylenia uchwał Rady Warszawy, zamienia się na sformułowanie „wyraża zaniepokojenie”. Zatem osłabia wymowę uchwał, które i tak mają charakter opiniodawczy.

SIS WIECZYSTE ŻĄDA UNIEWAŻNIENIA UCHWAŁ
Z tych względów Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste” wystąpiło 22 marca 2013 r. w trybie administracyjnym do Wojewody Mazowieckiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wstrzymanie wykonania i stwierdzenia nieważności 3 uchwał Rady Warszawy ws. zagospodarowania odpadami. Stowarzyszenie NSZZ „Wyzwolenie” zaś zorganizowało akcję składania pism i maili wspierających ten wniosek do powyższych instytucji.

NIEJASNE POJĘCIA
Jak wykazało w swoim wniosku Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste”, uchwały Rady Warszawy z 7 marca to prawne buble. Uchwały odnoszą się do terminu właściciela nieruchomości i mieszkańca gospodarstwa domowego, z tym że pojęć samych nie zdefiniowano. Kogo uznaje się za właściciela nieruchomości i jakie ma obowiązki? Otóż pojęcie właściciela nieruchomości odnosi się do właściciela posesji lub wyodrębnionego lokalu mieszkalnego. Jednakże z załączonych deklaracji do uchwały LI/1498/2013 wynika, że deklarację składać będzie również użytkownik wieczysty, zarząd wspólnoty mieszkaniowej, najemca, dzierżawca itp. Nie wiadomo też kogo uznać za mieszkańca, na jakiej podstawie prawnej zarząd spółdzielni, wspólnoty itp. będzie weryfikował liczbę osób w mieszkaniach, egzekwował oświadczenia ws. liczby mieszkańców .

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA
Otóż każdy właściciel nieruchomości w celu obniżenia wysokości opłaty zadeklaruje segregowanie śmierci. Równocześnie jednak w budynkach wielomieszkaniowych nie będzie możliwości rozróżnienia gospodarstw dokonujących segregacji śmieci od tych jej nie dokonujących. W efekcie właściciel jednego wyodrębnionego mieszkania zostanie obciążony większą opłatą, gdyż inny właściciel pomimo złożenia odpowiedniego oświadczenia/deklaracji nie dokona właściwej segregacji. Jest to wprowadzenie zasady odpowiedzialności zbiorowej.

NIERÓWNE TRAKTOWANIE OBYWATELI
Uchwała LI/1497/2013 wprowadzając rozróżnienie opłat dla pojedynczego gospodarstwa domowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, wprowadziła faktycznie, że przy identycznej liczbie śmieci gospodarstwa zapłacą różne opłaty. Radni przyjęli stawkę opłat od odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie wynosi od 19,50 zł do 56 zł w zależności od liczby osób gospodarstwa w budynku wielorodzinnym, oraz 89 zł w budynku jednorodzinnym bez względu na liczbę osób. Dwu-osobowa rodzina w budynku wielorodzinnym zapłaci zatem 48 złotych a w jednorodzinnym już 89 złotych, mimo że stan „odpadów” jest podobny. Ale już wystarczy wyodrębnienie 2 lokali mieszkalnym w budynku jednorodzinnym by płacić połowę sumy. W gospodarstwie 4-osobowym w budynku wielorodzinnym opłata wyniesie zatem 56 złotych miesięcznie a w budynku jednorodzinnym już 44,50 złotych. Takie zapisy uchwały prowadzą do nierównego traktowania gospodarstw domowych.

NIEWŁAŚCIWY SPOSÓB OBLICZENIA KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
Nie uwzględniono faktycznych kosztów systemu funkcjonowania gospodarowania odpadami komunalnymi. Z publicznie dostępnych informacji wynika, że całkowity koszt funkcjonowania nowego systemu w skali roku przeszacowano o ok. 100 mln zł., co było m.in. wynikiem następujących błędów:
- zawyżenia aktualnego rynkowego koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
- przyjęcia abstrakcyjnych współczynników wzrostu kosztów odbioru (10%) i kosztów zagospodarowania (25%).
- Przyjęcia błędnego wzoru obliczeń. Współczynniki wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania zastosowana do całości kosztów, a nie do poszczególnego elementu składowego. W efekcie uzyskano nowy koszt odbioru i zagospodarowania w wysokości 612,90 zł/tona podczas gdy w przypadku zastosowania prawidłowego wzoru wyniósłby przyjmując także zawyżone aktualne rynkowe koszty odbioru i zagospodarowania – 544,40 zł.
Jak podkreśla Stowarzyszenie - Prawidłowe ustalenie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania można było dokonać po ogłoszeniu przetargu, określenia specyfikacji warunków zamówienia i złożenie chociażby ofert przez odpowiednie podmioty zainteresowane wywozem odpadów. Wcześniejsze przyjęcie tak zawyżonych opłat rodzi negatywne podejrzenia i skojarzenia. Trudno nie odnieść jednak wrażenia, że przy okazji gminy chcą na tym zarobić, Warszawa zadeklarowała, że chce zarabiać na śmieciach 600 mln zł rocznie

ZBYT KRÓTKIE VACATIO LEGIS
Wszystkie 3 uchwały Rady Warszawy wchodzą w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Tak szybki termin wprowadzenia uchwały, konieczności składania deklaracji do 31 maja (nr LI/1498/2013) i uiszczenia do dnia 29 lipca 2013 r. pierwszej należności z tytułu opłaty śmieciowej (nr LI/1499/2013) narusza zasadę przyzwoitej legislacji, a w szczególności wymogu właściwego vacatio legis. Należy zauważyć, iż właściciele nieruchomości mogli mieć podpisane pod koniec ubr. umowy czasowe jednoroczne w sprawie zagospodarowania odpadami. W przypadku wcześniejszego zerwania tych umów, właściciele nieruchomości będą narażeni na konieczność odszkodowań i sankcji.

SPÓŁDZIELNIA W ZMOWIE Z WŁADZAMI, PROTEST STOWARZYSZENIA TRWA
Mimo braku przygotowania sprawy i wad prawnych, władze Warszawy się śpieszą. Z początkiem kwietnia rusza cały szereg spotkań informacyjnych ws. zagospodarowania odpadów. Niektóre spółdzielnie działają w zmowie z władzami Warszawy np. WSM ma Żoliborzu już rozsyła mieszkańcom wzór oświadczenia o liczbie mieszkańców w danym gospodarstwie domowym. Skandalem jest, iż spółdzielnia próbuje żądać takich oświadczeń także od właścicieli lokali wyodrębnionych, do czego nie mają absolutnie prawa, oraz że żąda numerów PESEL od osób zamieszkujących, co jest naruszeniem zasady danych osobowych.
Na razie ani Wojewoda Mazowiecki ani RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa) nie wydali rozstrzygnięć nadzorczych ws. uchwał Rady Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. dot. zagospodarowania odpadów. Wojewoda Mazowiecki jednak odpowiadając na napływające maile popierające wniosek SIS WIECZYSTE informuje, iż właściwym w sprawie jest Regionalna Izba Obrachunkowa. No cóż gdy chodziło o uchylenie uchwał śmieciowych w Radomiu (gdzie rządzi PIS), Turku, i innych miejscowościach czynili to wojewodowie, teraz okazuje się że jest to kompetencja Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stowarzyszenie NSZZ WYZWOLENIE jednak apeluje o kontynuowanie akcji mailowej do obu instytucji. Szczegółowy wzór na stronie http://serwis21.blogspot.com/2013/03/warszawa-doacz-do-akcji-o-uniewaznienie.html. Niech rządzący wiedzą, że nie damy się „okraść” na śmieciach.


KRAJ

ADAMOWICZ CHCE LENINA: Władze Gdańska odwołają się od umorzenia sprawy usunięcia w ubiegłym roku przez działaczy Solidarności napisu "im. Lenina" znad bramy gdańskiej stoczni - poinformował rzecznik prezydenta Gdańska. No cóż prezydent Adamowicz (PO) w ten sposób wyraźnie pokazuje, że idea Solidarności jest mu całkowicie obca i że bliżej mu dziś do Lenina.

CHORZY NA CZERNIAKA SKAZANI NA ŚMIERĆ: Nie ma pieniędzy na produkcję innowacyjnej szczepionki na jeden z najgroźniejszych nowotworów. Rząd poskąpił 1,5 mln zł, o które zabiega twórca nowoczesnego leku na czerniaka prof. Andrzej Mackiewicz. 130 chorych leczonych tym preparatem zostało skazanych na śmierć. Prof. Andrzej Mackiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od kilkunastu lat prowadzi badania nad innowacyjną szczepionką na czerniaka. W ramach specjalnego programu 130 osobom cierpiącym na wyjątkowo złośliwego raka skóry podawany jest specyfik o nazwie AGI-101. Efekty są zaskakujące. Terapia przynosi pozytywne rezultaty u ponad 60 proc. Pacjentów (niezalezna.pl)

DWIE MIARY: W czasie niedawnego meczu Polski z Izraelem w tenisowych rozgrywkach Pucharu Federacji, toczących się w kurorcie Ejlat, debel Agnieszki i Urszuli Radwańskich, czołowych zawodniczek świata, był lżony i wyzywany przez kibiców. Pod adresem Polek padały okrzyki: „Katolickie suki!”, o gwizdach, buczeniu i rzucaniu na kort papierowych samolocików nie wspominając. Ten mecz z Julią Glushko i Shahar Peer siostry Radwańskie wygrały, czym zapewniły Polsce zwycięstwo w turnieju  oraz awans do dalszych gier. Ale po tym sukcesie na twarzach Polek nie było widać radości. Pomeczowa konferencja prasowa trwała – niebywałe! – kilkadziesiąt sekund. Radwańska po paru zdawkowych i ironicznych zdaniach („Wszystko było perfekcyjnie zorganizowane”) wyszła z sali razem z siostrą i trenerem Tomaszem Wiktorowskim (Rzeczpospolita). O incydencie poinformował m.in. Dawid Celt, członek polskiej ekipy tenisowej. Jaka była reakcja mainstreamowych mediów, tzw. autorytetów i rządu. Żadna, uznawano to za nieistotny incydent, MSZ w ogóle negował fakt takiego zdarzenia, nie było słychać żadnych słów oburzenia tzw. „autorytetów”. Natomiast gdy grupa narodowców w reakcji na zakaz spotkania z członkami Ruchu Narodowego poświęconego idei narodowej, zorganizowała wesoły happening, którym zakłócili wykład prof. Środy na Uniwersytecie Warszawskim, roztaczano wizję brunatnych koszul, rodzącego się faszyzmu itd. Jak widać można zakazywać spotkań z politycznie niepoprawnymi, można obrażać tenisistki za ich patriotyzm i katolicyzm, i tu żadnego potępienia nie ma. Natomiast można z całą mocą gromy rzucać za prawdziwe lub wyimaginowane fakty, gdy chodzi o środowisko PISowskie, narodowe czy antysystemowe.

HAŁAS I ZANIECZYSZCZENIE GALERII SUDECKIEJ: Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" wystąpiło z wnioskiem do Ministra Ochrony Środowiska o uchylenie w trybie art.161 kpa decyzji nr 7/10 z dn. 9.04.2010 r. wydanej  z up. Prezydenta Miasta Jelenia Góra dot. określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowo usługowo-handlowej – Galeria Sudecka, w miejscu istniejącego obiektu Centrum handlowe CH ECHO al. Jana Pawła II 51. Jak zauważa Stowarzyszenie decyzję wydano lekceważąc zasady ochrony środowiska i postępowania Administracyjnego. Np. w decyzji, odległość planowanej inwestycji w stosunku do najbliższego obszaru Natury 2000 określono na 12 km strona 7 – obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Karkonosze PLB 020007 gdy odległość od najbliższego obszaru natury 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” PLH 020037 wynosi 3 km. W trakcie eksploatacji nastąpi znaczący wzrost emisji zanieczyszczeń i hałasu, co ma niewątpliwie skutki dla zdrowia ludzkiego?
Dodajmy iż w toku dalszych prac administracyjnych w świetle tej decyzji o warunkach środowiskowych i zapisu braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania ws. wydania pozwolenia na budowę, inwestor i organa administracyjne zmieniły projekt zwiększając m.in. liczbę zewnętrznych miejsc parkingowych, dróg i parkingów. W tej sytuacji Stowarzyszenie wystąpiło także do SKO o unieważnienie decyzji, a do wojewody o unieważnienie pozwolenia na budowę.
Wzór poparcia wniosku SIS WIECZYSTE do Ministra Ochrony Środowiska do pobrania na:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZXJ3aXMyMXxneDoyZjE1Nzk1NWQyMjMyOTAz.

KONTROLA MACIUŚia: Wojewoda pomorski zarządził kontrolę Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom "Maciuś". Kontrolę zlecono nie ze względu na ewentualne nieprawidłowości w wydawaniu środków finansowych, ale z powodu raportu fundacji, w którym ujawniono że 800 tys. dzieci jest niedożywionych. Gdyby raport nie został wykorzystany publicznie, nie byłoby sprawy, ale stało się inaczej. Politycy PO musieli się tłumaczyć z biedy, poseł Stefan Niesiołowski z PO uznał zatem dane za nierzetelne, bo obecnie dzieci nie jedzą szczawiu z nasypów. Gdy jest problem najlepiej go zanegować, a następnie zlikwidować źródło problemu czyli podmiot je ujawniający..

HOJNY PREMIER: Donald Tusk przeznaczył gabinet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na miejsce schadzek dla partyjnej wierchuszki. To właśnie w siedzibie KPRM odbył się m.in. ostatni Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. Chcieliśmy się dowiedzieć ile klub PO zapłacił za wynajem sali i jej obsługę podczas posiedzenia. - Goście Premiera nie płacą za spotkania - odpowiedziała Kancelaria (niezalezna.pl)

MILIONOWE PREMIE: dwaj szefowie PL2012: prezes Marcin Herra i wiceprezes Andrzej Bogucki za przygotowania i pracę przy projekcie Euro 2012 zainkasowali po ponad milion trzysta tysięcy złotych premii. Minister sportu Joanna Mucha (PO) nie zauważyła w tym niczego niezgodnego z prawem, żadnych kroków w celu unieważnienia tych premii nie podjęła.

NIESIOŁOWSKI BEZKARNY: Stefan Niesiołowski wciąż bezkarnie może obrażać członków rodziny ofiar smoleńskich, tak ciężko doświadczonych przez los. Przed kamerami kilkakrotnie stwierdził, że Janusz Walentynowicz albo jego syn Piotr domagali się  "zwrotu pieniędzy kiedy będzie ekshumacja". To kłamstwo jednak posłowi uchodzi bezkarnie, ma bowiem za sobą PO i koalicyjny PSL, które chronią posła przed postępowaniami sądowymi.

NOWY TOTALITARYZM: Posłowie (PO, SLD, Palikoty) skierowali do komisji projekt ustawy ws. tzw. mowy nienawiści. Karany ma być każdy kto nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań". Taki zapis daje nieograniczone możliwości karania obywateli, albowiem każdy krytykę przekonań rządzących będzie można zinterpretować jako mowę nienawiści, a służalcze sądy ochoczo będą skazywać. Podobnej postawy oczywiście się nie wykaże, gdy przedmiotem krytyki wręcz agresji słownej będą przedstawiciele antysystemowej opozycji czy inni politycznie niepoprawni. Już SLD domaga się zmiany ustawy o radiofonii i likwidacji zapisów o poszanowaniu uczuć religijnych.


                                                           Znalezione w internecie


PRAWDZIWI I UROJENI BOJÓWKARZE: 1 marca w centrum Lublina grupa zamaskowanych mężczyzn napadła na przechodniów uczestniczących w marszu upamiętniającym żołnierzy wyklętych. Napastnicy bili swoje ofiary pałkami i butelkami. Jak ujawnia policja, która zatrzymała sprawców, motywem ataku były poglądu ideologiczne. Lewackie bojówki biją, ale Gazeta Wyborcza właśnie osoby oddające w marszach hołd żołnierzy wyklętym nazywa „bojówkarzami”, chociaż nikogo nie bili. Cóż lewacki terror jest dobry, a prawicowe spokojne marsze to już zdaniem mainstreamowych mediów faszym.

PROCEDURY ZADZIAŁAŁY, PACJENT UMARŁ: Szpital w Skierniewicach wezwał karetkę pogotowia z oddalonej o 70 km Łodzi, aby przewieźć pacjentkę z oddziału... na inny oddział, oddalony ok. 200 metrów. Kobieta zmarła - ustaliła telewizja Superstacja. Procedury zadziałały, pacjent umarł.

ODMOWA KPIN Z RELIGII: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odmówiło wpisu do rejestru kościołów Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Eksperci rozpatrujący wniosek polskich pastafarian stwierdzili, że chcą oni zarejestrować coś w rodzaju anty-religii szydzącej wprost z chrześcijaństwa. Innym słowem celem nie było wyznawanie jakiejś religii, co wykorzystanie mechanizmu rejestracyjnego do kpin z religii.

PRZEŚLADOWANA RODZINA: Policja na zlecenie sądu siłą zabrała ze szkoły troje dzieci (13 letnie bliźniaki i 10latka) państwa Bajkowskich. Użyto środków przymusu, dzieciom zabrano telefony by nie mogły poinformować o zdarzeniu. Przypomnijmy w listopadzie 2010 r. rodzice dzieci zgłosili się do Krakowskiego Instytutu Psychologii. W marcu 2012 r. przerwali terapię, a po miesiącu sąd został powiadomiony o rzekomym stosowaniu przemocy wobec dzieci. Chociaż kuratorzy nie potwierdzili problemów, a szkolni wychowawcy chwalili rodziców, to sąd wszczął postępowanie o ograniczenie im praw rodzicielskich. 30 stycznia zapadła decyzja o odebraniu dzieci państwu Bajkowskim. Nie jedyna to rodzina z takimi problemami, dziś już wiele rodzin boi się występować o pomoc społeczną, gdyż efektem może być odebranie dzieci ze względu na biedę. Państwo woli płacić za pobyt dzieci w domu dziecka aniżeli pomóc rodzinom. To nieludzkie i ekonomicznie nieefektywne.

RZĄDOWA WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ: Jak zmniejszyć liczbę przestępstw. Rząd wpadł na „wspaniały” pomysł. Wystarczy zmienić przepisy KK i uznać, że dopiero kradzież mienia powyżej 1000 zł jest przestępstwem (do tej pory było 250 zł). Po zmianie ustawy rząd będzie mógł poszczycić się spadkiem liczby przestępstw, tyle że liczba kradzieży faktycznie nie zmniejszy się, a nawet może wzrosnąć.

SMOLEŃSKIE CUDA: Jak wynika ze zdjęć wykonanych 13 kwietnia 2010 roku przez fotografa Jana Gruszyńskiego, nie widać żadnych kawałków blachy w tzw. pancernej brzozie. Potwierdzają to także świadkowie w tym prokurator z IPN. Teraz odkryto 40 kawałków metalowych. Cuda.

TABLETOWY FASZYZM?: Wobec odmowy Marszałek Sejmu na zabranie głosu przez prof. Glińskiego, kandydata zgłoszonego przez PIS na premiera „technicznego” rządu, Jarosław Kaczyński odtworzył przemówienie profesora z tabletu, co zaskoczyło i rozwścieczyło przedstawicieli partii rządzącej. Marszałek Ewa K. uznała, że igraniem z państwem jest, że każdy (o zgrozo) może zabrać głos w polskim parlamencie (za pośrednictwem posła). Podobny ton prezentował premier Donald T., który stwierdził że „wcale nie jest mi do śmiechu, bo narasta atmosfera pobłażliwości dla zdarzeń w Polsce, także dla tego typu przedsięwzięć. Czasami to jest ironia, czasami szyderstwo, czasami dowcip, czasami znużenie, rutyna…Między innymi tego typu gra konstytucją, parlamentem, regułami, a kiedy nie pasują, omijanie tych reguł czy łamanie tych reguł, są dla samej demokracji w swojej istocie dość groźne.”. Słowem tabletowe przemówienie może wywołać rewolucję, zamach stanu, wręcz wojnę. Jak widać przedstawiciele PO nie zdają sobie sprawy z groteski i śmieszności ich reakcji. A co do meritum, jak należało się spodziewać konstruktywny wniosek nieufności przepadł.

TOLERANCJA MANIFY: 10.03 odbyła się tzw. „manifa” czyli doroczna demonstracja feministek. Wśród haseł było dość przemocy wobec kobiet. Jak pojęcie tolerancji rozumieją organizatorzy? Gdy przyszła na manifę także grupa kobiet wyrażających przekonania bardziej patriotycznie. Grupa mężczyzn (tak to były też „feministki”) uznała ww. obecność za prowokację, wypchnęli te kobiety, a jedną z nich zwyczajnie pobito. Organizatorzy nie potępili jednak faktu pobicia. Trudno było też znaleźć informacji o tym zdarzeniu w mainstreamowych mediach.


OGŁOSZENIE: Dokonując wpłaty na rzecz:
STOWARZYSZENIE POLSKIE EURO 2012
Ul. Solec 20a/34, 00-410 Warszawa
nr 48 1050 1038 1000 0090 6392 2471
z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe"
wspierasz niezależne inicjatywy społeczne.

 
GOSPODARKA

CO Z OFE? Ministerstwo Finansów proponuje, aby co najmniej na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki członka otwartego funduszu emerytalnego (OFE) zaczęły być stopniowo przenoszone na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który później wypłacałby emeryturę z II filaru, Emerytura z II filaru byłaby wypłacana przez ZUS. W ten sposób środki emerytalne blisko wieku emerytalnego nie byłyby narażone na ryzyko inwestycyjne. Kierunek słuszny, aczkolwiek połowiczny – ocenia niezależny ekonomista dr Daniel Alain Korona – Najlepiej byłaby likwidacja przymusu składek na OFE i przeniesienie ich do ZUS. Zyska na tym budżet, który będzie miał dodatkowe pieniądze, emeryci i renciści, którzy będą mieli pewność emerytalną. Jeżeli ktoś chciałby dodatkową emeryturę to przecież może wpłacać dobrowolne składki. A twierdzenia, iż rząd zabiera nam nasze składki to bajeczka. Te pieniądze już zostały w części przejedzone, a w przeciwieństwie do lokat przyszły emeryt nie może ich wyciągnąć. Dopiero na emeryturze będzie mógł uzyskać świadczenie. Zatem te składki już i tak nie są nasze.

OPODATKOWANE DOŻYWOCIE: Ten, kto przed upływem pięciu lat od zakupu mieszkania, oddaje je najbliższym w zamian za opiekę w ramach umowy dożywocia, musi zapłacić podatek dochodowy od wartości rynkowej tego mieszkania - orzekł  Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że ogranicza się osobom starszym, chorym lub niedołężnym, możliwość opieki od osób postronnych lub nawet od najbliższych.

NOWE POMYSŁY PODATKOWE: Władz rozważa wprowadzenie kolejnych opłat i podatków. Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą wprowadzającą opłaty za wyjmowanie gotówki z bankomatu (rzekomo na rozwój sieci bankomatów). Samorządy od lat domagają się podatku kadastralnego (na szczęście na razie bezskutecznie). Teraz wpadli na pomysł opłaty od deszcz. Płacić miałby każdy, kto ma swój kawałek ziemi. Samorządy twierdzą, że nie cała woda wsiąka w prywatną działkę. Jej nadmiar odprowadza gminna kanalizacja. Podatek od deszczówki funkcjonuje już w kilku miastach, np. w Poznaniu, Koszalinie, Bytomiu, Wrocławiu. Wobec wątpliwości prawnych dotyczących tego podatku w formie uchwał, samorządy proponują regulację ustawową. PKP zaś powraca zaś do pomysłu peronówek czyli opłaty dworcowej. Każdy, kto korzystałby z pociągów, miałby płacić za możliwość poczekania na dworcu. Przewoźnicy opłatę doliczą jednak do ceny biletu. Jak widać władzy wciąż mało, chcą jeszcze bardziej łupić zwykłych obywateli, by innym (rządzącym) żyło się bardzo dobrze.

STRAJK NA ŚLĄSKU: 26 marca odbył się pierwszy strajk generalny na Śląsku od bardzo wielu lat. Zorganizowały je NSZZ :Solidarność: oraz inne związki zawodowe. Uczestniczyło w nim blisko 100 tys. pracujących, a w innych miastach krajach odbyły się solidarnościowe pikiety. Głównym postulatem strajkujących było zrezygnowanie ze zmian w Kodeksie Pracy, w wyniku których pracodawca będzie mógł zmusić pracownika do 12-godzinnego dnia pracy nawet przez wiele miesięcy.


ŚWIAT

BELGIA:  Sąd apelacyjny w Brukseli uznał, że komiks „Tintin w krainie Konga” (z 1930 roku) nie jest rasistowski. Ten popularny komiks od lat bawił dzieci, i nikt nie dopatrywał się w nim rasistowskich podtekstów. Jednak organizacje antyrasistowskie uznały inaczej i próbowały doprowadzić do zakazu rozpowszechnienia komiksu (za La Griffe nr 88). Nie powinniśmy się jednak cieszyć, albowiem w Belgii obłęd politycznej poprawności przybiera na sile. Ostatnio w części walońskiej postanowiono wyeliminować słowa Boże Narodzenie, Wielkanoc, a nawet karnawał w kalendarzach dla szkół, gdyż kojarzą się z chrześcijaństwem.

GWAŁTY BIAŁYCH KOBIET: Pomiędzy 2004 a 2010 rokiem w Rochdale w północnej zachodniej części Anglii, wiele białych dziewczyn  (od 12 do 17 lat) padło ofiarą gwałcicieli pochodzenia pakistańskiego. Podobne wydarzenia miały miejsce także w miastach Nelson, Oxford, Telford, itd. Policja nie reagowała mimo 127 zgłoszeń. Dlaczego? Otóż policja bała się oskarżeń o działanie rasistowskie. Oto do czego doprowadza polityczna poprawność (za La Griffe nr 88)

HABEMUS PAPAM: Po rezygnacji Benedykta XVI, konklawe kardynalskie wybrało nowego papieża – Franciszka I. Wybór ten wywołał wściekłość lewackich i politycznie poprawnych środowisk. Papież bowiem żyje zwyczajnie, jest bardzo przystępny i tego samego domaga się od księży. Skoro nie było za co go krytykować, wymyślono absurdalną tezę o rzekomej współpracy obecnego Franciszka I z dyktaturą wojskową w Argentynie z lat 1976-83.

HOMOTERROR: Franszyzowemu fast-food’owi sieci Subway „Saint Serge Universite”  Angers we Francji zarzucono homofobiczny jadłospis na dzień zakochanych. Restauracja zaproponowała bowiem cenową promocję dla par mężczyzny i kobiety. Efekt sieć Subway zamknęła restaurację. (za La Griffe nr 88). Oto do czego doprowadza lobby homoseksualne?

KASA DLA EUROPOSŁA: Gdy społeczeństwie klepie biedę, a liczba bezrobotnych w całej Europie jest bardzo wysoka, europosłom powodzi się nieźle (oczywiście na nasz koszt). Europoseł III RP otrzymywał w 2011 roku: Miesięczne uposażenie w kwocie 6.200,72 euro (po odliczeniu podatku i ubezpieczenia od wypadków)
Miesięczny zwrot kosztów prowadzenia biura, telefonów, korespondencji (4299 euro), zwrot kosztów za podróże do innych państw UE, poza rodzimym, w celach innych niż udział w oficjalnych spotkaniach (maksymalnie 4 243 euro w roku),  dietę pobytową (304 euro za każdy dzień udziału w oficjalnych posiedzeniach organów parlamentu, w których zasiadał poseł), dieta (152 euro dziennie) oraz zwrot koszty zakwaterowania i śniadań za udział w posiedzeniach poza terytorium Wspólnoty. Żyć nie umierać.

MNIEJ LECZONYCH DZIĘKI UNII EUROPEJSKIEJ: Komisja Europejska domaga się od Polski podwyżki VAT-u na produkty medyczne z 8 do 23 proc. Zdrożeje aparatura i każdy jednorazowy drobiazg. W efekcie szpitale przyjmą mniej chorych, gdyż więcej zapłacą za sprzęt.

UKARANY ZA SŁOWA: Sąd Najwyższy Kanady skazał w procesie karnym mężczyznę z Saskatchewan na grzywnę 17,5 tys. dolarów, który 10 lat temu rozpowszechniał ulotki wzywające do przeciwstawienia się homoseksualizmowi. Za mowę nienawiści uznano m.in. słowa „propaganda” czy „sodomia”.

ŻABOJADY RUSZYŁY: W święto Niedzieli Palmowej, po południu wielka półtoramilionowa manifestacja w obronie praw dziecka i rodziny...na którą przybyła całymi rodzinami Francja nawet z najbardziej odległych departamentów. Pola Elizejskie  zabroniono manifestantom, policja użyła gazów łzawiących przeciwko rodzinom z dziećmi ....  Bowiem mamy tu socjalizm w pełni i większość w parlamencie zagłosowala za  prawem małżeństw gejów i prawem tak adoptowania przez nich dzieci jak i  sztucznej wytworni dzieci.... Na petycje siedmiuset tysięcy podpisów sprzeciwu rząd w ogóle nie odpowiedział. Starają się nie dostrzegać problemu i nie zgadzają się na referendum. Cos nam to  przypomina ....Bruksela to czy Kreml, Kreml czy to Bruksela ? Cieszymy sie  ze w Polsce to wynaturzone lewackie prawo nie przeszło w Sejmie! To dobry znak na przyszłość!  E.


HUMOR:

CHIŃCZYCY NA AUTOSTRADZIE:


Donald Tusk spotyka się z Chińczykami na budowie autostrady. Chińczycy siedzą i nic nie robią.

– Panowie, dlaczego wy tych autostrad nie budujecie? – pyta oburzony Tusk.
Jeden z Chińczyków odpowiada: – Bo ja nie umiem, ja jestem kucharz. 


– Jak pan nie umie, to po cholerę się pan bierze za budowanie? – pyta zdziwiony premier.

– A pan po co się bierze za rządzenie? – mówi Chińczyk.

CZY WYSTARCZY GÓWNA?
Rozmawia dwóch PISowców o rządach Donalda.
- Jak tak dalej będzie, to zostanie nam gówno do jedzenia – mówi optymista.
Na to pesymista – Zastanawiam się, czy dla wszystkich wystarczy.

PREMIER W ZAKŁADZIE KARNYM:
Dyrektor zakładu karnego oświadcza więźniom:
- Jutro we wszystkich celach ma być idealny porządek. Do więzienia przyjedzie Premier!!!
Jeden z więźniów pyta: - A na czym go złapali?

RÓŻNICA MIĘDZY BOGATY I BIEDNYM:
Czym różni się bogaty od biednego? Bogaty płaci podatek od wytworzonych śmieci, a biedny od zgromadzonych

TUSK WŚRÓD ŚWINII
Donald Tusk odwiedza gospodarstwo rolne. Gdy znalazł się w chlewni, pośród stada dorodnych świń, towarzyszący grupie oficjeli fotoreporterzy natychmiast strzelają fotki. Na to Tusk: - Tylko żeby pod zdjęciem, był jakiś sensowny napis np. premier zna się na gospodarce.. Wszystko będzie cacy panie premierze. Nazajutrz ukazuje się gazeta ze zdjęciem Tuska wśród świń i podpis - Premier Donald Tusk (trzeci od lewej)


29 marca 2013

OPŁATY ZA ŚMIECIE: WSM W ZMOWIE Z WŁADZAMI MIASTA?

Administracja Osiedla Żoliborz III Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przekazuje mieszkańcom oświadczenia do wypełnienia dla celów naliczenia opłat za śmiecie. Spółdzielnia narusza prawo, albowiem zgodnie z §2.1 uchwały LI/1498/2013 to właściciel nieruchomości składa deklarację do Urzędu M.St.Warszawy, a nie zarządca nieruchomości. Uchwały nie precyzują pojęcia właścicieli nieruchomości, ale z całą pewnością jeżeli przyjąć definicję z kodeksu cywilnego są nimi także właściciele lokali wyodrębnionych, a zatem spółdzielnia nie może od nich zażądać deklaracji.
Oświadczenia w sprawie opłat spółdzielnia (jako właściciel nieruchomości) może domagać się wyłącznie w przypadku mieszkań lokatorskich i ewentualnie - choć ta sprawa wymaga naszym zdaniem jeszcze wyjaśnienia - w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Ponadto spółdzielnia nie może zobowiązać w oświadczeniach do segregacji odpadów, oświadczenia powinny zawierać obie możliwości: segregacji i braku segregacji odpadów.

27 marca 2013

MISTERIUM GDAŃSKIE


poniżej informacje nt. tegorocznej inscenizacji Misterium Męki Pańskiej na ulicach Gdańska. zapraszam i pozdrawiamAdam Hlebowicz Misterium Męki Pańskiej na ulicach Gdańska AD 2013
Tegoroczne, ósme z kolei Misterium gdańskie odbędzie się 29 marca 2013 r. Zaczniemy o godz. 13.05 na przedprożach Dworu Artusa. Zakończymy na Górze Gradowej ok. godziny 15.15
Trasa Misterium:
Dwór Artusa – ul. Długa – ul. Tkacka – Hala Targowa – ul. Wielkie Młyny – ul. Rajska – City Forum – przejście podziemne – schody ruchome – Dworzec PKS – ul. Gradowa – Gradowa Góra.
W tym roku proponujemy nieco odmienną inscenizację uliczną niż dotychczas, ponieważ przygotował go inny zespół aktorski pod pieczą reżyserską Jakuba Kornackiego, na co dzień związanego z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Większość aktorów pochodzi ze Studium Wokalno – Aktorskiego działającym przy tej scenie, pojawią się też aktorzy Teatru Wybrzeże i Teatru Muzycznego. Statyści w większość pochodzą z trójmiejskich duszpasterstw akademickich. Oprawę muzyczną zapewnia zespół i Diakonia Muzyczna „Jezus Żyje” kierowane przez Czarka Paciorka. Wsparcie rytmiczne zespół Ikenga Druumers. Wyjątkowa muzyka autorstwa C. Paciorka do słów Tomasza Pohla, skomponowana specjalnie pod kątem Drogi Krzyżowej, zapewnia niepowtarzalny nastrój i skupienie.
W tym roku dramaturgia wydarzeń skupiać się będzie wokół Stacji Drogi Krzyżowej usytuowanych wokół Dworu Artusa (sąd nad Chrystusem), skrzyżowania ulicy Rajskiej z Heweliusza (upadek Jezusa) oraz Góry Gradowej (ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu).
Realizujemy pełną Drogę Krzyżową, z odtwarzaniem poszczególnych scen, przy czym nie ma tam typowych akcentów modlitewnych charakterystycznych dla tego nabożeństwa.
Naszym celem jest wzbudzenie refleksji w mieszkańcach Gdańska, a poprzez udział wielu mediów i transmisje z inscenizacji, także odbiorców tych mediów w całym kraju, że w tym dniu przed prawie 2000 laty wydarzyło się coś niezwykle ważnego. Chcemy skonfrontować normalne życie miasta (zakupy, ruch, pośpiech, zabieganie) z bardzo wyrazistym wspomnieniem tamtych chwil. Część naszych aktorów będzie ubrana w normalne, współczesne stroje. Zdradzić możemy, że w tegorocznym Misterium pojawi się postać św. Franciszka. Zbieżność z imieniem nowego papieża oczywiście nieprzypadkowa.
Przyjdź - także Ciebie na tej drodze mogą napotkać niespodzianki!
Wydarzenie może powstać dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdańska.
Więcej informacji można odnaleźć na stronie WWW.misteriumgdanskie.pl oraz na FB pod adresem SUM Gdańsk.
Organizatorzy:
- Stowarzyszenie SUM
- oo. kapucyni

Mecenat:
- Urząd Miasta Gdańska
Producent:
- Eventcom

NIE DLA ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH


Trwa akcja na stronie protestuj.pl

NIE dla związków partnerskich: 72000 podpisów trafiło do premiera

Ponad 72 000 podpisów pod petycją sprzeciwu wobec zalegalizowania związków partnerskich, złożyli w Kancelarii Premiera przedstawiciele Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi oraz Krucjaty Młodych.
To olbrzymi sukces akcji! Wielkimi krokam zbliżamy się do zebrania 100 000 podpisów.

Nadal można podpisać list do Premiera RP, który znajduje się na stronie internetowej www.protestuj.pl. Organizatorzy planują również akcje ulotkowe i informacyjne na ulicach polskich miast.  

Wszystkich, którzy jeszcze nie zaprotestowali zachęcamy do wzięcia udziału w naszej kampanii, której celem jest nie tylko obrona małżeństwa, ale także Konstytucji Rzeczypospolitej, która zakazuje legalizacji związków homoseksualnych. 

Dziękując za udział w proteście, chcemy prosić o pomoc w dotarciu do milionów Polaków, którzy jeszcze nie wiedzą o naszej akcji.

Wystarczy przesłać tego maila rodzinie i znajomym, umieścić wpis na swojej tablicy na portalu społecznościowym (Facebook, Nk.pl, Twitter) lub też skorzystać z prostego narzędzia dostępnego na stronie: protestuj.pl/wyslij-znajomemu.html.

Zajmie to nie więcej niż minutę, a pozwoli nam zebrać jeszcze większą liczbę podpisów pod protestem. Każdy głos w tej sprawie ma znaczenie - wystarczy przypomnieć, że w taki sam sposób w 2011 roku wspólnie obroniliśmy krzyż w sali posiedzeń Sejmu!